Pod streho > Gradimo & obnavljamo
26220 ogledov

So dobavitelji zavajali, Eko sklad pa (ne)upravičeno dajal subvencije?

prezračevanje Profimedia
Po trditvah strokovnjaka in meritvah, ki so jih opravili na ljubljanski strojni fakulteti, nekateri prezračevalni sistemi, za katere Eko sklad prizna in dodeli subvencijo, ne izpolnjujejo niti zakonskih niti razpisnih pogojev. Dobavitelji naj bi zavajali.

Da nekateri prezračevalni sistemi ne ustrezajo predpisanim standardom oziroma ne izpolnjujejo zakonsko določenih meril ustreznosti, Bojko Jerman, strokovnjak za prezračevalne sisteme iz podjetja E-Netsi, opozarja že leta. Po njegovem prepričanju so sporni predvsem nekateri decentralni sistemi, ki spadajo v skupino lokalnih prezračevalnih sistemov.

Pred dnevi je svoje prepričanje predstavil v objavi, v kateri najprej pojasni delovanje lokalnih rekuperatorjev, pri katerih ločimo dve glavni tehnologiji delovanja: konstanten dvosmerni tok zraka in dvosmerni izmenični tok zraka. Prvi niso sporni, saj kot navaja, imajo rekuperatorji z lamelnim jedrom popolnoma ločena zračna tokova, smer kroženja zraka pa je konstantna. Ti rekuperatorji imajo od 50- do 80-odstotno učinkovitost toplotne izmenjave, nekateri med njimi pa celo certifikat nemškega inštituta Pasivhaus.

Ti sistemi so lahko škodljivi

Popolnoma druga zgodba, tako Jerman, pa so decentralni rekuperatorji z izmeničnim tokom zraka in izmenično smerjo kroženja. Zakaj? Vgrajena imajo regeneracijska jedra, skozi katera enkrat potuje notranji, onesnažen zrak, drugič zunanji svež zrak. Keramično jedro, ki je vgrajeno, je tako v stiku z onesnaženim in čistim zrakom, zato so ustvarjeni idealni pogoji za prenos škodljivih onesnaževalcev iz notranjega na svež zrak, ki vstopa v prostore. V času epidemije zaradi takšnega delovanja uporaba decentralnih prezračevalnih sistemov ni bila dovoljena, saj so omogočali vračanje virusa nazaj v prostore. 

Prezračevanje | Avtor: Pinterest/Slika je simbolična Pinterest/Slika je simbolična
Ali zavavajajo z učinkovitostjo?

A to ni edina težava tovrstnih lokalnih rekuperatorjev. Kot pravi Jerman, so sporne tudi navedbe ponudnikov, ki naprave oglašujejo in jih uporabnikom predstavljajo kot izjemno učinkovite. Navajajo namreč, da dosegajo od 93- do 96-odstotni toplotni izkoristek. 

S tem naj bi ustrezale tudi zakonskim določiloma, ki predpisujejo, da morajo imeti rekueratorji pri srednjem obratovanju najmanj 50-odstotni izkoristek, po PURES velja, da mora biti ta najmanj 65 odstotkov, za nizkoenergijske hiše pa vsaj 75 odstotkov. Pogoj za pridobitev subvencije na Eko skladu pa je vsaj 70-odstotni izkoristek in to pri vseh treh stopnjah delovanja. 

Naveden izkoristek naprav bi morali ponudniki dokazati s poročili o meritvah in certifikati, vendar kot navaja Jerman, ti niso dostopni na njihovih spletnih straneh, niti mu jih na njegov poziv niso posredovali. Zato se sprašuje, ali je mogoče, da velika podjetja navajajo neresnične podatke. 

Meritve so pokazale slabo učinkovitost

To se je odločil preveriti in pri laboratoriju za področja energija, zaščita okolja, ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, sanitarna tehnika, obnovljivi viri energije ter notranje okolje, ki že od leta 1970 deluje pri ljubljanski fakulteti za strojništvo, naročil meritve za dve napravi. 

