Oglaševanje
30 ogledov

Izziv in priložnost socialnega podjetništva

Roke Žurnal24 main
Socialno podjetništvo predstavlja velik izziv in priložnost za generiranje novih – dostojnih delovnih mest v Sloveniji. To lahko podkrepimo tudi s podatkom, da je povprečje zaposlenih v socialnem podjetništvu v državah članicah Evropske unije (EU) okoli sedem odstotkov, v Sloveniji pa zgolj 0,7%. Če nam v Sloveniji uspe odgovoriti na ta izziv, lahko v naslednjih letih zgolj s tem, da ujamemo povprečje EU, v tem sektorju ustvarimo več deset tisoč novih delovnih mest.

Pomen socialnih podjetij v gospodarski krizi

Podjetja socialnega gospodarstva imajo bistveno vlogo v evropskem gospodarstvu, zlasti v krizi, saj s povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta, krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo in ustvarjajo socialni kapital. Socialna podjetja so se med gospodarsko krizo izkazala kot veliko odpornejša od konvencionalnih podjetij, v tem obdobju so manj odpuščala in v nekaterih sektorjih celo povečevala število zaposlenih.

Socialna podjetja v strategijah EU

Socialna podjetja imajo zelo pomembno vlogo z gospodarskega in socialnega vidika ter z vidikov trajnostnega razvoja in zaposlovanja ter so pomembno gibalo socialnih inovacij, ki so pomembna tema tako v strategiji Evropa 2020 kot v Obzorju 2020. Poleg tega prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega gospodarstva in socialnega razvoja regionalnih in lokalnih skupnosti. Socialno-podjetniški model prispeva k pravi gospodarski pluralnosti, je nepogrešljiv del socialnega tržnega gospodarstva in je v celoti usklajen s cilji strategije Evropa 2020.

Pomen socialnih podjetij na lokalni in regionalni ravni

Socialna podjetja v lokalnih in regionalnih skupnostih postajajo vse pomembnejša ter omogočajo neposredno sodelovanje državljanov pri odzivanju na različne potrebe, kot so lokalna samooskrba s hrano, energijo in stanovanji, zagon novih delovnih mest z delavskimi zadrugami na pogoriščih propadlih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest za mlade in starejše brezposelne. Socialna podjetja so vpeta v lokalna okolja, kjer delujejo, in tudi zato zagotavljajo dostojna in trajna delovna mesta.

Kaj je in kaj ni socialno podjetje

Cilj tradicionalnih podjetij je maksimiranje dobička, v nasprotju z njimi pa se socialna podjetja posvečajo socialnim poslom. Namen ustanavljanja socialnih podjetij zato ni ustvarjanje zasebnih dobičkov, temveč uresničevanje posebnih družbeno-koristnih ciljev. Socialna podjetja so oblika gospodarske dejavnosti, ki ne sledi cilju maksimiranja in delitve dobička, ampak je dejavnost, ki se v celoti posveča reševanju družbenih in okoljskih problemov. Socialna podjetja so v številnih potezah podobna tistim, ki jih poznamo, a vendar se od njih razlikujejo po zastavljenih ciljih. Kot vsa podjetja tudi socialno podjetje zaposluje delavce, proizvaja dobrine in storitve, ki jih kupcem ponuja poceni in v skladu s postavljenim ciljem. Glavno merilo, po katerem se bo socialno podjetje ocenjevalo, je koliko koristi bo ustvarilo za svoje deležnike. Socialno podjetje lahko ustvarja dobiček, vendar ga lastniki reinvestirajo v nadaljnji razvoj podjetja.

Socialno podjetje ni dobrodelna organizacija, ampak podjetje v polnem pomenu besede, saj mora pokrivati vse lastne stroške in hkrati dosegati postavljene družbeno-koristne cilje. Socialno podjetje je bolj kot v ustvarjanje dobička usmerjeno v zagotavljanje družbenega dobrega in tako deluje kot pozitiven vektor sprememb v družbi.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo v naslednjih mesecih izvajal številne promocijske aktivnosti z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu in priložnostih socialnega podjetništva. Več o konkretnih aktivnostih in dogodkih lahko preberete na naši spletni strani.