Uporabno
95 ogledov

Letno poročilo 2021: Uspešno in trajnostno poslovanje Skupine Nove KBM

Nova KBM Nova KBM
(Maribor, 6. aprila 2022) Nova KBM je objavila poročilo Skupine Nove KBM in banke za poslovno leto 2021. Kot izkazuje poročilo, je banka utrdila svoj položaj najdostopnejše banke v Sloveniji in odlično poslovala. Svojim strankam zagotavlja celovite finančne storitve v največji poslovni mreži, ki vključuje tudi strateško partnerstvo s Pošto Slovenije, ter prek odličnih, večkrat nagrajenih spletnih in digitalnih platform. Nova KBM je leto 2021 zaključila z dobičkom v višini 108,9 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 112,6 milijona evrov.

V številnih pogledih je bilo leto 2021 izjemno, tako zaradi zahtevnega poslovnega okolja kot  še vedno trajajoče pandemije. Nadaljevali smo izvajanje aktivnosti in projektov na petih ključnih strateških področjih: rast in dobičkonosnost, odličnost v poslovanju s strankami, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter organizacijska kultura in razvoj zaposlenih.  Maja lani je bil opravljen prvi korak prodaje Skupine Nove KBM, ko je bila podpisana pogodba o prodaji Skupine Nove KBM družbi OTP Bank. Zaključek posla je odvisen od pridobitve vsehzahtevanih soglasij pristojnih regulatornih organov, ki jih pričakujemo v drugem ali tretjem četrtletju leta 2022. Skladno z načrti se je v letu 2021 nadaljevalo strateško preoblikovanje Skupine. Nova KBM je izvedla prodajni postopek družbe Anepremičnine d.o.o. ter zaključila nakup 100-odstotnega deleža v faktoring družbi ALEJA finance, ki je tako postala najnovejša članica Skupine. Ena vodilnih domačih lizinških družb Summit Leasing Slovenija, ki je članica Skupine od leta 2017, je podpisala kupoprodajno pogodbo o nakupu družbe Mercedes-Benz Leasing Hrvatska za lažji dostop na hrvaški trg. Posel je bil sklenjen 1. aprila letos. 

Nova KBM | Avtor: Nova KBM Nova KBM

V Skupini Nove KBM se zavedamo vse večjega pomena področja ESG (upravljanje okoljskih in socialnih vidikov ter korporativno upravljanje), zlasti izzivov podnebnih sprememb ter njihovim verjetnim vplivom na poslovno okolje in poslovni model celotne Skupine Nove KBM. Zato smo  leta 2021 pričeli s programom ESG preobrazbe, s katerim še bolj sistematično vključujemo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike v svojo poslovno strategijo, komercialne dejavnosti in okvir za obvladovanje tveganj. Ustanovili smo tudi Odbor za podnebne spremembe in trajnost (Climate Change & Sustainability Committee), katerega poslanstvo je zagotoviti celovito izvajanje strategije ESG, opredeliti, oceniti, upravljati in blažiti tveganja v zvezi s podnebjem ter čim bolj izkoristiti potencialne poslovne priložnosti, ki jih prinaša preobrazba ESG. Zavedamo se svoje vloge kot pomembne sistemske banke v Sloveniji, ki je podpisnica Pariškega sporazuma in sodeluje pri evropskem zelenem dogovoru z zavezo, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina.  V zvezi s tem smo se tudi v  Skupini Nove KBM zavezali, da bomo nadaljevali z ukrepi  za prilagoditev sedanjega naložbenega in posojilnega portfelja tako, da bo usklajen z nacionalno določenimi prispevki (NDC – National determined contributions) glede dekarbonizacije gospodarstva na način, da se njegova izpostavljenost podnebnemu in tranzicijskemu tveganju zmanjša. Prav tako bomo okrepili naše sodelovanje pri financiranju zelenega prehoda na nizkoogljično oziroma ogljično nevtralno gospodarstvo ter dodatno zmanjšali  odtis naših lastnih dejavnosti. V letu 2021 je Nova KBM  v primerjavi z letom 2020 zmanjšala lasten ogljični odtis za  20 % (Obseg 1 in Obseg 2).  Ob tem smo dodatno vlagali v ozaveščanje zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev o ESG področju in v poslovnem modelu ohranili  velik poudarek na digitalizaciji, brezpapirnem poslovanju ter uvedbi avtomatiziranih procesov, podprtih z uporabnikom prijazno umetno inteligenco. Podrobnejši pregled vizije, dejavnosti in dosežkov na tem področju predstavljamo v ESG poročilu, ki je priloga Letnemu poročilu.

