Slovenija
19604 ogledov

Toliko tujcev prejema denarno socialno pomoč

denar upokojenec Profimedia
Kadar poročamo o denarni socialni pomoči se pogosto pojavijo komentarji, da jo prejemajo predvsem tujci. Preverili smo, koliko tujcev pri nas prejema denarno socialno pomoč.

Delež tujcev med upravičenci do denarne socialne pomoči v resnici izstopa. Med upravičenci do pomoči jih je tako skoraj 11 odstotkov, čeprav je med prebivalci Slovenije le 6,6 odstotka državljanov drugih držav. Delež tujcev med upravičenci do denarne socialne pomoči je tako za dve tretjini višji kot delež tujcev v prebivalstvu Slovenije.

Do denarne pomoči je bilo aprila letos upravičenih 92.654 ljudi, od tega nekaj več kot deset tisoč tujcev.

A zakaj so tuji državljani sploh upravičeni do denarne socialne pomoči? Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa, da je do pravice do denarne socialne pomoči upravičen državljan Republike Slovenije, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče, če brez svoje krivde nima zadostnih sredstev za preživetje, so nam pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Da bi dobil pomoč, mora biti tujec v Sloveniji vsaj pet let

"Neenaka obravnava tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče, pri uveljavljanju denarne socialne pomoči, bi bila v nasprotju z ustavno pravico do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave Republike Slovenije, po kateri je skladno z načelom enakosti pred zakonom, treba bistveno enaka dejanska stanja obravnavati enako," so še pojasnili.

Temeljna pogoja za pridobitev denarne socialne pomoči sta torej prijavljeno stalno bivališče in dejansko bivanje v Sloveniji. Tujec lahko zaprosi za stalno prebivališče v Sloveniji šele takrat, ko izkazuje, da zakonito in neprekinjeno v Sloveniji živi že pet let. Posledično to pomeni, da tujec denarne socialne pomoči ne more dobiti takoj po prihodu v državo, ampak šele po petih letih.

Na vprašanje, med državljani katerih držav je največ prejemnikov denarne socialne pomoči, na ministrstvu odgovarjajo, a je največ prejemnikov med državljani bivše SFRJ.

Tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno le začasno prebivališče, nima pravice do denarne socialne pomoči, opozarjajo na ministrstvu. Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, "na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave".

Zakaj sploh denarna socialna pomoč?

"Ustava zagotavlja državljanom v prvem odstavku 50. člena pravico do socialne varnosti pod pogoji, ki jih določa zakon. Po ustavnosodni presoji je socialna država (2. člen Ustave) dolžna na temelju te pravice zagotoviti ogroženemu posamezniku ustrezno pomoč. Gre za zagotavljanje t. i. življenjskega minimuma za preživetje posamezniku, ki je v socialni ali ekonomski stiski in potrebuje pomoč. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje," so pojasnili na ministrstvu.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 49
  • sam50 08:16 31.avgust 2019.

    Bolj enostavno bi bilo,če bi nam podali realne številke,koliko nas vsi ti tujci in migranti skupno stanejo pod črto in verjetno bi bil marsikdo zelo presenečen.....

  • jakec42 07:44 31.avgust 2019.

    Uvažamo Šiptarske socialne probleme!

  • kapibara1 22:34 30.avgust 2019.

    sLOVENIJA IMA aBNORMALNO PREOHLAPNI+ PREVISOKO SOCIALI, NAPRAM , UZAKONJENIM PLAČAM.. !! nAMREČ., COSIACLO ČRPAJO V 80% TUJERODNA INVENIZNA PLEMANA.. !!