Slovenija
18301 ogledov

Takšne spremembe se obetajo pri otroškem dodatku

Družinske finance
Tudi na ministrstvu ocenjujejo, da je zdajšnja ureditev neustrezna. Finančni izračuni do jeseni.

Zveza prijateljev mladine Moste-Polje predlaga, da se otroški dodatek kot dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka ne bi upošteval kot dohodek družine. "Naše izkušnje kažejo, da ga socialno ogrožene družine ne zmorejo porabiti za otrokov zdrav razvoj, ampak so zaradi stisk, v katerih se znajdejo, primorane otroški dodatek porabiti za preživetje, kar se nam zdi narobe," poudarjajo pri ZPM Moste Polje.

Denar Spremembe Slovenija Novost, zaradi katere se vam lahko zniža otroški dodatek

Še posebej lahko to v zagato spravi družino, ki je v socialni stiski, ko prihaja do zamud pri izdajanju odločb o pravicah iz javnih sredstev in je odločitev o pravici vprašanje preživetja. Enostarševska družina je denimo prejemala denarno socialno pomoč in otroški dodatek in po novi odločbi ostala brez obojega.

Družina naenkrat ostala brez dveh prejemkov

"Konec avgusta je Center za socialno delo skladno z zakonom pravočasno obvestila o spremembi, ki vpliva na prejemanje socialnih transferjev," konkretni primer opisujejo pri ZPM Moste-Polje. "Ker je bila nova odločba, s katero je bila uporabnici zavrnjena denarna socialna pomoč (kar sicer ni bilo posledica spremembe, ki jo je uporabnica sporočila CSD-ju, temveč spremembe vrednosti nepremičnin po GURS, na katero uporabnica ni mogla vplivati, niti je ni pričakovala), izdana šele novembra, uporabnica pa je v vmesnem času prejemala denarno socialno pomoč na podlagi prejšnje odločbe, ki do novembra še ni bila odpravljena, je bila prisiljena prejete zneske denarne socialne pomoči za meseca september in oktober vrniti."

Otroški dodatek se šteje v skupni družinski prihodek po reformi vlade Boruta Pahorja leta 2012, ko je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Mnoge evropske države, kot so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska ali Velika Britanija ne glede na družinske dohodke in prihranke ne upoštevajo otroškega dodatka pri odmeri socialnih pravic. 

Denar Slovenija Država da skoraj enako staršem s 700 evri plače kot tistim s 1900

Mama ni bila zmožna vrniti že izplačane socialne pomoči v roku 60 dni, zato ji je začel CSD prejeti znesek denarne socialne pomoči poravnavati z otroškim dodatkom, zaradi česar le ta družini ni bil izplačan. "Tako je de facto hkrati ostala brez denarne socialne pomoči in otroškega dodatka," razlaga Anita Ogulin iz ZPM Moste Polje.

Otroški dodatek tudi ob izterjavi

Otroški dodatek uporabljajo tudi za poravnavo dolgov ljudi, s čimer, kot opozarjajo pri ZPM Moste-Polje, izgubi svoj osnovni namen, da se šteje kot dodatek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju so prejemki iz naslova otroškega dodatka sicer izvzeti iz izvršbe, a se v praksi po izkušnjah ZPM Moste-Polje kljub temu dogaja, da zarubijo tudi otroški dodatek.

Po trenutno veljavni zakonodaji je pravica do otroškega dodatka ena izmed pravic iz javnih sredstev, ki je podvržena vrstnemu redu uveljavljanja pravic, kot ga predvideva Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ker pa je otroški dodatek prva pravica po vrstnem redu, nanjo uveljavljanje drugih zaporednih pravic nima vpliva, saj se morebitni ostali denarni prejemki, do katerih je družina upravičena po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ne vštevajo kot dohodek družine pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka.

Družinske finance Izračun Slovenija Višja plača, a na koncu manj denarja. Kako je to mogoče?

