Vizita za živali
1050 ogledov

Končno uspelo: volkov ne bodo streljali

Volk
Predlog, ki je bil v javni obravnavi, je predvidel odstrel enajstih volkov. Možnost odstrela je sicer predvidena v strategiji za upravljanje z volkom ...

Lovci bodo do konca septembra 2019 iz narave lahko po novem predlogu odvzeli 200 medvedov, ne pa tudi volkov. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so namreč volka iz odloka o odvzemu zaradi dveh sodb Upravnega sodišča RS izločili. 

Volka so izločili

Osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je bil do konca julija v javni obravnavi, je v času od 1. oktobra letos do konca septembra prihodnje leto predvidel odvzem 200 medvedov in 11 volkov, a je ministrstvo zaradi dveh sodb upravnega sodišča - prva je bila izdana marca in druga septembra - volka izločilo iz novega predloga odloka.

"Upravno sodišče namreč v obeh primerih ugotavlja, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen," so pojasnili na ministrstvu.

Na ministrstvu bodo, glede na to, da je možnost odstrela predvidena v strategiji za upravljanje z volkom, nadaljevali z monitoringom volka, ki kaže, da je populacija v Sloveniji v rahlem porastu in da po strokovni plati odstrel na način, kot so ga izvajali doslej, tega trenda ne ogroža.

"Hkrati bomo dodatno preverili vpliv na družbeno sprejemljivost z dodatnimi raziskavami javnega mnenja in stališči prizadetih interesnih skupin," so še navedli na ministrstvu.

Števila odstrela medvedov niso zmanjšali

Tako je zdaj za odločanje na vladi pripravljen le predlog odloka o odvzemu medveda iz narave do 30. septembra 2019. Ta predvideva odvzem 200 medvedov, kolikor jih je predvidel tudi osnutek, ki je bil v javni razpravi. Po predlogu je za odstrel predvidenih 175 medvedov, še odvzem 25 medvedov pa je predviden zaradi izgub.

Medvedi - | Avtor: Marko Masterl Marko Masterl

Največ medvedov za odstrel, skupno 150, je predvidenih na osrednjem območju življenjskega prostora medveda. Tako bodo v delih kočevsko-belokranjskega in novomeškega lovsko upravljalskega območja lahko odstrelili 65 medvedov, notranjskega lovsko upravljalskega območja 75 medvedov in zahodno visoko kraškega lovsko upravljalskega območja 10 medvedov. Še 20 medvedov pa je za odstrel predvidenih na robnem območju kočevsko-belokranjskega, novomeškega, zasavskega, primorskega, zahodno visokega kraškega in triglavskega lovsko upravljalskega območja.

Odstrel se izvaja v obdobju od uveljavitve odloka do 30. aprila 2019. Lovci bodo sicer lahko do konca decembra oziroma do konca letošnjega leta odstrelili 140 medvedov.

pes napad Vizita za živali Zato se psi težje pobotajo kot volkovi

V Sloveniji je ob koncu leta 2015 ob upoštevanju odvzema in neupoštevanju prirastka živelo med 545 in 655 medvedov. Primerjava s podatki genetskega štetja konec leta 2007 (od 383 do 458 medvedov) kaže 41-odstotno rast populacije, kar pomeni, da je bil letni odvzem v teh letih nekoliko pod ravnjo rodnosti. Predlagani odvzem medvedov iz narave za prihodnje obdobje, do konca septembra 2019, je določen v višini predvidene rodnosti, kar posledično pomeni rahlo zmanjšanje številčnosti, piše v predlogu odloka, objavljenem na spletni strani vlade.

Komentarjev 2