Gorenjska
12940 ogledov

Se bo le začela obnova?

Peter Šalamon
Že več let se že govori o obnovi Železniške postaje Kranj. Ob njej naj bi zrasel tudi nov centralni avtobusni terminal, katerega obljublja tudi sedanji kranjski župan. Očitno se bo zdaj začelo premikati.

Kot so nam sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, je za obnovo Železniške postaje Kranj v pripravi razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo same postaje. Objavo javnega naročila načrtujejo januarja 2023. »V okviru projektne dokumentacije bodo izdelane idejne rešitve in na podlagi izbrane najoptimalnejše variante, bo izdelan končni izvedbeni načrt, ki bo podlaga za izvedbo del na terenu,« so nam povedali na Direkciji.

Sicer pa sočasno poteka tudi načrtovanje nadgradnje železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja. V okviru izdelave državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo v koridorju obstoječe proge je Direkcija zaradi želje po hitrejšem sprejemu DPN za odsek Ljubljana–Kranj/Naklo predlagala delitev DPN na dva dela, in sicer za odsek Ljubljana–Kranj/Naklo (DPN1) in za odsek Kranj–Jesenice–državna meja (DPN2). »Trenutno je za DPN1 v teku izdelava strokovnih podlag za optimizacijo trase z namenom povečanja hitrosti za doseganje TEN-T standardov za glavne proge. Sprejem DPN1 je predviden do konca leta 2023,« pravijo na Direkciji.

Prav nadgradnja železniške proge je tesno povezana z obnovo Železniške postaje Kranj, so pojasnili na Direkciji. »Glede na trenutno znana izhodišča o poteku drugega tira železniške proge Ljubljana–Kranj in glede na predvideno prestavitev tovornega dela postaje Kranj v smeri proti Naklemu, na območje za naseljem Struževo, se preverja možnost, da bi se najprej v okviru vzdrževalnih del v javno korist nadgradila železniška postaja Kranj v potniško postajo brez tovornega dela, ampak samo pod pogojem, da je to sprejemljivo iz vidika izvajanja tovornega prometa in če bo možno zagotoviti potrebna zemljišča. Tovorna postaja pa bi se v nadaljevanju, po sprejetju DPN1, izvedla na predvideni lokaciji v smeri proti Naklu.«

V okviru DPN1 je sicer predvidena tudi nadgradnja postaj in postajališč na odseku Ljubljana-Kranj. Ta načrtujejo kot multimodalne točke s posodobljenim načinom za dostopanje potnikov, torej z urejenimi izvennivojskimi dostopi do peronov, peš in kolesarskimi dostopnimi potmi, kolesarnicami, ustreznimi parkirišči, kot so parkiraj in odpelji, ter podobno.

KRANJ Gorenjska Avtobusni terminal bo še moral počakati ŽELEZNICA Gorenjska Dvotirnost gorenjske proge Kranju prinaša številne prednosti KRANJ Gorenjska Koraki do novega avtobusnega terminala KRANJ Gorenjska Na nov kranjski avtobusni terminal se bomo še načakali KRANJ Gorenjska Korak do nove avtobusne postaje
Komentarjev 1
  • PaPajapopi 08:24 31.december 2022.

    Naj že naredijo tam avtobusno postajo. Kranj ima najslabšo avtobusno postajo v Sloveniji.