Slovenija
18027 ogledov

'Protikorona zakon': Janša predstavlja ključne protikrizne ukrepe

Janez Janša Saša Despot
Vlada predstavlja sveženj ukrepov za preprečevanje posledic epidemije.

"Z zakonskim paketom oz. megazakonom želimo blažiti posledice epidemije tako za posameznike kot za gospodarstvo," je na današnji tiskovki ob 11. uri povedal predsednik vlade Janez Janša.  V nadaljevanju je naštel glavne ukrepe, med katerimi je pomoč za zaposlene na čakanju, upokojence, vse, ki bodo izgubili delo, ter samozaposlene.

(1) Prispevke za delavce na čakanju krije država

"Določili smo ukrepe za ohranjanje delovnih mest - na prvem mestu bo predvidena nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač zaposlenih na čakanju," je napovedal Janša. "Vse prispevke v obdobju dveh mesecev za delavce na čakanju (do 31. maja, z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni) v obe proračunski blagajni, tako v zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država in proračun, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale."

(2) Nadomestila za bolniške prevzame država

Nadomestila za bolniške odstotnosti bo po besedah Janše krila zdravstena zavarovalnica in ne več delodajalec.

(3) Sistem nagrajevanja

"Ukrepi predvidevajo sistem nagrajevanja za zaposlene v kritičnih dejavnostih, preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve po odločitvi predstojnika, v razponu od deset do 200 odstotkov osnovne plače," je napovedal Janša. 

(4) Dodatek za upokojence

Med ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi je izpostavil starejše. "Upokojencem z nizkimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa," je poudaril Janša. "Zavedamo se, da so to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi sami, da so skromne dohodke porabili za nujne življenjske artikle."  

(5) Nadomestilo za brezposelnost

Delavcu, ki bo zaradi višje sile izgubil službo, avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost od prvega dne. 

(6) Samozaposleni z izjavo do pomoči

Sprejeli so tudi vrsto usmeritev za pomoč samozaposlenim. "Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize," je napovedal Janša. "Ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno manjšem obsegu, bodo upravičeni do 70 odstotkov minimalne plače, odpiše se jim prispevke, nakazuje jim jih država, pravice pa se ohranijo."

"Želimo preprečiti, da bi pomoč prejemali posamezniki, ki v krizi niso prizadeti. Pogoj je, da se podatki javno objavijo. Država si bo pridržala pravico, da morebitne zlorabe ali vojno dobičkarstvo naknadno sankcionira."
Matej Lahovnik

(7) Sejnine v javnih podjetjih se znižajo za 30 odstotkov, vse funkcionarske plače se za čas epidemije znižajo za 30 odstotkov. "Sodna veja je iz tega znižanja zaradi odločitve ustavnega sodišča izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30 odstotkom funkcionarskih plač. Tisti, ki morajo opravljati nujne zadeve, so upravičeni do dodatka," je povedal Janša. 

"Samozadostnost pri oskrbi s hrano je v teh časih strateškega pomena, vlada bo naredila vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga s sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu," je napovedal Janša. 

(8) Vračilo nagrad delavcem v zasebnem sektorju

"Priporočamo delodajalcem, da uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih in da za 10 do 200 odstotkov zvišajo plačo tistim, ki so izpostavljeni tveganju in ohranjajo nujno proizvodnjo ali delajo v kritični infrastrukturi, ni vsa državna. Država bo te izdatke v največji meri povrnila, ko bomo dobili podatke o obsegu izplačil," je obljubil Janša. 

(9) Status zaposlenih, ki so doma z otroki, enak statusu delavcev na čakanju

Pripravljeni so tudi ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi z zmanjšanimi dohodki. Status zaposlenih, ki so doma zaradi otrok, se bodo izenačili s statusom delavcev na čakanju, kar se bo poznalo tudi pri dohodku, je poudaril Lahovnik. Določeno je tudi, da se v tem času ne plačuje javnih storitev, ki se ne opravljajo, kamor med drugim sodi plačilo vrtcev.

