Pod streho > Gradimo & obnavljamo
7658 ogledov

Za te subvencije vse več zanimanja, a denarja je zmanjkalo

Izolacija fasade Profimedia
Subvencij za gradnjo, nakup in celovito energijsko prenovo hiš ter nakup stanovanj v skoraj nič energijskih večstanovanjskih stavbah (sNES) ni več. O novem javnem pozivu Eko sklada pa je za zdaj znanega malo.

Zadnji javni poziv 89SUB-sNESOB21 za gradnjo, obnovo in nakup stanovanj, ki zadostijo skoraj nič energijskem standardu, in po katerem je bilo za subvencije razpisanih šest milijonov evrov, je Eko sklad zaprl konec decembra lani. 

Za nov poziv za zdaj pol manj denarja

Kot nam je povedala direktorica Eko sklada Mojca Vendramin, naj bi o novem javnem pozivu in subvencijah za te namene vlada predvidoma odločala marca. Do takrat bo sprejet in vladi predan poslovni in finančni načrt Eko sklada. 

Druge podrobnosti novega javnega poziva niso znane. Predvsem graditelje sNES in kupce stanovanj v skoraj ničenergijskih stavbah, ki se že v fazi pred izvedbo, zanima, ali lahko začnejo z gradnjo oziroma nakupom ali je bolje počakati do objave novega poziva.

dgovora na to vprašanje nismo dobili. Pri subvencijah za sNEs namreč velja, da je treba vlogo zanje oddati pred začetkom izvedbe. Pri zadnjem, zdaj že zaprtem pozivu, ki ga je Eko sklad objavil 31. decembra 2021, pa je veljala tudi izjema, da so se naj lahko prijavili vsi, ki so z gradnjo, obnovo ali nakupom sNES začeli od 1. januarja 2021 dalje. 

Izvedeli smo le, da naj bi bilo za zdaj zagotovljenih tri milijone evrov nepovratnih sredstev, kar je pol manj, kot jih je bilo na voljo lani. 

Povprečna višina subvencije 11.000 evrov

Na pravkar zaprti javni poziv, ki je bil odprt natanko eno leto, so prejeli 568 vlog, kar je največ v enem letu. Približno 85 odstotkov za ukrep A, ki se nanaša na gradnjo skoraj ničenergijskih eno- in dvostanovanjskih hiš. Ostale vloge pa se nanašajo na ukrep B – skoraj ničenergijska prenova eno- in dvostanovanjskih hiš in ukrep C – nakup stanovanja v sNES večstanovanjski stavbi. 

subvencija sNES | Avtor: Eko sklad Eko sklad

Do zdaj so na Eko skladu uspeli obravnavati 240 vlog, od teh pa jih zaključiti 195. Na obravnavo jih čaka še 328. Povprečni znesek subvencije, ki ga Eko sklad odobri vlagatelju, pa znaša 11.072 evra. 

fasada Eko sklad Pod streho Po novem bo za subvencijo treba na fasadi vgraditi več toplotne izolacije

Novi poziv za ogrevanje večstanovansjkih in poslovnih stavb

Konec decembra je Eko sklad objavil nov javni poziv 103SUB-SOG22 za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli. 

Poziv ni namenjen le večstanovanjskim stavbam temveč tudi stavbam s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. julijem. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. julijem 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta.

Predmet spodbude je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude. Na voljo je en milijon evrov, subvencija pa lahko znaša do 20 odstotkov upravičenih stroškov. 

Subvencije so na voljo za:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
B - vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

Sončna elektrarna na hiši Sončne elektrarne Pod streho Končno nove subvencije, a bistveno nižje kot do zdaj
 
 
Komentarjev 1
  • bojan88 12:01 09.januar 2023.

    Uzdaj se use i u svoje kljuse. Celovito prenovo sem financiral sam. Od EKO sklada nisem dobil niti odgovora, tako kot JSSIn SPS so to pralnice denarja. Pogoji so prilagojeni centru, konkretno subvencije za lesena okna, ki ob morju in ...prikaži več zaledju Istre ne pridejo v poštev. ZVKD ne dovoli sončnih elektrarn na strehah hiš, ipd.