Zdravje > Otrok
2278 ogledov

Tako se uvaja otroke v vrtec in v šolo

Vrtec Profimedias
Za otroke, ki gredo prvič v vrtec ali šolo, je novo okolje precejšnja sprememba, zato vrtci takšnim otrokom omogočajo postopno privajanje. Pristopi in čas trajanja so od vrtca do vrtca različni, vsem pa je skupna želja, da bi se otrok čim prej in brez večjega stresa navadil na novo okolje, vzgojiteljice in sovrstnike.

Kot je za povedala ravnateljica novomeškega vrtca Pedenjped Meta Potočnik, prehod iz domačega okolje v vrtec pogosto prinaša nova pričakovanja, a hkrati lahko tudi stisko, stres in strah pred neznanim. Prav zato v vrtcu temu obdobju posvečajo posebno pozornost.

"S pravočasnim obveščanjem, pogovori, vključevanjem staršev, načrtovanjem, izmenjavo informacij, zaupanjem, odrtim pristopom in sodelovanjem želimo pripraviti otroke in starše, da bi prehod za vsakega otroka potekal čim bolj mirno, varno in prijazno," je dejala.

Uvajalno obdobje v njihovem vrtcu podobno kot tudi v drugih poteka v septembru. Naloga uvajanja je po besedah Potočnikove prenos otrokove navezanosti s staršev na vzgojitelja, kar poteka počasi in postopoma. "Če je prenos pri uvajanju ustrezen, bo otrok v vzgojiteljih videl 'nadomestne starše', ki mu bodo zagotavljali psihološki obstoj in občutek varnosti ter sprejetosti," pravi Potočnikova in dodaja, da je v tem procesu zelo pomembno sodelovanje staršev.

V vrtcu Pedenjped po besedah njene ravnateljice starše v drugi polovici avgusta povabijo na sestanek, na katerem se medsebojno spoznajo in se dogovorijo o prehodu otroka v vrtec. Na srečanju, na katerem sodeluje tudi vzgojiteljica otrok, dokončno oblikujejo predstavljeni model uvajanja. Staršem pri tem predlagajo, da eden od njih prihaja z otrokom prvi teden v igralnico.

Kako poteka uvajanje

Samo uvajanje poteka tako, da prvi dan eden od staršev otroka spremlja v igralnico, pri tem pa ne posveča pozornosti vzgojiteljici, pač pa otroku. Temu dovoli, da raziskuje igralnico, se z njim igra, ga hrani in previja. V vrtcu se z otrokom zadrži okoli dve uri.

Drugi dan starš počaka, da se otrok zaigra, nato pa se od njega poslovi in počaka v garderobi, če bi bilo potrebno, da se vrne. Tretji dan vse poteka podobno kot drugi dan, le da gre starš iz vrtca, se vrne po dveh urah in se do odhoda domov z otrokom še malo poigra v igralnici. Četrti dan starš otroka odda pri vratih vrtca, otrok pa v vrtcu ostane do kosila. Peti dan starš otroka odda pri vratih in se vrne po spanju.

Nekateri so prepričani, da je otroka v vrtec prvič bolje peljati teden ali dva po 1. septembru, ker naj bi takrat drugi otroci že manj jokali in bi bilo to za otroka manj stresno. Potočnikova glede tega pravi, da pri celotnem uvajanju pomemben delež nosijo starši, "podaljševanje ali odmikanje postopnega vključevanja pa je morda lahko odmik bojazni staršev". Sicer pa so mnenja različna, tako kot so lahko različni otroci, dodaja.

Načrtovani obiski šolarjev

Tudi za otroka, ki prvič odhaja v šolo, je prehod na novo okolje lahko stresen. Pri tem staršem pomagajo tako vrtci kot šole. Kot je povedal ravnatelj Osnovne šole Vič Sašo Vlah, na šoli že januarja vsako leto pripravijo sestanek s starši bodočih prvošolcev, neposredno uvajanje pa poteka tik pred vstopom v šolo. Pri tem sodelujejo s sosednjimi vrtci na raznih prireditvah in proslavah.

"Otroci iz vrtca pred vstopom v šolo obiščejo tudi šolsko knjižnico, kjer potekajo ure pravljic, delno spoznavajo tudi šolo, tako da je prehod iz vrtca v šolo čim bolj mehak. Od prvega šolskega dne naprej pa učenci začnejo s spoznavanjem učiteljic, učilnic, šolskimi prostori, načrtovanim obiskom okrožnega policista, ki jih obvesti in pouči o prometnih predpisih in varni poti v šolo, ter seznanjanjem s šolskimi pravili," pravi Vlah.

Za lažje in predvsem varnejše uvajanje prvošolčka v šolo zagotovo poskrbijo tudi sami starši, ki jim sicer spremljanje otrok v šolo in domov v 1. razredu narekuje že zakon.

Komentarjev 1