Slovenija
6632 ogledov

Uau, tega bodo veseli številni Slovenci in Slovenke

kolo kolesarjenje Shutterstock
Po letih recesije so se letos začeli znova delati koraki v smeri uresničitve tega državnega projekta.

Na Bledu in v Bohinju že dolgo opozarjajo na nujnost ureditve kolesarske povezave med krajema. Po letih recesije so se letos začeli znova delati koraki v smeri uresničitve tega državnega projekta. V izdelavi so projektne naloge za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije, stekli pa so tudi pogovori z lastniki zemljišč.

Idejni projekt v okviru regionalne kolesarske povezave Lesce - Bled - Bohinjska Bistrica - Podbrdo - Bača pri Modreju je bil izdelan leta 2012. V obdobju recesije je nato zastal, letos pa so ga država ter blejska in bohinjska občina ponovno odprle in izvedle tudi nekaj sestankov na to temo, vključno s predstavitvijo trase in pogovori z lastniki zemljišč na trasi.

Trasa kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem je v veliki večini začrtana po obstoječih poljskih in gozdnih poteh, ki pa lastniško niso urejene. Zato je Občina Bohinj od lastnikov zemljišč začela pobirati soglasja za gradnjo. Kot so pojasnili na občini, so zaenkrat pobrali okoli 80 odstotkov vseh potrebnih soglasij.

Hkrati so po pojasnilih Direkcije RS za infrastrukturo v izdelavi projektne naloge za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije na vseh treh pododsekih. Na odsekih Soteska - Bohinjska Bistrica in Obrne - Bled je v izdelavi projekt za izvedbo, na odseku Soteska - Oberne pa idejni projekt.

Več kot štiri kilometre dolg odsek skozi sotesko je namreč najbolj zahteven in naj bi potekal kot samostojna kolesarska pot ob Savi Bohinjki. Njena umestitev predstavlja največji izziv, saj je soteska zelo ozka. V izdelavi je zato študija dveh variant, in sicer ob cesti ali ob železniški progi.

Finančni obseg investicije še ni jasen

Zaradi izrazito specifičnega reliefa območja, po katerem je planiran potek kolesarske povezave, je v tej fazi še nemogoče predvideti finančni obseg investicije. Šele na podlagi izdelane projekte dokumentacije za celoten odsek bo moč ugotoviti projektantsko oceno vrednosti investicije, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Da so se zadeve začele premikati, pa so zelo zadovoljni tako v Bohinju kot tudi na Bledu. "V zadnjem letu je bil izdelan investicijski dokument, ki je pravna in ekonomska podlaga za to, da se posamezni odseki uvrstijo v državni proračun," je dejal svetovalec blejskega župana Matjaž Berčon, ki računa, da bi se lahko v kratkem lotili vsaj gradnje oseka od Mačkovca do Bohinjske Bele.

Tudi v Bohinju so resno pristopili k projektu in prav tako računajo, da bi že prihodnje leto lahko začeli urejati kakšnega od delčkov poti. "Optimistično gledano bi bila lahko potem kolesarska povezava v letih 2019 in 2020 uresničena," je ocenil Franc Kramar, župan bohinjske občine, ki kolesarsko povezavo z Bledom uvršča med prioritetne projekte nadaljnjega razvoja Bohinja.

"Projekt je izjemnega pomena za blejski in bohinjski turizem, saj bomo tako postali prava kolesarska destinacija," je poudaril tudi Berčon in spomnil, da se trenutno Bled v kolesarskem smislu navezuje predvsem na Radovljico in nekoliko tudi proti Radovni in Kranjski Gori, Bohinj pa ima svoj zaključen sistem kolesarskih poti. Tako manjka zgolj povezava Bled - Bohinj, za katero je Berčon prepričan, da bo postala kolesarska uspešnica.

Že sedaj se veliko kolesarjev poda na Bled ali v Bohinj kar po obstoječi cesti skozi sotesko, vendar je ta pot izjemno nevarna. "Na to opozarjamo že leta, a se doslej ni zgodilo nič, sedaj pa se je na državi vendarle premaknilo in upam, da v pravi smeri, da bomo prišlo do te kolesarske steze, ki je nujno potrebna in bo res ogromna pridobitev," je poudaril Kramar.

Komentarjev 1