Rezultati meritev so še slabši, kot je pričakoval. Ena od najbolje prodajanih decentralnih naprav pri nas, je pri srednji obremenitvi dosegla le 35 odstotkov toplotnega izkoristka. Natančneje, na prvi stopnji obremenitve je v laboratoriju izmerjen izkoristek 25 odstotkov (+/- 10%), na srednji 34 odstotkov (+/- 14%) na tretji pa 50 odstotkov (+/- 8%). 

Prezračevanje | Avtor: Pinterest/Slika je simbolična Pinterest/Slika je simbolična
Bojko Jerman je prepričan, da se z vgradnjo teh naprav uporabnikom dela velika škoda, da pred vgradnjo ne oni, ne projektanti, ki so zaupali ponudnikom, niso dobili pravih informacije, hkrati pa je Eko sklad kljub njihovi neustreznosti zanje izplačeval subvencije. Izsledke meritev je predal tržni inšpekciji, a so ga od tam napotili na ministrstvo za okolje in prostor, od kjer pa že eno leto ni odgovora. 

Po zadnjih dostopnih podatkih, je Eko sklad leta 2020 za vgradnjo prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote odobril 1,64 milijona evrov subvencij. Vendar je treba poudariti, da to velja za vse vrste prezračevačnih siistemov, ki so na seznamu Eko sklada, in ne le za decentralne sisteme.

Ali na Eko skladu vedo za neustreznosti?

Na podlagi Jermanovega zapisa in pripomb, ki jih je o uporabi decentralnih sistemov dobil od uporabnikov, je neodvisni energetski svetovalec Matjaž Valenčič iz zavoda ZaEnSvet vprašanja o subvencioniranju spornih naprav naslovil na Eko sklad. 

Odgovarjajo, da so bili na neustreznost nekaterih naprav opozorjeni, zato so že marca lani pri tržnem inšpektoratu opravili poizvedbo, ali o teh napravah vodijo kakšen prekrškovni postopek zaradi neskladnosti naprav z zakonodajo in neustreznega dajanja na trg. Iz inšpektorata so dobili odgovor, da skladnosti niso preverjali, da pa je skladnost z uredbo Evropske komisije leta 2019 preveril nemški organ in pri tem neskladnosti ni ugotovil. 

„Ni vprašanje, če je naprava skladna z uredbo Komisije, temveč če je skladna z razpisnimi pogoji iz javnih pozivov Eko sklada 67SUB-OBPO19, 74SUB-OB19 in 92FS-PO21. Tega nemški organ ni preverjal, tržni inšpektorat tudi ne, Eko sklad tudi ne,“ je nad odgovorom presenečen Valenčič. 

Drugih možnosti, kot še navajajo v odgovoru, Eko sklad nima. V primeru, da ugotovijo, da posamezni ponudnik glede naprave, ki jo ponuja, priloži lažne podatke, lahko Eko sklad to kršitev naznani tržnemu inšpektoratu, če pa ugotovijo znake kaznivega dejanja pa policiji oziroma državnemu tožilstvu. 

plesen Vredno premisleka Pod streho Napake in miti: Rezultat neučinkovita prenova in slabi bivalni pogoji

Strokovnjaki bodo pregledali dokumentacijo 

Vseh lokalnih prezračevalnih naprav, ki jih je Eko sklad uvrstil na seznam, kar pomeni, da zanje lahko dobimo subvencijo, je približno 800. Da bi lahko preverili, katere od njih izpolnjujejo zakonske in razpisne pogoje, torej imajo za to tudi ustrezna dokazila in katere ne, so v ZaEnSvet Eko sklad zaprosili, naj jim za vse naprave posredujejo izjave o skladnosti in podatkovne liste. Dokumentacija je zelo obsežna, zato si jo bodo strokovnjaki v času uradnih ur ogledali na sedežu sklada, o izsledkih pa bodo obvestili javnost. 

„Zdaj so na vrsti odvetniki, ZPS, MOP, nezadovoljni kupci in pravna država. Pričakujem tudi odziv IZS, ki lahko že prej opozorila na ta problem, izdala smernice projektantom in od ponudnikov zahtevala ustrezna dokazila,“ pa zaključi Bojko Jerman. 