Temeljni namen je, da zamrznemo vse potenciale

"Temeljni namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstveno-raziskovalne, potenciale v kulturi, potenciale družbe nasploh, da bo lahko normalno funkcionirala, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana. Veliki napori se vlagajo v izdelavo in preizkušanje zdravil in cepiva, napovedi so relativno optimistične, do takrat pa je treba zdržati, ne le zdržati, ampak ostati v ustrezni kondiciji, da bomo od takrat naprej lahko normalno funkcionirali. Predstavljajte se, da je cela Slovenija na vesoljski ladji, potniki se zamrznejo, da lahko takrat, ko pridejo na cilj, ustrezno funkcionirajo," je povedal Janša. 

Vlada bo zagotovila vsa potrebna finančna sredstva, za ta čas, ki ga zakon zajema, je sredstev zagotovljenih dovolj. Zagotovili bomo toliko sredstev, kot bo potrebno.

Janez Janša

"Vlada je že začela z zbiranjem smernic za drugi paket. Veliko predlogov zahteva nekaj več dni preučevanja, vse te predloge bomo upoštevali v naslednjem paketu, ko bomo dobili ustrezne izračune. Dejstvo je, da smo dobili v tem času preko tisoč različnih predlogov, od sindikatov, gospodarstva, združenj, posameznikov, univerz, fakultet, vsem se iskreno zahvaljujem za vse predloge, ocenjujem, da smo upoštevali preko 90 odstotkov teh predlogov," je napovedal Janša in se zahvalil vsem, ki so prispevali predloge in sodelovali pri pripravi. 

Policija, aretacija, policisti Slovenija Janša: Če bo treba, bomo predlagali razglasitev izrednega stanja koronavirus Koronavirus Slovenija To je Janša povedal o omejitvi gibanja na občine

Janša: Nihče, ki smo ga prosili, ni odklonil sodelovanja

"Zahvaljujem se za izjemen trud, ki so ga v pripravo smernic in zakonskega predloga, ki že nastaja, vložili sodelavci po posameznih ministrstvih, posebej se zahvaljujem svetovalni skupini strokovnjakov, z njimi smo v realnem času razrešili na stotine dilem, preučili marsikaj, kar se je zgodilo v drugih državah, ta pomoč je bila neprecenljiva. Nihče, ki smo ga zaprosili, ni odklonil sodelovanja, pomoč so ponudili naši rojaki, ki delajo na pomembnih položajih v tujini," je povedal Janša. 

Če bomo tako nadaljevali, bo cena epidemije nižja, kot smo se bali

Danes zvečer bo vlada pregledala oceno ukrepov za upočasnitev širjenja epidemije. "Dobili smo realne ocene razvoja situacije, možnosti povečevanja zmogljivosti, vse to bomo predstavil jutri. Želel bi se zahvaliti vsem, ki upoštevajo ukrepe, ki so bili uvedeni, najbrž ni nikogar, ki spremlja situacijo po drugih državah in bi mislil, da so ti ukrepi nepotrebni. Velika hvala vsem, noben odlok ali prepoved ne more narediti, kot lahko naredimo mi sami, z upoštevanjem navodil in z lastno iniciativo s ciljem, da zaščitimo sebe in druge," je povedal Janša in pohvalil ravnanje ljudi. 

"Če bo ravnanje vseh nas tudi v prihodnje tako resno in če bomo upoštevali pravila, marsikaj od zaostritev, ki jih lahko vidite v drugih državah, v Sloveniji ne bo treba uvajati dodatnih ukrepov. Ocenili bomo, ali je dodatna zaostritev omejitev gibanja potrebna. Slovenija se je v zadnjih dneh kot celota, kot državljansko občestvo, izjemno resno soočila z epidemijo, če bomo tako nadaljevali, bo končna cena nižja od tiste, ki smo se je bali," je povedal Janša.

Ukrepi morajo biti hitri in odločni

Vodja strokovne posvetovalne skupine Matej Lahovnik je predstavil sklope ukrepov, ki so jih pripravili. Poudaril je, da je Ifo predstavil podatke o gospodarski rasti za Nemčijo, ki je primarni izvozni trg za Slovenijo. Optimistična napoved za letos tako govori o gospodarski rasti v višini -7 %, po najslabšem scenariju pa - 20 %. "Popolnoma jasno je, da mora Slovenija hitro in odločno ukrepati," je poudaril Lahovnik. 

Pri pripravi ukrepov jih je vodilo načelo, da morajo biti ukrepi hitri in enostavni. Poskušali so oblikovati celovit nabor ukrepov, težak okrog 2 milijardi evrov. 

