Slovenija
9855 ogledov

Lahko se zgodi, da vse plačaš, pa te Furs rubi brez opomina

evro, evri, štetje, denar Shutterstock
Furs me je rubil kar brez opomina, nam je sporočil besni bralec, ki je sicer samostojni podjetnik.

Na finančni upravi pojasnjujejo, da po zakonu že od leta 2007 opominjanje ni obvezno, a da zavezance kljub temu opominjajo, toda obstajajo izjeme. "Pred izdajo sklepa o davčni izvršbi se zavezance opomni na neporavnane zapadle obveznosti, saj se precejšen del neporavnanih obveznosti po opominjanju poravna, hkrati pa se davčnim zavezancem s tem ne povzroča dodatnih stroškov. Opomini pred začetkom davčne izvršbe se zavezancem pošiljajo centralno, s čimer se zagotavlja enaka obravnava vseh davčnih zavezancev. Pri zavezancih, ki imajo zapadle neporavnane obveznosti, za katere so že prejeli opomin, pa finančna uprava za novo nastale obveznosti začenja postopke davčne izvršbe brez predhodnega opominjanja," pravijo.

V konkretnem primeru je bralec decembra prejel opomin za plačilo DDV in ga tri dni po prejemu, to je 14. decembra, plačal. Nato mu je finančna uprava 24. januarja brez opomina rubila denar na bančnem računu, ker ni plačal prispevkov (ki mu jih sicer ne bi bilo treba plačati - več o tem zapletu lahko preberete tukaj).

Denar Davkarija Slovenija ''Sami sebi so oddali napačen obračun, mene pa rubili brez opomina''

Do zapleta je prišlo, ker je v plačilni nalog za plačilo DDV skopiral napačen sklic.

Če je plačilni nalog pravilno izpolnjen, "se plačilo avtomatično evidentira na kartico zavezanca, katerega davčna številka je navedena v referenci in na konto dajatve, ki je navedena v sklicu. Plačila se evidentirajo takoj po prejemu in obdelavi bančnega izpiska, ki ga Furs od izvajalca plačilnega prometa prejme vsak delovni dan po zaključku obdelav plačilnega prometa," pojasnjujejo. V tem primeru ni bilo tako, zato avtomatično knjiženje ni zaznalo, da je DDV plačan. V primerih, ko prejšnji opomin ni plačan, pa gre naslednji dolg v izterjavo kar brez opomina.

Pozor, zamudne obresti

Zelo pogosto do rubeža brez opomina pride, ker ljudje opomin plačajo malo kasneje, pozabijo pa plačati zamudne obresti. V tem primeru terjatev, za katero so bili opomnjeni, ni v celoti poravnana in jim pri naslednjem dolgu grozi izvršba brez opomina.

Kako v enem mesecu niso našli denarja?

A bralec se čudi, kako finančna uprava kljub napačnemu sklicu v enem mesecu ni "našla" denarja, ki ga je nakazal na pravi račun, a z napačnim sklicem.

Prvi del pojasnila je, da je šel dolg zaradi neplačanih prispevkov v izvršbo že precej prej, preden je bila izdan sklep o izvršbi. "Novo nastale obveznosti iz naslova neplačanih prispevkov, ki so zapadle v plačilo 21. 12. 2018, so bile brez izdaje opomina dne 5. 1. 2019 predane v postopek izterjave," pojasnjujejo. Sklep o izvršbi je bil nato izdan 24. januarja.

Druga težava je bila, da je na plačilni nalog za plačilo DDV skopiral (pravilni) sklic za plačilo dohodnine. Davčni organ je namreč z nakazanim zneskom dolžan zapirati obveznosti tiste vrste davka, ki jo je zavezanec navedel na plačilnem nalogu "ne glede na to, da lahko obstajajo tudi druge starejše obveznosti druge vrste davka kot so bile navedene na plačilnem nalogu".

To se morda v primeru samostojnega podjetnika ne zdi najbolj logično, a v primeru podjetja, ki želi poravnati prispevke za delavce in ima hkrati odprt še kakšen davčni dolg, je to smiselno. Če bi finančna uprava zapirala najstarejše terjatve, bi delavci lahko ostali brez plačanih prispevkov.

V primeru, da je zavezanec pri plačilu navedel napačen sklic, iz katerega ni mogoče razbrati davčne številke se vodi postopek ugotavljanja plačnika in namena plačila. Po prejemu podatkov o plačniku se plačilo evidentira na njegovo kartico in sicer na tisto vrsto dajatve, ki jo je želel plačati in kar je razvidno iz šifre dajatve oziroma plačilnega naloga. Če šifra dajatve ni navedena oz. je navedena neobstoječa šifra, se plačilo knjiži na konto nerazporejenih plačil na kartici zavezanca. S tega konta se izvede zapiranje evidentiranih in zapadlih terjatev znotraj prehodnega davčnega podračuna prejemnika, na katerega je plačilo usmerjeno.

Pred izvršbo so ugotovili, da je dolg plačal, toda ... 

Šele po nekaj časa se z zneskom, ki je bil nakazan z napačnim sklicem, plačajo zapadle terjatve. "Pred izdajo sklepa o izvršbi se preverijo vsi že evidentirani zneski plačil in možnost izvedbe pobota," pojasnjujejo na finančni upravi. Tudi v primeru našega bralca so pred izdajo sklepa o izvršbi (24. januarja) ugotovili, da je DDV plačan, saj ga za ta znesek niso rubili. Čeprav je bil prejšnji dolg poravnan, pa bralcu ni (znova) pripadala pravica do opomina, najbrž zato, ker je bila terjatev že 19 dni prej predana v izterjavo.

Ali v primeru poslanega opomina lahko nastane kakšna škodljiva posledica za finančno upravo?

V primeru poslanega opomina škodljivih posledic za finančno upravo ni, nastanejo zgolj stroški pošiljanja opomina, kadar se ta pošilja po klasični pošti. Izdaja opomina pomeni podaljšanje roka prostovoljnega plačila in ne takojšnje uvedbe postopka izvršbe.

Če opaziš, lahko ukrepaš ...

Kdor opazi, da je pri nakazilu navedel napačen sklic, lahko lahko zahteva vračilo ali preknjižbo plačila. Če ima neporavnane obveznosti, se te poravnajo in se mu vrne samo razlika. Vlogo lahko odda preko eDavkov, po elektronski pošti ali pošti. Več o tem na spletni strani FURS v okviru rubrike Pomote pri plačilu.

Komentarjev 12
  • borut08 20:08 18.februar 2019.

    Ko sem lopova prisesanga na drzavne jasli sicer sina vplivneza iz.F21 grdo pogledu me je takoj prisla na dom terorizirat policija in prejel sem tudi placilni nalog(PP.Lasko)ko pa sem zelel podati ovadbo na PU.Celje sicer v neki drugi zadevi jo ...prikaži več pa nisi o hoteli sprejeti in so jo morali po pritozbi na MNZ.tokrat bili hinavsko prijazni,da si operejo roke.

  • borut08 20:01 18.februar 2019.

    V mafijski drzavi je pac diktatura in hlapci oz.kuzki podpirajo lopovske elite policijo,ki jih sciti oz.mafijsko drzavo itd in terorizira nas drugace mislece.Jankovicu in njemu podobnimi prisesanimi goljufi na drzavne jasli se to sigurno ne zgodi oz.se jim ne sme.

  • Anza 17:44 18.februar 2019.

    Ja, enostavneje bi bilo rubiti KONTO na DURS, ampak tja "sposobni uradnik" ne vidi. Imam podobno izkušnjo

Sorodne novice