Nova KBM | Avtor: Nova KBM Nova KBM

Osredotočenost Skupine Nove KBM na rast in vzdržno dobičkonosnost omogoča investiranje v nadaljnji razvoj ter hkrati zagotavljanje zadostne zmogljivosti za prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju. Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, znašal 11,04 % na ravni Skupine in 10,72 % na ravni banke. V primerjavi z letom 2020 se je bilančna vsota povišala za 8,4 odstotka in je za Novo KBM znašala 9,945 milijarde evrov , za Skupino Nove KBM pa  9,958 milijarde evrov. Konec poslovnega leta 2021 je Skupina zaključila z bonitetnimi ocenami, ki odražajo uspešno poslovanje v zadnjih letih. Bonitetna ocena Moody’s ob koncu leta 2021 je bila Baa1/P-2 (ocena v pregledu za zvišanje), ocena Fitch Ratings pa BBB-/F3 (stabilni obeti).

Skupina je uspešno upravljala bilanco banke z vidika kreditnega, likvidnostnega, obrestnega in valutnega tveganja skladno z internimi in regulatornimi zahtevami. Ohranili smo vlogo pomembnega igralca na trgu domačih državnih obveznic trgih obveznic, saj se vsako leto povečujeta obseg prometa in število finančnih institucij, s katerimi sodelujemo. Kot edina slovenska banka smo sodelovali pri izdaji državne obveznice Republike Slovenije in pri izdaji prve državne trajnostne obveznice Republike Slovenije.

Uspešnost poslovanja in širše korporativne odgovornosti Skupine Nove KBM se odražajo tudi v različnih raziskavah in prejetih nagradah. V neodvisni raziskavi mobilnega bančništva sta mBank@Net in Bank@Net ponovili uspeh iz minulega leta ter v letu 2021 postali najboljša spletna in mobilna banka v Sloveniji. Banka je tudi drugič prejela nacionalno nagrado HORUS za strateško vodenje družbene odgovornosti.  EBRD je banki podelila priznanje za dosežke pri soočanju z izzivi na področju podnebnih sprememb, spodbujanju rabe bolj trajnostnih oblik energije ter uveljavljanju boljše okoljske in družbene učinkovitosti. Že drugo leto zapored smo prejeli naziv Superbrands, ki Novo KBM uvršča med 1 % najuspešnejših blagovnih znamk v Sloveniji. V začetku leta 2021 je banka predstavila novo blagovno znamko in začela uspešno partnerstvo z enim najboljših kolesarjev na svetu Primožem Rogličem, njegova vloga ambasadorja banke pa se nadaljuje v letu 2022.

Nova KBM | Avtor: Nova KBM Nova KBM

To leto je za Skupino Nove KBM pomembno še zaradi enega pomembnega mejnika. Letos mineva 160 let od ustanovitve Mestne hranilnice v Mariboru, ki je predhodnica Nove KBM. Odtlej je banka naredila številne korake, vpete v širši okvir razvoja in konsolidacije slovenskega bančništva.

 

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: "Zelo smo ponosni na našo bogato 160-letno zgodovino. Z odličnimi kadri in pomembnimi izkušnjami, ki smo jih pridobili v preteklih združitvah bank, odločno nadaljujemo z uresničevanjem naše vizije, biti  najboljša banka v Sloveniji. Velik pomen dajemo stalnim izboljšavam in temu, da našim strankam prisluhnemo ter od njih pridobimo dragocene povratne informacije. Vsem zaposlenim se zahvaljujemo za njihovo zavzeto delo in osredotočenost na skupne cilje ter našim številnim strankam in poslovnim partnerjem za sodelovanje in zaupanje. S pogledom na preteklo zelo uspešno leto krepimo svoj optimizem glede naše nadaljnje poslovne poti.«

Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: “Skupina Nove KBM ima trajnostno dobičkonosen poslovni model, ostaja dobro kapitalizirana in ima zelo močno likvidnostno pozicijo. Je tudi dobro pripravljena na spoprijemanje s prihodnjimi tveganji in izkoriščanje prihodnjih priložnosti, vključno z načrti, da v letu 2022 postane del Skupine OTP, kar se pričakuje po pridobitvi zahtevanih soglasij pristojnih regulatornih organov. Prepričani smo, da se  bo poslovna pot Skupine Nove KBM tudi v prihodnje uspešno nadaljevala."

 

Povezava na Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM 2021 in ESG poročilo: 

Finančna poročila in dokumenti | NKBM