Slovenija
308 ogledov

Agencija za varstvo konkurence objavila, zakaj preiskujejo Pop TV

pop tv Miro Majcen
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v zvezi s preiskavo na Pop TV na svoji spletni strani objavila poziv, naj ji vpleteni pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V pozivu razkrivajo, česa sumijo Pro plus. AVK ocenjuje, da je izkazana verjetnost, da ima Pro plus prevladujoč položaj na trgu dobave TV vsebin. 

Ta položaj naj bi zlorabili tako, da so od distributerjev (kabelskih in IP-operaterjev) zahtevali, da vse njihove plačljive programe uvrsti na najboljša programska mesta, kar naj bi bilo določanje nepoštenih poslovnih pogojev. 

Sporna paketna ponudba

Omejevanje konkurence naj bi bila tudi zahteva, da se poleg programov Pop TV in Kanal A, ki sta "najbolj gledana TV programa na ozemlju Republike Slovenije, ter predstavljata programa, ki ju operaterji morajo imeti v ponudbi" oblikuje paket z drugimi plačljivimi programi (Brio, Oto, Kino), ki so po mnenju AVK tematske narave in jih v programskih shemah nimajo vsi operaterji. S tem, da Pro plus "ta paket ponuja po ceni, ki bo po prehodnem obdobju enega leta dosegel skoraj 4-krat višjo ceno, glede na obdobje pred 16. 1. 2017", se poraja sum, da Pro plus s trga izrinja konkurente in omejuje trg v škodo potrošnikov. 

Sporno naj bi bilo tudi, da je vse programe ponujal izključno v paketu in da je operaterje neupravičeno različno obravnaval. Ali AVK pri tem misli na popuste za število naročnikov, kar je sicer praksa tudi pri drugih ponudnikih, ni jasno.

Ali je v konkretnem primeru res šlo za zlorabo prevladujočega položaja, bo v postopku ugotavljala agencija za varstvo konkurence. Na Pop TV so ob uvedbi preiskave dejali, da je bila uvedena na podlagi anonimne prijave in da "razlogi za prijavo očitno temeljijo na nerazumevanju relevantnih dejstev". 

-------------------------------------------

Celotna vsebina javnega poziva

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 12. 1. 2017, proti podjetju PRO PLUS, ki deluje v pravnoorganizacijski obliki pravnih oseb PRO PLUS d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, Kanal A d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, in POP TV d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PRO PLUS), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU). Izkazana je verjetnost, da ima podjetje PRO PLUS prevladujoč položaj na trgu dobave avdiovizualnih TV vsebin na debelo (veleprodajni trg TV programov), na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami, in da krši 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU, in sicer:

a) prvo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 oziroma člen 102(2)(a) PDEU
s tem, ko dobavo plačljivih programov POP TV, KANAL A, OTO, BRIO, KINO po 16. 1. 2017 pogojuje na način, da morajo distributerji avdiovizualnih vsebin vse programe podjetja PRO PLUS vključiti v vse lastne maloprodajne sheme TV programov na najboljša programska mesta, s čimer neposredno določa nepoštene prodajne poslovne pogoje,


b) drugo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 in člena 102(2)(b) PDEU
s tem, ko poleg navedenega v točki a), programe POP TV, KANAL A, OTO, BRIO, KINO po 16. 1. 2017 ponuja izključno v paketu, ki vključuje trenutno prosto dostopna programa (POP TV in KANAL A) s širokim spektrom vsebine (filmi, nadaljevanke, informativni program, športi, otroški program,…) in sta najbolj gledana TV programa na ozemlju Republike Slovenije, ter predstavljata programa, ki ju operaterji morajo imeti v ponudbi, skupaj z drugimi že plačljivimi programi podjetja PRO PLUS, ki so tematske narave, in se trenutno ne nahajajo v vseh TV shemah operaterjev, in ta paket ponuja po ceni, ki bo po prehodnem obdobju enega leta dosegel skoraj 4-krat višjo ceno, glede na obdobje pred 16. 1. 2017, s tem s trga izrinja konkurente, s čimer omejuje proizvodnjo, trg in tehnični napredek v škodo potrošnikov, in


c) tretjo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 in člena 102(2)(c) PDEU
s tem, ko operaterje, ki so dobavitelji avdiovizualnih vsebin na drobno (maloprodaja), s stališča cen paketa programov neupravičeno različno obravnava, s čimer uporablja neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki in sopogodbenike postavljala v konkurenčno slabši položaj. 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb.

Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov. Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 29
  • boogin1 16:43 04.februar 2017.

    Da so se ponudniki in PRO PLUS kartelno dogovorili je dejstvo, saj so tako POP PLUS in ponudniki zaslutili lahek zaslužek na naš računAVK bo najbrž ugotovil, da je bilo vse zakonito, da kartelnega dogovarjanja ni bilo. V primeru, ...prikaži več da bi pa vsi ponudniki odklonili izsiljevanje PRO PLUS-a, pa bi AVK najbrž ugotovil, da gre za kartelno dogovarjanje.

  • Hari 16:39 04.februar 2017.

    Ne Komunstični sistem ampak KAPITALISTIČNI!

  • boogin1 09:54 03.februar 2017.

    Ponudniki in POP TV se izgovarjajo, da so KANAL A in POP TV najbolj gledani programi. Potem pa sploh ne razumem, zakaj se POP in ponudniki bojijo vtakniti POP kanale v poseben paket, saj če so res najbolj gledani, jih ...prikaži več bodo vsi želeli in jih vsi naročili, razen mene seveda. Seveda to ni res, ker so se POP in ponudniki dogovorili v našem imenu in za naš denar, da bodo vsi služili na naš račun. Sam imam XL HD shemo, pa je več kot 90% kanalov samo zaradi števila in so negledljivi.