 

V sladu z zakonom o medijih objavljamo naslednji prikaz nasprotnih dejstev:

V članku »So dobavitelji zavajali, Eko sklad pa (ne)upravičeno dajal subvencije?«, ki ga je pripravil avtor K.N. in ki je bil objavljen dne 30. 4. 2022 na spletni strani https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/so-dobavitelji-zavajali-eko-sklad-pa-ne-upraviceno-dajal-subvencije-385232, je objavljenih vrsta neresničnih in nepreverjenih dejstev v zvezi z najbolj prodajanimi decentraliziranimi prezračevalnimi sistemi na slovenskem trgu – prezračevalnimi sistemi Lunos. 
Ne držijo navedbe, da v času epidemije uporaba decentralnih rekuperatorjev z izmeničnim tokom zraka naj ne bi bila dovoljena. Gre za pristransko in strokovno nepodprto mnenje Bojka Jermana, samooklicanega strokovnjaka za prezračevalne sisteme, čigar podjetje E-NETSI d.o.o. je neposredni konkurent družbe LUNOS d.o.o., ki mu  poskuša s tovrstnimi navidezno strokovnimi članki škoditi. 
LUNOS e2 prezračevalni sistem za bivalne prostore s toplotno rekuperacijo je sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom, kar v nasprotju z vsebino članka dokazuje certifikat Univerze v Stuttgartu št. PL.11.WLG.91C, ki je javno dostopen na spletni strani družbe LUNOS d.o.o.  Kot je razvidno iz omenjenega certifikata, je toplotni izkoristek pri delovanju naprave na 1. stopnji, na kateri jo pretežni čas uporablja največ uporabnikov in je v praksi najpogostejša, 93,6%, medtem ko je pri delovanju naprave na 2. stopnji 80,8% in na tretji stopnji 82,4%. Drugačni podatki o toplotnem izkoristku, navedeni v članku, so neresnični in neizkazani. Članek se sicer sklicuje na domnevne meritve laboratorija Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, ki pa teh meritev oziroma poročila o njih ni objavila ali kako drugače razkrila. Zato je upravičen dvom v to, ali so bile te meritve sploh opravljene, če so bile, pa so bile očitno prirejene za namene pristranskih rezultatov, kot jih je želel prikazati njihov naročnik Bojko Jerman, čigar podjetje E-NETSI d.o.o., neposredni konkurent družbe LUNOS d.o.o., se je v preteklosti že večkrat poslužilo dejanj v nasprotju s prepovedjo nelojalne konkurence in povzročitvijo protipravne škode družbi LUNOS d.o.o.


LUNOS d.o.o.
 

 


 
 
Komentarjev 7
  • LolekinBolek 19:25 30.april 2022.

    Kva lepšega kot 30 cm luknje skozi steno po celi hiši....

  • Dusan12 17:11 30.april 2022.

    Lunoisti, vtaknite si ta Lunos vrit, drago kot pes, je pa en velik nateg, ker stvar sploh ne deluje, sam imam tri lunose, vogali pa črni od vlage, ko jih pokličeš sploh ne odreagirajo. Nesramno dragi ventilatorji, za kom, krepko ...prikaži večo preko jurja, v Obiju tak kopalniški ventilator pa stane največ, največ 150 eurov s cevjo in mrežico. Nori smo tisti, ki nasedamo Lunosovim, poden strokovnjakom.

  • Jernej65 10:23 30.april 2022.

    Da so ti lokalni rekuperatorji nateg za rajo, že vem dolga leta. Do tega zaključka sem prišel zgolj na podlagi svojih ugotovitev. Že samo z fizikalnimi zakonitostmi, se da priti do zaključka, da so ti rekuperatorji daleč od izkoristkov, ki ...prikaži več jih navajajo proizvajalci. Bolje vstaviti navadni ventilator, ki ga dobiš za par evrov, kot pa to sranje za lep kupček denarja, ki ni skoraj nič bolje učinkovit kot navadni ventilator.

Sorodne novice