Slovenija
85 ogledov

Vsako leto manj cepljenih, globe do 1000 evrov

zivljenje 20.4.2005, cepljenje, dojencek, medicinska sestra, Pediatricna klinika Boštjan Tacol
Zdravstveni inšpektorat vsako leto obravnava okoli 400 primerov odklanjanja obveznega cepljenja. Od leta 2011 do 2015 je izrekel 31 glob v višini 41,73 evrov, 33 glob v višini 500 evrov ter 27 denarnih kazni do 200 in šest do 1000 evrov.

Precepljenost v Sloveniji je za tiste bolezni, za katere je cepljenje obvezno, še vedno razmeroma dobra in znaša nad 90 odstotki, a pada. 

Če se je proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in okužbam Hib še leta 2007 
znašala 97,4 odstotka, se je lansko leto spustila na 94,8 odstotkov. Podobno je s precepljenostjo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, proti katerim se je leta 2008 cepilo 96,1 odstotkov otrok, medtem ko se jih je leta 2015 le še 93,5 odstotka. 

Inšpekcijski nadzori | Avtor: Žurnal (vir: NIJZ) Žurnal (vir: NIJZ)
Bistveno slabša je precepljenost proti pnevmokokom in hprv, ki znaša pod 50 odstotkov. 
Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Milojka Kolar Celarc, poudarjajo, da s strokovno javnostjo iščejo rešitve, ki bodo zagotavljale najvišjo raven varovanja javnega zdravja. "Ker pa odločitve še niso dokončno usklajene, vam več podatkov ne moremo posredovati," pojasnjujejo na ministrstvu.

Na inšpektoratu vsako leto okoli 400 primerov 

Zdravstveni inšpektorat je v letu 2011 obravnaval 400 primerov opustitve obveznega cepljenja, v letu 2012 350, v letu 2013 370, v letu 2014 380 in v letu 2015 460 primerov. 

"V vseh navedenih primerih je šlo za obravnavo odklanjanja obveznega cepljenja, kar predstavlja 
ravnanje v nasprotju z določbami Zakona o nalezljivih boleznih," pojasnjujejo na Zdravstvenem inšpektoratu. "Vsi navedeni postopki so se začeli na podlagi prijave zdravnika, ki inšpektorat obvesti o opustitvi obveznega cepljenja."

Postopek poteka tako, da inšpektor z vabilom osebi, ki se je dolžna cepiti, v primeru mladoletne osebe staršu oz. skrbniku, možnost, da se pisno ali ustno izjavi o dejstvih in okoliščinah 
v zvezi z neopravljenimi obveznimi cepljenji. "Obenem inšpektor osebno pisno seznani tudi o tem, da pomeni izmikanje oziroma onemogočanje cepljenja prekršek, za katerega je po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) predvidena glob 41,73 evrov," pojasnjujejo pri ZIRS. V obdobju 2011 do 2015 je bilo izvršenih 31 tovrstnih glob.

Inšpekcijski nadzori | Avtor: Žurnal (vir: NIJZ) Žurnal (vir: NIJZ)

Postopek se vodi po določbah ZNB, Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), pri čemer je inšpektor dolžan v določeni fazi postopka izrekati tudi globe, kot jih določa ZNB (višina 41,73 evrov), ZIN (višina 500 evrov) oz. ZUP (višina do 200 evrov oziroma do 1000 evrov). 

Ob neizvršitvi odločbe kazen do 1000 evrov

"Do izreka denarne kazni po ZUP pride v primerih, ko se osebe, ki ne opravijo obveznega cepljenja ne odzovejo vabilu Zdravstvnega inšpektorata, s katerim so vabljene na obravnavo in svoje odsotnosti tudi ne opravičijo (višina do 200 evrov) ali/In neizvršitve odločbe v izvršilnem postopku (do 1000 evrov)," pojasnjujejo pri ZIRS. V obdobju od leta 2011 do 2015 je bilo izrečenih 27 denarnih kazni zaradi neodzivnosti ter šest denarnih kazni v izvršilnem postopku.

Do izreka globe po ZIN pride v primerih neizvršitve odločbe ZIRS, s katero je bila osebi naložena 
vključitev v program obveznega cepljenja, in sicer takrat, ko postane ta odločba pravnmočna in 
izvršljiva (ker se oseba, kljub možnosti, ki je po zakonu dana, zoper odločbo ni pritožila ter 
odrejenih obveznosti tudi ni opravila). V obdobju od leta 2011 do 2015 je bilo izvršenih 33 tovrstnih glob.

Inšpekcijski nadzori | Avtor: Žurnal (vir: ZIRS) Žurnal (vir: ZIRS)

Zdravnik dolžan opraviti prijavo

Zdravnik je dolžan izvajati posebne ukrepe za obvladovanje nalezljivih bolezni, ki jih določa ZNB in med katere sodi tudi cepljenje. "V kolikor zdravnik cepljenja ne orpravi, stori prekšek, za katerega je v ZNB predvidena globa," pojasnjujejo pri ZIRS. "V primeru, da zdravnik cepljenja ne more izvesti zato, ker oseba, ki se je dolžna cepiti le-t odklanja, zdravnik to osebo prijavi ZIRS in s tem izkaže, da ni odgovoren za prekršek, saj cepljenja ni mogel izvsti." 

Na ZIRS pojasnjujejo, da še niso imeli primera, v katerem bi moral ukrepati zoper zdravnika, ker le ta ni prijavil osebe, ki odklanja cepljenje. 

PREBERITE: 

irma.hus@zurnal24.si

Komentarjev 32
  • TaNoraGoba 17:12 27.junij 2016.

    No no...počakaj še nekaj let, da tudi tvoja buča prdne ven ta smog, ki ti je zameglil možgane. Te bom takrat vprašal če imaš kaj prepiha sedaj v glavi...ok?

  • TaNoraGoba 17:07 27.junij 2016.

    Dokler farmacija dela za zaslužek v cepiva ne verjamem! Včasih so bili zdravniki plačani na podlagi zdravih oseb, sedaj so plačani kar tako...na lepe oči. Ker pač delajo!

  • valerijakregar 16:26 27.junij 2016.

    zakaj ne pišete o prvem srečanju starih staršev s svojima vnukoma ????????????????in kako sta si vnučka želela oditi z njima !!!!!!!!!!!!!!žalostno in travmatično že za bralca, kaj šele za vpletene !!ODSTOP kopač-mrakove !!!!!!!!!!!!!!!!!!