Pod streho > Gradimo & obnavljamo
10707 ogledov

Uporabno dovoljenje nočna mora samograditeljev

Gradnja hiše
Kljub temu, da je gradnja hiše vse bolj zahtevna, tradicija samograditeljstva v Sloveniji ostaja. Eden od najtrših orehov, ki ga morajo graditelji v lastni režiji streti, je zaključek gradnje, natančneje priprava  dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Uporabno dovoljenje je obvezno za vse novogradnje, tudi družinske hiše, in hkrati pogoj za pridobitev hišne številke, ta pa je pogoj za prijavo stalnega bivališča v novogradnji. 

Pri gradnjah, ki jih investitorji zaupajo izvajalcem, za zaključno dokumentacijo, ki jo je treba priložiti k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja, poskrbijo izvajalec, arhitekt in nadzornik, s katerimi je investitor podpisal pogodbe. Pri gradnji v lastni režiji pa vlogo izvajalca prevzame investitor. In tu se pogosto skriva težava, saj mora v tem primeru investitor izpolniti večino zahtev, ki jih izvajalcem nalaga gradbeni zakon. Ena od teh je tudi priprava dela dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti naslednje dokumente:

  • PID – projektno dokumentacijo izvedenih del
  • DZO – dokazilo o zanesljivosti objekta
  • Izjave projektanta (arhitekta), nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana ter da so skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve. 

PID izdela projektant

PID bo samograditelju izdelal projektant, s katerim je ta podpisal pogodbo, za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če samograditelj med gradnjo ni izvedel del, ki bi odstopala od gradbenega dovoljenja, bo k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja priložil kar projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PIZ), ki jo projektant izdela pred začetkom gradnje. 

Gradnja hiše Že po dveh letih Pod streho Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim dovoljenjem in samograditeljstvom?

Če pa je med gradnjo prišlo do odstopanj, pa mora arhitekt pripraviti PID, ki prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Projektant izdela tehnično poročilo in tehnične prikaze, ki vsebujejo opise in prikaze izvedenega stanja objekta in utemeljitve dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

Gradbeni dnevnik ni obvezen, ga je pa dobro voditi

Zaplete se lahko, če samograditelj med gradnjo ni vodil gradbenega dnevnika, kar po zakonu sicer ni obvezen, a brez tega bo projektant težje pripravil PID. V tej dokumentaciji morajo biti dopolnjeni ali celo na novo izdelani tisti načrti, pri katerih je prišlo do odstopanj. 

Gradbeni dnevnik je namenjen temu, da se vanj beležijo vsi pomembni podatki o gradnji in izvajanju del, vprašanje pa je, koliko samograditeljev ga vodi. Sicer to počnejo izvajalci, na podlagi gradbenega dnevnika pa tudi nadzornik lažje preverja gradnjo. 

gradnja Gradite sami? Pod streho Na MOP razčistili zmedo okoli gradnje v lastni režiji

DZO je odgovornost izvajalca 

Še več zapletov je lahko pri pripravi DZO, s katerim izvajalec, torej v primeru samograditeljstva investitor, dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve in je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Zbrati mora vsa dokazila, ki potrjujejo, da je objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve.  

Samograditelj mora DZO pripraviti za vsa dela, ki jih je opravil sam, kar pomeni, da mora med gradnjo skrbno arhivirati vso dokumentacijo in certifikate o vgrajenih materiali in proizvodih s katerimi izkazuje doseganje zagotovitve bistvenih lastnosti objekta. Za dela, ki so jih kljub samogradnji opravili različni izvajalci, pa ti pripravijo ločena DZO. Samograditelj mora imeti z vsem izvajalci podpisano pogodbo. 

Novogradnja Gradbena zakonodaja Pod streho Peti korak: dokumentacija po zaključku gradnje

Ta dokazila so potrdila, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o lastnostih, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve, kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.

Projektant, nadzornik in izvajalec (samograditelj) so kazensko odgovorni

Zelo pomembno je vedeti, da projektant, nadzornik in investitor, ki je v tem primeru tudi izvajalec, podpišejo dokumetnacijo, ki se priloži k vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja in zanjo tudi kazensko in odškodninsko odgovarjajo. 

Projektant podpiše PID, priloži se mu še izjava nadzornika, DZO podpišeta izvajalec in nadzornik. Vsi trije pa podpišejo še izjave, da so dela dokončana ter da so skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve.

gradnja Samogradnja Pod streho Bodimo realni! Smo res vsi usposobljeni?

Več o gradnji najdete tukaj.
 

 
Komentarjev 2
  • Mrazek 10:12 14.marec 2021.

    Tudi bloki v celjski Novi vasi poleg Lidla. Odpadle straniščne školjke, da o tem da so prostori iz winkla po domače rečeno!

  • dejan20 22:33 11.marec 2021.

    Nas blok ni bil grajen v lastni reziji pa je star 15let pa se pogreza odtoki so fi 5cm in se masijo in se bi lahko nasteval pa je brez problema dobil uporabno dovoljenje ne vem zakaj bi si kdohiso ...prikaži več zgradil slabse torej vsak lahko pridobi uporabno dovoljenje ce mu ga zavrnejo mu dam naslov