Oglaševanje
1665 ogledov

Veste, zakaj je pomembno, da kupujete slovenske izdelke?

mkgp
Z nakupom perutnine, govedine, mleka in mlečnih izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« boste dobili zagotovilo, da so na vašem krožniku bolj kakovostne jedi, da ste pripomogli k razvoju slovenskih pridelovalcev in predelovalcev ter k ohranjanju malih slovenskih kmetij in neokrnjenosti naravnega okolja.

Bolj kakovostna hrana in jasno sporočilo potrošniku o poreklu

Za mleko in mlečne izdelke, ki so opremljeni s tem zaščitnim znakom, velja da je izdelek v celoti pridelan in predelan v Sloveniji in da vsebuje zgolj in samo slovensko mleko. Mleko, iz katerega so narejeni izdelki, ki nosijo znak »izbrana kakovost – Slovenija«, vsebuje samo 80.000 mikroorganizmov na liter, medtem ko jih zakonodaja dovoljuje 100.000. Takšna odlična mikrobiološka kakovost in svežina mleka se ohranjata vse do mlekarne, saj pride mleko iz zbiralnice v mlekarno v največ 15 urah.

 | Avtor: MKGP MKGP
Tako perutninsko kot goveje meso, označeno z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, mora biti v celoti predelano v Sloveniji. Razlika je le pri rojstvu in reji živali. Za piščančje meso velja, da je žival rojena in rejena v Sloveniji, za puranje meso pa, da je žival vsaj en mesec rejena v Sloveniji. Za goveje meso, označeno s tem zaščitnim znakom, velja do leta 2024 osemletno prehodno obdobje, po katerem bodo morali vsi rejci govejega mesa zagotavljati, da so žival tudi rojene v Sloveniji. V vmesnem prehodnem obdobju je predpisan minimalni čas reje v Sloveniji: do konca julija 2019 morajo biti živali nad 1 letom starosti vsaj 9 mesecev rejene v Sloveniji, živali do 1 leta pa vsaj 3 mesece. Od avgusta 2019 do julija 2024 bodo morale biti vse živali rejene v Sloveniji vsaj 2/3 življenjskega obdobja, po juliju 2024 pa bodo morale biti vse rojene v Sloveniji.

 | Avtor: MKGP MKGP

Za zagotavljanje izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev za podelitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« se izvaja dodatna dvojna kontrola proizvodnje certificiranih proizvodov. Prvo kontrolo opravljajo pridelovalci oz. rejci in predelovalci sami, drugo pa izvajajo zunanji neodvisni certifikacijski organi, ki proizvajalcem izdajo certifikat. Država pa istočasno opravlja reden uradni nadzor nad shemo »izbrana kakovost« in tudi nad vso hrano, ki je na našem tržišču, ter s tem skrbi za to, da do potrošnikov pride le varna hrana.

Več malih kmetij in delovnih mest

V Sloveniji je kar 90.000 ljudi zaposlenih v pridelavi in predelavi hrane. Z nakupom slovenskih izdelkov boste tako pripomogli tudi k ohranjanju delovnih mest v kmetijstvu in prehrambeni industriji kot tudi k razvoju te panoge. Predvsem boste pokazali, da vam je pomembno, katere sestavine in surovine se uporabljajo in kje so proizvodi narejeni. Nenazadnje pa boste pripomogli tudi k ohranjanju obdelanosti in poseljenosti našega čudovitega podeželja ter k ohranjanju malih slovenskih kmetij, ki si že zaradi naravnih omejitev ne morejo privoščiti intenzivne živinoreje ter poljedelstva.

 | Avtor: MKGP MKGP
Čisto okolje

Ste kdaj pomislili, da kupovanje pridelkov in ostalih živil, ki so bila pridelana in predelana v naši neposredni bližini, pomeni manjše izpuste ogljikovega dioksida, glavnega krivca velike onesnaženosti, s katero se vse bolj soočamo? Dolge distribucijske poti živil, ki so proizvedena na drugem koncu sveta, namreč močno onesnažujejo okolje. Lokalna in sezonska živila imajo tudi manj potreb po uporabi embalaže in sredstev, ki hrani podaljšujejo rok uporabe.

 | Avtor: MKGP MKGP