Pod streho > Gradimo & obnavljamo
155887 ogledov

Prebivalci blokov pozor: Inšpektorji bodo izvajali nadzore

Nelegalna ilegalna stavba gradnja rušenje inšpektorat tabla Andrej Leban
Gradbeni inšpektorji bodo letos opravili 7000 rednih, izrednih in kontrolnih nadzorov, stanovanjski pa 300.

Različne inšpekcijske službe in nadzorne agencije so pripravile načrte strateških usmeritev in prednostnih nalog za letos, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij. 

Preverili smo, čemu bodo največ pozornosti namenili gradbeni in stanovanjski inšpektorji in na kaj morajo biti zato še posebej pozorni graditelji in najemodajalci, ki stanovanja oddajajo na trgu. 

Nadzor nad gradbenimi dovoljenji in skladnostjo gradnje

Gradbeni inšpektorji bodo opravili 7000 rednih, kontrolnih in izrednih inšpekcijskih nadzorov. Na podlagi določil gradbene zakonodaje bodo nadzirali predvsem, ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje za graditev objektov oziroma za dela, ki jih opravljajo, in ali ta opravljajo v skladu z dovoljenjem. Preverjali bodo tudi, ali se gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti izvajajo skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, ali je investitor vložil popolno prijavo začetka gradnje, ali ima objekt uporabno dovoljenje in ali se uporablja v skladu z dovoljenjem.

V okviru koordinirane akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj načrtujejo 100 nadzorov. Osredotočili se bodo predvsem na gradnjo objektov v varovanih območjih, če bodo ugotovili, da je za to pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bodo osredotočili na njeno skladnost s tem dokumentom.

Pozornost bodo namenili tudi nadzoru nad vgrajenimi gradbenimi materiali, posebej betonu in oknom, pri čemer jih bo zanimalo, ali imajo proizvodi dokazila o ustreznosti. V okviru te koordinirane akcije bodo opravili 50 nadzorov. 

Prijava začetka gradnje in nadzor nad izvajalci, investotorji in nadzorniki

Z gradbenim zakonom je določena pristojnost inšpekcijskega ukrepanja v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev, zato bo akcija usmerjena v nadzor ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanjem nadzornika. Predvideno skupno število nadzorov je 150.
V sklopu akcije nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov bodo preverjali ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela (investitor, izvajalec, nadzornik …) in hkrati opravili tudi 100 nadzorov nad označitvijo in zaščito gradbišč.

slovenija 04.07.13, Bohinj, bohinjsko jezero, jezero, Cerkev, Obcina Bohinj, fot Triglavski narodni park Pod streho Inšpekcija: Večina gradenj nedovoljenih, med kršitelji tudi nadzornik

Stanovanjski inšpektorji bodo preverjali upravnike

Nadzor nad stanovanjskim področjem bo izvajal inšpektorat za stanovanja, ki je organ v sestavi novega ministrstva za solidarno prihodnost. 

Med glavnimi cilji dela stanovanjske inšpekcije so letos zagotavljanje vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah, zagotavljanje popravil in odprava napak v posameznih delih večstanovanjskih stavb, prepoved opravljanja dejavnosti v stanovanju in izvajanje posegov v skupne dele z vgradnjo naprav, če zanje niso izpolnjeni vsi pogoji, nadzor upravnikov, preverjanje poslovanja prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje posameznim kupcem, nadzor neprofitnih stanovanjskih organizacij, nadzor etažnih lastnikov in najemnikov ter najemna stanovanja.

Opraviti nameravajo 300 rednih, kontrolnih in izrednih inšpekcijskih pregledov. V okviru teh bodo izpeljali nadzor nad 20 naključno izbranimi upravniki večstanovanjskih stavb, pri čemer bodo preverjali ali sta vodenje sredstev rezervnega sklada in priprava načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe, skladna z določili stanovanjskega zakona. 

Nadzor nad prodajalci stanovanj in najemodajalci

Z namenom zaščititi končne kupce stanovanj pred tveganjem, da investitor oziroma vmesni kupec zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti ali drugih razlogov ne bo izpolnil vseh obveznosti oziroma ne bo sposoben končnim kupcem vrniti plačanih obrokov kupnine v primeru razveze prodajnih pogodb, bodo izvajali inšpekcijski nadzor nad tem, ali prodajalci pri prodaji enostanovanjskih stavb in stanovanj potrošnikom ravnajo v skladu z določbami zakona. 

V načrtu dela stanovanjske inšpekcije je še 15 pregledov dvigal in njihovega vzdrževanja, 15 nadzorov nad oddajo stanovanj na trgu, pri čemer bodo pozornost namenili predvsem temu, ali so med najemodajalci in najemniki sklenjene najemne pogodbe.

Komentarjev 31
 • Soljatar 21:07 14.marec 2023.

  pri blokih in večstanovanjskih stavbah je predvsem problematično samovoljno zasteklevanje balkonov, menjava oken, ki niso v skladu z preostalimi, montaža klimatskih naprav na fasade, sušenje perila na vidnim mestih itd...s takimi posegi se spreminja zunanji izgled objekta in se ruši ...prikaži več enotni videz kar je nedopustno...vsi taki posegi bi morali biti strogo kaznovani, seveda poleg zahteve za povrnitev v prvotno stanje...to ciganarijo po Sloveniji je potrebno urediti in to radikalno.

 • Avatar _lolekbolek_
  _lolekbolek_ 13:21 14.marec 2023.

  Je očitno denarja zmanjkalo za ministre.

 • Avatar Leon
  Leon 12:51 14.marec 2023.

  Kdaj bi lahko spoznal kakšnega stanovanjskega inšpektorja ali inšpektorico ?