Gorenjska
914 ogledov

Staro nedovoljeno smetišče bo končno sanirano

Peter Šalamon
Mestna občina Kranj in Ministrstvo za okolje in prostor sta se dogovorila o sodelovanju pri sanaciji starega nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v Stražišču. V zaključni fazi je tudi prva faza izgradnje komunalne infrastrukture.

Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je Industrijska cona Laze nastala na lokaciji glinokopa v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Območje z vidika prostorskih aktov še ni urejeno skladno z novimi okoljskimi standardi. Ob območju industrijske cone se nahaja opuščeno odlagališče komunalnih odpadkov in odpadkov iz proizvodnje industrije Save Kranj ter druge industrije, ki je bila v  Kranju v velikem razmahu v 70. letih. Odlagališče je prenehalo obratovati  sredi 70. let, vendar ni bilo nikoli urejeno skladno z zahtevami okoljskih in sanitarnih predpisov.

»Tako imamo na območju industrijske cone Laze opravka z dvema bistvenima viroma onesnaževanja. En del so objekti in naprave, ki ležijo znotraj industrijske cone Laze. Zavezanci imajo za svoje delovanje izdana okoljevarstvena dovoljenja, vendar območje ni ustrezno komunalno urejeno in so zato tveganja za onesnaženje okolja relativno velika. Drugi vir onesnaženja je območje opuščenega odlagališča odpadkov iz industrije in gospodinjstev iz obdobja 1960-1975. Za širše območje Industrijske cone Laze mora Mestna občina Kranj (MOK) izvesti vse ustrezne postopke za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN),« opozarjajo z MOP.

Za navedeno območje bo MOP izvedel predhodne preiskave terena, na podlagi katerih bo načrtoval obliko in način sanacije oziroma sprejel ustrezne ukrepe za zaščito površinskih voda in podtalnice. To območje je predvideno kot širše vodovarstveno območje za zajetje Sorško polje. Trenutno je v javni obravnavi Uredba o vodovarstvenem območju za zajetje pitne vode Sorško polje. V ta namen je bil med MOP in MOK podpisan dogovor o medsebojnem  sodelovanju o sprejetju nujnih ukrepov za zaščito podtalnice Sorškega polja, ki je vir pitne vode za širše območje Kranja in Medvod. Za te aktivnosti je MOP za leto 2023 v proračunu RS zagotovil 100.000 evrov.

»Zadovoljen sem, da smo z okoljskim ministrstvom našli skupno pot k celostni ureditvi industrijskega območja Laz, ki nujno vključuje tudi preverbo vpliva starih odlagališč odpadkov nad Lazami na širše območje z vodotoki. Če bodo terenske preiskave odlagališče potrdile kot vir onesnaženja, računamo, da bo v nadaljevanju Vlada potrdila ukrepe za sanacijo območja, ki jih bo predlagalo ministrstvo,« je ob tem povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

 

Gradnja kanalizacije dobro napreduje

MOK ustreznemu urejanju območja Laz, da se odpravijo negativni vlivi na okolje, posveča veliko pozornost in izvaja vrsto ukrepov. Trenutno poteka gradnja kanalizacijskega omrežja. Prva faza izgradnje komunalne infrastrukture v Lazah je v zaključni fazi, so nam sporočili s kranjske občine. Trenutno že poteka asfaltiranje celotne trase, na kateri je bila zgrajena nova komunalna infrastruktura, in bo končano v četrtek, 23. junija 2022. Vsa dela pa bodo zaključena v pogodbenem roku, to je do 1. julija 2022. Za drugo fazo je trenutno v pripravi projektna dokumentacija. Kdaj bo stekla gradnja na terenu, pa na občini še ne morejo napovedati.

Poleg gradnje kanalizacijskega omrežja sicer poteka tudi monitoring vodotokov in kakovosti zraka. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo je tako med drugim izvedel meritve delcev PM10 na merilnem mestu Kranj Laze v obdobju od septembra 2021 do marca 2022. Na merilnem mestu znotraj cone je bila v času meritev izmerjena nižja povprečna vrednost kot na merilnem mestu Kranj v istem časovnem obdobju, z nižjim številom preseganj mejne dnevne vrednosti. Rezultati so primerljivi tudi s podatki o kakovosti zunanjega zraka, ki so občanom dostopni na spletni strani, kar potrjuje ustreznost merilne postaje in izbrane lokacije.

 | Avtor:

LAZE Gorenjska Do poletja končana prva faza kanalizacije LAZE Gorenjska V Lazah se bo začelo premikati LAZE Gorenjska Nov korak k ureditvi Industrijske cone Laze LAZE Gorenjska Dela v Lazah se lahko začnejo OKOLJE Gorenjska Je problematika Laz pred končno rešitvijo? OKOLJE Gorenjska Strožji okoljski pogoji tudi v Lazah
Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.