Slovenija
735 ogledov

Zaposlili bodo 50 multiplikatorjev

Učiteljica v razredu Profimedias
Šole in vrtci bodo v okviru razpisa Popestrimo šolo lahko v letih 2016 do 2021 zaposlile 50 strokovnih delavcev na delovnem mestu multiplikatorja. Starostne omejitve tokrat ni.

"Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo 2016-2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zaposlitev 50 strokovnih delavcev v 50 vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer 28 v vzhodni in 22 v zahodni kohezijski regiji," pojasnjujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi Maja Makovec Brenčič

PREBERITE ŠE: 

Na delovno mesto se bodo lahko prijavili vsi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja, srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja. Starostne omejitve v razpisu ni.

"Multiplikator POŠ bo izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki," razlagajo na ministrstvu. "Pri tem se bo posvečal predvsem njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim."

Dodajajo, da bodo pri učencih in dijakih spodbujali bralno pismenost, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritično mišljenje, ustvarjalnost, raziskovanje, razmišljanje in širjenje znanja.

"Našteto bo gotovo prispevalo k oblikovanju, samozavestnih, ustvarjalnih in inovativnih osebnosti s pozitivnim odnosom do znanja, ter spoštovanjem do slovenskega jezika, kulture, zgodovine, sočloveka, družine, države, družbe in narave," poudarjajo pri ministrstvu. "Tako bodo lahko šolajoči uspešnejši pri zastavljanju cilje in raziskovanju različnih poti do njihovega uresničevanja, po končanem šolanju pa bodo s pridobljenimi kompetencami hitreje in lažje zaposljivi."

Poleg naštetega bo naloga multiplikatorja tudi, da bo preko usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta.

Na voljo šest milijonov

Učitelj v razredu | Avtor: Profimedias Profimedias
Za program je na voljo okoli šest milijonov evrov sredstev. "Upravičeni strošek javnega razpisa je mesečni strošek zaposlitve multiplikatorja POŠ v vrednosti 2.000 evrov, ki zajema bruto mesečno plačo zaposlenega, prispevke delodajalca na bruto plačo za zaposlitev za določen čas, sorazmerni del regresa za letni dopust, nadomestilo za letni dopust, nadomestilo za dela proste dneve, nadomestilo za boleznine, premijo za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prehrano med delom, prevoz, zakonsko določene dodatke ter posredne operativne stroške za vodenje in koordiniranje," pojasnjujejo na ministrstvu. "Pri tem gre predvsem za kritje stroškov kot so stroški potrošnega materiala in drobnega inventarja, stroški telekomunikacij, stroški administracije itd."

Kaj bodo dobili učenci?

Učencem in dijakom bodo v sklopu izvajanja programa Popestrimo šolo 2016-2021 ponujene različne aktivnosti, ki niso del izobraževalnega programa, predvsem vsebine za aktivno preživljanje prostega časa, krepitev kreativnosti, podjetnosti, inovativnosti, zmanjševanje socialnih razlik med učenci, spodbujanje zaposlovanja in razvoja sociodemografsko depriviligiranih okolij.

"Udeleženci programov že izvedenih javnih razpisov Popestrimo šolo so poročali o mnogih novih spoznanjih, izboljšanju ocen, dvigovanju samozavesti šolsko ne najbolj uspešnih učencev in podobno," poudarjajo na ministrstvu. "Programa sta šolajočim omogočala kreativnost, svobodo in prilagodljivost, kar pričakujemo tudi od programov, ki bodo izvedeni v sklopu javnega razpisa Popestrimo šolo 2016-2021."

K sodelovanju so bili povabljeni vsi učenci, ne glede na njihov socialni položaj.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 2
  • primorka 17:53 01.oktober 2016.

    ........... šolo lahko v letih 2016 do 2012 .............. ????

  • allstarr111 15:30 01.oktober 2016.

    evo tko se ustvarja delovna mesta ki so v bistvu totalni nesmisel, do sedaj so lahko delal zdej pa naenkrat ne morejo več brez multiplikatorjev, jezus, ne vem zakaj vlada in ministrstva enostavno na enak način zaposlijo kader ki je ...prikaži več na zavodu za zaposlovanje, rešili bi situacijo nekje 160.000 ljudjem pa je cifra za vsaj 70-120.000 premajnhna, ker niso vsi na zavodu.