"Vidimo vse zaposlene in vsa podjetja. Na nikogar nismo pozabili in ne bomo pozabili. Skoraj milijardi pomoči, ki smo jo že namenili, smo dodali nov paket ukrepov, v katerih smo zajeli vse oblike zaposlenih, tudi najbolj ranljive. Naš namen je, da ohranimo podjetja in delovna mesta."
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo 

Napovedal je, da bo prvemu paketu ukrepov sledil drugi, ki se bo nanašal na izboljšanje likvidnosti podjetij: "Vse države se zavedajo, da prvi paket ni zadnji, sledil bo drugi paket, ki bo imel poudarek na likvidnosti podjetij. Zaradi plačilne nediscipline bi se likvidnost lahko zmanjšala, kar je treba preprečiti." 

Podjetniki želijo varne pogoje za delo

Ob tem je omenil možnost prodaje terjatev določeni instituciji, s čimer bi preprečili verižno nelikvidnost. "V drugi fazi se bo dodatno vključila poroštvena shema in ukrepi, ki se nanašajo na SID banko," je napovedal. 

Podjetniki sicer po besedah Lahovnika opozarjajo, da je za njih pomembno, da se ustvarijo pogoji za zagotovitev varnega dela v podjetjih. Ekonomija se mora čimprej aktivirati, zadnja kriza, je bila predvsem strukturno pogojena, tokrat se svet sooča s krizo ponudbe in povpraševanja, v danem trenutku denar ne kroži in vsi se zavedamo, da to lahko traja nekaj časa, ne pa dolgo, zato je čimprej potrebno zagotoviti pogoje za varno delo v obstoječih podjetjih.

Finančni minister: Finančni viri so in so zanesljivi

Minister za finance Andrej Šircelj je zagotovil, da finančni viri za predstavljene ukrepe obstajajo. "Ti so realni in so zanesljivi. Ti viri izhajajo tako iz EU skladov, skladov Evropske centralne banke kot tudi iz domačih skladov," je pojasnil. Država bo dala poroštva tudi za to, da bodo poslovne banke spodbujene za razumevanje gospodarstva in ljudi in jim pri tem pomagale. 

Evropska centralna banka bo Sloveniji prek poslovnih bank namenila 2,5 milijarde evrov, prek posebnega mehanizma ESM 1,1 milijarde evrov, na voljo pa bo tudi 376 milijonov evrov prek mehanizmov ECC. Minister Šircelj je napovedal, da bodo preusmerili tudi sredstva iz kohezijskih skladov na področja, kjer je denar najbolj potreben, torej zdravstvo in sociala. 

Dogovori potekajo tudi z Mednarodnim denarnim skladom kot s svetovno banko, da bi omogočili dodatna poroštva prek posebnega sklada. 

"Zdaj skrbimo za gospodarstvo in prebivalstvo z namenom, da gospodarstvo ne zamre in da ko kriza mine, postane boljše, bolj konkurenčno in ustvarja večjo dodano vrednost v Evropi in na svetovnih trgih." 

minister za finance Andrej Šircelj

Država bo poroštva dajala prek SID banke, prek posebnih skladov, poleg tega bodo gospodarstvu zagotovili odkup terjatev, ustvarili bodo borzo terjatev. 

Pet ur zasedali na Brdu

Vlada je okoli pet ur in pol obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ministrska ekipa je predlog ukrepov, ki naj bi bil javnosti dostopen od 11. ure naprej, pretresala na Brdu pri Kranju.

Simona Kustec Lipicer Koronavirus Slovenija Ministrica odgovarja, do kdaj šola na daljavo in kaj bo s počitnicami

Sejo je začela v ponedeljek ob 18. uri, končala pa okoli 23.30. Sveženj ukrepov, ki bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov, bo predvidoma potrdila do petka in ga nato poslala državnemu zboru v sprejem.

"Toliko sredstev kot bo potrebno"

Že včeraj so v vladi napovedali, da bodo zagotovili toliko finančnih sredstev, kolikor jih je potrebno, da se ohrani "delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi... in družbi nasploh".

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 40
  • hooucoto 16:39 25.marec 2020.

    www.MooXi.net - spletna stran za zmenke za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks

  • cefoofo 13:38 25.marec 2020.

    www.MooXi.net - spletna stran za zmenke za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks

  • Franjo Erman 17:55 24.marec 2020.

    Upam da niso tole samo nekakšne obljube