Slovenija
42423 ogledov

Občina uspešno tožila državo, najemniki v šoku

Trbovlje Sallaumines Matjaž Kirn/Občina Trbovlje
Občina je tožila ministrstvo za delo zaradi neupravičeno izplačanih subvencij za neprofitna stanovanja in bila uspešna. Najemniki so se znašli v negotovi situaciji. Kaj je šlo narobe?

Pred dvema tednoma je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani odločilo v prid Občine Trbovlje v postopku proti Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) glede subvencioniranih neprofitnih najemnin za stanovanja v lasti družbe Spekter. Najemniki, bivajoči v stanovanjih omenjene družbe, so z nejevero strmeli v dopis, ki jim je dal vedeti, da v prihodnje ne bodo več upravičeni do doslej veljavne finančne pomoči.

Sodišče je namreč odločilo, da v primeru Spektra ne gre za neprofitna, temveč tržna stanovanja. Odločitev še ni pravnomočna, Republika Slovenija kot tožena stranka skupaj s Spektrom razmišlja o pritožbi na sodbo. 

Najemniki se, če bo sodba postala pravnomočna, ne bodo več mogli prijaviti na razpis za neprofitne subvencije, ampak bodo morali vloge oddati na razpis za tržne subvencije. Ob tem so prosilci v negotovosti glede upravičenosti oddanih vlog, saj so v veljavi drugi razpisni pogoji. 

Spekter je bil nekoč hčerinsko podjetje Rudnika Trbovlje-Hrastnik in kot tak je imel status neprofitnega najemodajalca. Ta status je julija 2014 izgubil, a je Center za socialno delo Zasavje Spektrovim najemnikom še naprej izdajal, po mnenju občine, neustrezne odločbe in lokalni skupnosti naložil nepravično finančno breme. V letu 2021 se je Občina Trbovlje pritožila na 127 izdanih odločb.

Trbovlje Kešetovo Sallaumines | Avtor: Matjaž Kirn/Občina Trbovlje Matjaž Kirn/Občina Trbovlje

Podjetje Spekter, danes v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ima stanovanja v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik.

"Občina je CSD opozorila, da narobe tretira najemnike Spektrovih stanovanj, saj bi morali prejemati tržno subvencijo in ne neprofitne. Oni so trdili, da nimamo prav, zato smo dali to na sodišče že pred več kot letom dni. Zdaj je sodišče odločilo, da imamo prav," je kritikom, ki so občini očitali nehumanost, odgovorila trboveljska županja Jasna Gabrič.

"Občina Trbovlje v tej zadevi zgolj zasledovala zakonodajo in zakonito izvajanje le-te. Velja poudariti, da je do leta 2021 petdeset odstotkov zneska tržne subvencije krila država, drugo polovico pa občina. Od leta 2021 krije tržno subvencijo v celoti država v okviru Zakona o razbremenitvi občin," so njen odgovor poglobili v Občini Trbovlje.

"Najemnikov Spektrovih stanovanj, ki je občina plačevala subvencijo za neprofitno najemnino, je okoli 300. Ti sedaj ne bodo ostali brez subvencije, saj imajo možnost oddati vlogo za tržno subvencijo in prejemati tržno subvencijo za najem stanovanja, v kolikor bi bila sodba pravnomočna. Prav tako najemnina lahko ostane ista, saj kot navaja sodba '... določitev nizke (neprofitne) najemnine v pogodbi je stvar svobodne volje obeh pogodbenih strank po načelih Obligacijskega zakonika ...' in je Spekter ni dolžan povečevati," so še dodali na občini.

Trbovlje Kešetovo | Avtor: Matjaž Kirn/Občina Trbovlje Matjaž Kirn/Občina Trbovlje

Na Centru za socialno delo Zasavje smo povprašali, zakaj so izdajali odločbe za neprofitne subvencije, če za to ni bilo pravne podlage. "MDDSZ je pred vložitvijo tožbe preizkusilo odločbe CSD, zavrnilo pritožbe Občine Trbovlje ter kot drugostopenjski organ potrdilo odločitev CSD," je odgovoril direktor CSD Zasavje Rok Zupanc.

"V kolikor postane sodba delovnega sodišča pravnomočna, bo CSD moral stanovanja v lasti družbe Spekter upoštevati kot tržna stanovanja. V tem primeru bi se pri vsakem uporabniku posebej preverjalo pogoje za pridobitev subvencije tržne najemnine. Eden izmed njih je tudi prijava na zadnji razpis v občini za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in uvrstitev na prednostno listo," je zapleteno situacijo za najemnike pojasnil Zupanc. 

"Gre za specifično situacijo, pri čemer se je potrebno zavedati negativnih posledic na finančni in stanovanjski položaj najemnikov. V tem primeru vsem najemnikom Spektrovih neprofitnih stanovanj svetujemo, da se prijavijo na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki ga je razpisala Občina Trbovlje. Rok za oddajo vlog je bil podaljšan za mesec dni do 21.2. 2022," je dodal.

Trbovlje | Avtor: Matjaž Kirn/Občina Trbovlje Matjaž Kirn/Občina Trbovlje

V podjetju Spekter so nam pojasnili svoj pogled na situacijo. Z izbrisom družbe iz registra neprofitnih stanovanjskih organizacij pred več kot sedmimi leti se po njihovem za najemnike ni nič spremenilo.

"Spekter ima z najemniki sklenjene najemne pogodbe za 'stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino' skladno s prvo alinejo 83.člena SZ-1. Vse tovrstne najemne pogodbe so sklenjene za nedoločen čas," so zapisali v odgovoru na naša vprašanja.

"Naše mnenje je, da je treba pri presoji določb Stanovanjskega zakona upoštevati širšo razlago določb o oddaji neprofitnih stanovanj, iz katere izhaja, da lahko tudi zasebne (družba Spekter je d.o.o. v državni lasti) gospodarske družbe dajejo v najem neprofitna stanovanja ter da so v takem primeru najemniki upravičeni do subvencije neprofitne najemnine," so dodali.

Toplotna izolacija, Obnova hiše, energija Novo Pod streho Tako hitreje do izplačila subvencije Eko sklada

Vsi trije akterji - Spekter, CSD Zasavje in Občina Trbovlje so prizadetim najemnikom poslali dopise z obrazložitvijo situacije in navodili za nadaljne korake pri pridobivanju subvencij. 

Koliko najemnikov bo, v primeru pravnomočnosti sodbe, po koncu obeh razpisov občutilo finančne posledice, je zaenkrat težko napovedati. Upoštevajoč raznolikost stanovanjskih podjetij bi se lahko na slovenskih sodiščih kmalu znašel še kakšen podoben primer.

 
Komentarjev 3
  • kapibara 09:31 22.januar 2022.

    Ni več socializma, da so eni delali, drugi pa blefirali in se na nas nalsajali - Večinoma iz vsiljenih nam bratckih republik iz bivše juge.

  • albert6 09:25 22.januar 2022.

    A veš ti počasne da so ta stanovanja bila kupljena z denarjem rudarjev in ostalih zaposlenih pri rudniku da nekateri že 50 in več let kot aktivni vlagali v stanovanja IN redno plačevali stanatino. Sramota za občino ki udari po teh ljudeh.