Avto
49556 ogledov

Z označenega lastniškega parkirišča so mu redarji odpeljali avtomobil

Bralcu je mestno redarstvo z lastniškega parkirnega prostora odpeljalo avtomobil Poslal bralec
Mestno redarstvo Ljubljana je z lastniškega in označenega parkirnega mesta odpeljalo neregistrirano vozilo latnika parkirišča in ga oglobilo. Nato pa so mu iz avta še odstranili nekaj predmetov.

V redakcijo smo prejeli pismo bralca z zgodbo o odtujitvi vozila, parkiranega na zasebnem zemljišču.

Neregistiranano vozilo so pri ljubljanskem Mestnem redarstvu z lastniškega parkirišča, pojasnil nam je, da je jasno označeno in priložil fotografijo (avto fiat punto je bil parkiran na mestu, kjer stoji na sliki rdeč BMW), odpeljali in mu izročili globo za odvoz in ga obvestili, koliko znaša globa za vsak dan deponije vozila. Sporočil nam je, da je Mestnemu redarstvu  poslal tudi kupoprodajno pogodbo za omenjeno parkirišče iz katere je razvidno, da gre za privatno zemljišče, ki je tudi označeno z znakom prepovedano parkiranje in ustavljanje. 

Redarstvo na modri coni pred vrtcem Slovenija V jutranji konici redarstvo na modri coni

Ker je njegovo mnenje, da so redarji kršili zakon in vozilo odpeljali z zasebne posesti jih je zaprosil za pojasnilo in povrnitev vseh nastalih stroškov. Tega pa očitno ne bo dočakal.

Cena odvoza je 35 evrov za odvoz zapuščenega vozila, hramba vozila pa znaša pet evrov na dan.

Redarstvo: Moral bi si omisliti zapornico

V odgovoru oziroma pojasnilu, ki ga je prejel, je pisalo, da je bilo parkirano vozilo fiat punto sicer zemljiško knjižno res na parkirnem prostoru v zasebni lasti, vendar pa je parkirišče dostopno vsem pod enakimi pogoji, kar pomeni, da gre za javno površino. Na redarstvu MOL in javnem podjetju LPT so za zurnal24.si poudarili, da je le lastnik tisti, ki sme in lahko omeji uporabo zasebnega zemljišča ali nekategorizirane ceste, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe, bodisi s prometno signalizacijo ali z drugo fizično oviro – ograjo, zapornico,… Če tega lastnik ne stori, torej dopusti, da je prometna površina dostopna vsem udeležencem cestnega prometa pod enakimi pogoji, se takšna površina smatra za nekategorizirano površino, ki se uporablja za javni cestni promet, pristojnost nadzora na slednji površinami pa imajo poleg policistov tudi mestni redarji.

Bralcu je mestno redarstvo z lastniškega parkirnega prostora odpeljalo avtomobil | Avtor: Poslal bralec Poslal bralec

Slovenija Avto Po klicu mestno redarstvo izbrisalo kazni za parkiranje

Po mnenju mestnega redarstva to v konkretnem primeru pomeni, da bi parkirišče, ki je v zasebni lasti in ga lastnik uporablja izključno za lastne potrebe, moralo biti kot zasebno zemljišče tudi ustrezno označeno z uradno veljavno prometno signalizacijo (v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah) oz. bi moral biti dostop drugače fizično omejen.

Obvestilo redarstva Slovenija Velika novost pri kaznih za parkiranje

Presenečen ugotovil, da v vozilu manjkajo stvari

Evidence, koliko vozil so lani odpeljali z lastniški parkirnih mest, kot je bralčevo, ne vodijo. Če lastnik vozila v skladu z zakonskimi možnostmi svoje navedbe dokaže, se ravna v skladu s predpisi (lastniku se povrnejo stroški in vozilo), so nam še pojasnili. 

Bralec nas je opozoril tudi na to, da so iz avtomobila izginili nekateri predmeti, kot so rezervna pnevmatika in zagonski kabli. Pojasnil nam je, da je po grožnji s klicem na policijo, ko jim je dal uro časa, da mu odtujene predmete vrnejo, dobil stvari nazaj. Na mestnem redarstvu smo naslovili tudi vprašanje, kako je mogoče, da iz zaklenjenega vozila, ki ga deponirajo in varujejo izginejo predmeti, na primer kabli za zagon akumulatorja, rezervna guma …

Parkiranje Avto Je rešitev garažnih hiš v Ljubljani parkiranje postrani?

Odgovorili so nam, da je bilo vozilo, ki ga je izpostavil bralec, ob odvozu odklenjeno. To naj bi zaznali v trenutku, ko so vozilo pripeljali na varovano parkirišče v hrambo. Zaradi zavarovanja stvari so nato omenjene predmete shranili in jih lastniku predali ob prevzemu vozila, rezervno kolo pa je dobil naknadno, saj je bilo v trenutku prevzema skladišče zaklenjeno in izročitev ni bila možna. Njihov odgovor je, da predmeti niso izginili.

Komentarjev 35
  • maresem 11:12 05.maj 2019.

    Ćefurska posla, ćefurjanskega šerifa.

  • marusa98 08:43 03.maj 2019.

    se pravi , da lahko krademo vsem, ki nimajo ograje okoli hiše pa nič. logika pa taka!

  • ciril 07:57 03.maj 2019.

    lopovski žepan, lopovski njegovi redarji...