Ministrstvo: Zdajšnja ureditev ni ustrezna

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Ksenija Klampfer, predlog ZPM Moste-Polje poznajo in se strinjajo z trditvijo, da zdajšnja ureditev v dovoljšnji meri ne zadosti namenu otroškega dodatka. "Zato gredo tudi zaveze iz koalicijske pogodbe v smeri, da bi bil otroški dodatek izvzet iz sistema socialnih transferjev in bi nadalje ostal samostojni starševski prejemek," pri MDDSZ odgovarjajo na poslansko pobudo Jožeta Horvata v zvezi s predlogi za sprejetje sistemskih ukrepov za preprečevanje revščine, še posebej za družine z nepreskrbljenimi mladoletnimi otroki, ki se nanaša na vsebino dopisa Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. 

Ob zadnji pobudi ZPM je ministrica za Kanal A povedala, da ima takšna odločitev sicer določene finančne posledice, zato je potrebno najprej pripraviti analizo, znotraj katere bodo ugotovili, kakšne rešitve so možne. "Računamo, da se bo to zgodilo do konca poletja, potem bomo oblikovali skupino, ki bo pripravila določene rešitve," je Klampferjeva povedala za komericalno televizijo.

Odgovor ministrstva na poslansko pobudo | Avtor:
Po trenutno veljavni zakonodaji je pravica do otroškega dodatka ena izmed pravic iz javnih sredstev, ki je podvržena vrstnemu redu uveljavljanja pravic, kot ga predvideva ZUPJS. "Ker pa je otroški dodatek prva pravica po vrstnem redu, nanjo uveljavljanje drugih zaporednih pravic nima vpliva, saj se morebitni ostali denarni prejemki, do katerih je družina upravičena po zakonu, ne vštevajo kot dohodek družine pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka," razlagajo pri ministstvu. "V primeru pa, da družina uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči, se otroški dodatek upošteva kot dohodek družine, kar posledično pomeni, da družina prejme nekoliko nižjo denarno socialno pomoč zaradi dohodka družine, katerega del je (med morebitnimi drugimi dohodki) tudi otroški dodatek."

slovenija 25.10.13, evro, euro, denar, denar pada, kovanci, sparanje, banka, pri Socialni transferji Slovenija Plačilo vrtca, otroški dodatek in štipendije od 1. februarja po novem

Ker je otroški dodatek po družinski zakonodaji dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka in torej namenjen zadovoljevanju otrokovih potreb, po oceni ministrstva ne gre spregledati dejstva, da je v primeru socialno ogroženih družin, ki prejemajo tudi pravico do denarne socialne pomoči, njegova poraba zgolj za namen in potrebe otroka močno omajana. "Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev sicer predvideva, da se v dohodek družine, ki se upošteva, pri uveljavljanju drugih pravic iz javnih sredstev, upošteva otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino in brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec, in zmanjšan za 20 odstotkov višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda," pojasnjujejo pri ministrstvu. "Slednje sicer zmanjša vštevanje otroškega dodatka kot dohodka družine pri uveljavljanju drugih pravic iz javnih sredstev, vendar tudi to po mnenju ministrstva v dovoljšni meri ne zadosti namenu otroškega dodatka."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 7
  • melita41 10:57 10.oktober 2019.

    Otroški dodatek so mi znižali.Sem se pozanimala in povedano mi je bilo da zaradi tega ker so zvišali socialno pomoč. Se pravi da mi kateri hodimo pošteno delat za poplačilo položnic ,plačujemo ceno nekaterih ki so celo življenje na socialki ...prikaži več in doma uživajo. To je naša preljuba Slovenija. Zadnje čase se sramujem svojega državljanstva. V našem parlamentu imamo same nesposobneže.😥😣😥

  • kapibara1 19:14 08.junij 2019.

    Spet se bodo omastila tujerodna invenozna plemena

  • fiston 15:56 07.junij 2019.

    Prokleti bolniki nesposobni. To je že bolno. Pa izvzeli so več regresa, pa izvzeli so 13. plačo, zdaj bodo še otroške dodatke. Že to sta v najboljšem primeru 2,5 plači neobdavčeni. No problem je ko eni od tega dobijo samo ...prikaži več obvezno, to je regres v višini minimalne plače. Zdaj bodo še to izvzeli... Vsi prihodki bi morali iti v dohodnino, vključno s kapitalskimi dobički, ki so obdavčeni 25% in potem postaviti neko normalno dohodninsko lestvico.