Pod streho > Varčna hiša
6499 ogledov

Čeprav se je včeraj zdelo, sage s sončnimi elektrarnami še ni konec

sončna elektrarna Profimedia
Zgodba o priključevanju sončnih elektrarn je vse bolj neverjetna. Na SODO so že dvakrat napovedali, da so našli rešitev, a se pojavljajo vedno novi zapleti, čas, ko bo priključevanje res steklo, pa se iz dneva v dan zamika. Bo zaplete do končno rešil nov pravilnik?

V začetku tedna je SODO elektrodistributerje in javnost obvestil o prehodnem obdobju, do izteka katerega naj bi priključevali sončne elektrarne, tudi če investitor ni predložil z SONDSEE predpisana dokazila o skladnosti oziroma ustrezne certifikate. 

A kljub predvidenemu prehodnemu obdobju, distributerji soglasij za priključitev ne izdajajo. Razlog naj bi tičal v tem, da prehodnega obdobja naj ne bi mogli uvesti na način, kot so ga na SODO uvedli. 

Meja med napravami tipa A in B postvljena izjemno nizko

Dodatna zadrega pa so priključne moči sončnih elektrarn. Po SONDSEE so ločene na tipe A, B, C in D. Mejo med posameznimi tipi so postavili na SODO, tako so tip A vse naprave s priključno močjo do 10 kW, kar je izjemno nizko, čeprav so v ELES predlagali mejo pri 150 kW. Za primerjavo, na Švedskem so mejo za prehod v tip B postavili pri 1,5 MW. 

Zdaj naj bi na SODO pripravljali seznam opreme za sončne elektrarne do 10 kW, ki izpolnjujejo vse zahteve, zato zanje ni več ovir, da jih ne bi začeli priključevati. 

sončna elektrarna Sončne elektrarne Pod streho SODO: Zaplet z (ne)priključevanjem elektrarn bo rešen do konca tedna

Nov pravilnik na novo določa meje posameznih tipov naprav

Sočasno pa je ministrstvo za infrastrukturo pripravilo in včeraj objavilo nov pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in ga poslalo v javno obravnavo, ki bo zaključena 14. junija. 

Namen pravilnika je način ugotavljanja ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje v skladu z Uredbo 2016/631/EU. Bistveno določilo v pravilniku pa so spremenjene meje med tipoma A in B. Če bo pravilnik sprejet, bodo vse sončne elektrarne s priključno močjo do 150 kW spadale v tip A. Zakaj je to pomembno? Zahteve za izpolnjevanje skladnosti s posebnostmi slovenskega elektroomrežja so za naprave tipa A blažje, kot za naprave tipa B. 

Tako bodo po novem vse sončne elektrarne, ki jih investitorji postavljajo na strehe v okviru samooskrbe spadale med naprave tipa A. Večina ima namreč priključno moč od 8 do 12 kW.

sončne elektrarne Nova rešitev Pod streho Priključitev sončne elektrarne spet možna, a pod enim pogojem

Za te naprave bo treba priložiti enega od naslednjih dokumentov:

 • izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v EU, s katero potrjuje skladnost proizvodne naprave ali generatorja s tehničnimi merili iz Uredbe 2016/631/EU in SONDSEE za tip A ali,
 • izjavo o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2 ali drugim enakovrednim in mednarodnim priznanim standardom.

Če bi obveljale zahteve iz SONDSEE, pa bi morali investitorji za vse naprave s priključno močjo nad 10 kW priložiti še poročila o preizkusih skladnosti in študije, iz katerih je razvidno statično in dinamično delovanje naprave iz Uredbe 2016/631/EU.

Zahteve so nesorazmeren in neutemeljen ukrep

Poleg tega pa v obrazložitvi predlaganega pravilnika ministrstvo za infrastrukturo navaja še, da „je mogoče sklepati, da se presoja ustreznosti za proizvodne naprave, priključene na notranjo instalacijo objekta (npr. pri napravah za samooskrbo iz obnovljivih virov energije) presoja v skladu s predpisanimi protokoli, pogoji in načini spremljanja skladnosti, ki so postavljene nerazumno, saj v Republiki Sloveniji ni akreditiranega organa za izdajo certifikata v predpisani vsebini. Zahteve, ki jih SONDSEE predpisuje za druge načine dokazovanja skladnosti z omrežnimi zahtevami iz SONDSEE, če certifikata ni mogoče zagotoviti, so predpisane v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev in EZ-1.“

Ocenjuje tudi, da predstavljajo zahteve za priključevanje manjših proizvodnih naprav iz SONDSEE, kot nesorazmeren in neutemeljen ukrep, oviro v prostem pretoku blaga in storitev, saj končne odjemalce, dobavitelje opreme in investitorje zaradi nezmožnosti izpolnitve zahtev za dokazovanje skladnosti z omrežnimi zahtevami postavljajo v neenakopraven in diskriminatoren položaj.

„Zaradi navedenega je pripravljen osnutek pravilnika, ki je skladen z zavezami, ki izhajajo iz zakonodajnih aktov Evropske unije. Rešitev v osnutku pravilnika na ustrezen in sorazmeren način rešuje probleme priključevanja na omrežje in zagotavlja skladnost izpolnjevanja predpisanih zahtev iz SONDSEE in Uredbe 2016/631/EU za proizvodne naprave, ki so v pretežni meri naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov energije.“

Zdaj ostaja le še vprašanje, ali bo in kdaj saga s priključevanjem sončnih elektrarn po sprejetju tega pravilnika končana. 

Kako se je kaos na trgu sončnih elektrarn začel in odvijal do zdaj, lahko preberete tukaj.

Sončna elektrarna na hiši Sončne elektrarne Pod streho Popoln kaos na trgu, elektrarn ne priklapljajo več!
 
 
Komentarjev 3
 • nateg 13:40 10.junij 2021.

  Ti ljudje so ENI IZMED NAJBOLJ NESPOSOBNIH, kar jih slovenistan ima! PARAZITI! Tožiti jih, naj povrnejo ODŠKODNINO vsem, ki čakajo na priklop!

 • eminenca 13:30 10.junij 2021.

  res si želim, da se zadeva zakomplicira do konca , razen za tiste ki mažjeo in porivajo določene osebke, ki odločajo kaj smeš in ne smeš ... ta država je več kot grozljiva ... pa dejte jim že enkrat zrihtat ...prikaži več novo pošiljko koke ... bananistan, cel svet se smeje tem debilom

 • izy 12:40 10.junij 2021.

  SODO zapreti za vedno in njihove parazite spravite v penzijo in da se nikdar več ne oglasijo.