Oglaševanje
22 ogledov

Pogumno v podjetništvo in na tuje trge

SPIRIT Žurnal24 main
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma je nastala v letošnjem letu z združitvijo institucij JAPTI, TIA in STO. Agencija razvija ponudbo storitev na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva in postaja dejaven del poslovnega okolja ter zagotavlja konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva in turizma.

Nudimo celovite podporne storitve od vaše poslovne ideje do podjetja

Hitro do pravih informacij

Moj spletni priročnik vam vsak teden po elektronski pošti zagotovi aktualne informacije s področja javnih razpisov in virov financiranja, zakonodajnih novosti in predpisov, ki urejajo poslovanje podjetij, borzi ponudb in povpraševanj tujih podjetij, ki si želijo sodelovanja z našimi podjetji, brezplačnih podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah in aktualnih poslovnih priložnostih.

Podjetniški portal je naše pomembno orodje za posredovanje ključnih informacij in vsebin s področja podjetništva. Prek portala ponujamo koristne informacije s področja podjetništva za potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah njihovega razvoja (Ideja / Zagon / Razvoj / Rast).

V okviru VEM točk v lokalnem območju boste kot potencialni ali aktivni podjetnik prejeli celostno obravnavo, njihovi svetovalci  pa bodo spremljali vaše aktivnosti od razvoja podjetniške ideje do same registracije podjetja. VEM točke izvajajo tudi postopke registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ponujajo nabor brezplačnih storitev v obliki informacij, svetovanj ali usposabljanj, povezanih z razvojem idej, poslovanjem ter rastjo in razvojem podjetja.

Priložnosti za pridobivanje novih znanj in poslovnih stikov

Udeležite se naših brezplačnih dogodkov in izkoristite možnosti za navezovanje novih poslovnih stikov. Z obiskom Slovenskega foruma inovacij spoznajte najboljše inovacije tekočega leta, pridobite nova znanja na področjih, ki bodo aktualna v prihodnosti, ter izkoristite možnost individualnega svetovanja z izbranim poslovnim ali tehnološkim svetovalcem.

Kako do uspešne tržne realizacije

Na spletnem portalu za inovativne www.imamidejo.si poiščite informacije in spodbude s področja zaščite intelektualne lastnine, inovativnosti in konkurenčnosti, domačih in tujih razpisih in drugih poslovnih priložnostih. Na portalu najdete kontakte podpornih institucij, ki vam na tej poti lahko pomagajo, lahko pa poiščete ustrezno vrsto podpore s pomočjo iskalnika podpornih storitev.

Vstopite v skupnost inovativnih mladih startupov ter izkoristite priložnosti okolja, v katerem poteka izmenjava obstoječih idej, porajanje novih zamisli ter ponudba številnih priložnosti za zaščito in komercializacijo inovacij.

S storitvami Centra ID bomo ozaveščali podjetnike o pomenu industrijskega oblikovanja. Z našo pomočjo boste spoznali, da ima dizajn ključno vlogo pri izvajanju poslovne strategije in procesov v vašem podjetju, kar lahko pomembno prispeva k povečanju dodane vrednosti vašim izdelkom in storitvam.

 Z nami uspešnejše do poslov na tujih trgih

Ponujamo vam številne brezplačne storitve za slovenska podjetja v vseh fazah mednarodnega poslovanja, s čimer vam znižamo stroške vstopa in poslovanja na tujih trgih.

V hipu do pravih informacij

Vsako podjetje, ki razmišlja o vstopu in širitvi poslovanja na tuje trge, potrebuje vrsto informacij o posameznem trgu. Odličen vir podrobnih informacij o poslovanju na tujem trgu, dajatvah, načinih prodaje, poslovnih običajih, postopkih ustanavljanja podjetij v tujini in gospodarskih panogah na kar 53 tujih trgih je spletni portal Izvozno okno.

Raziščite trg za premišljeno odločitev

Za temeljito raziskavo priložnosti na tujih trgih izkoristite individualno izvozno svetovanje, brezplačno bazo Market Analysis Tools za osnovni pregled tujega trga ter možnost sofinanciranja izdelave tržnih raziskav za tiste, ki želijo podrobnejši vpogled v posamezni tuji trg.

Pridobite znanje za uspešen nastop v tujini

Na praktično naravnanem izobraževanju za mednarodno poslovanje vas skupaj z mednarodno priznanimi strokovnjaki naučimo pripraviti izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge. Z njim boste našli pravo strategijo vstopa na tuji trg ter zmanjšali možnosti napak in nepredvidenih stroškov.

Spoznajte tuje poslovno okolje in predstavite svoje podjetje

Udeležite se vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij ali skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini pod našim okriljem, v okviru katerih vam omogočimo spoznavanje poslovnih priložnosti, načine poslovanja na tujem trgu in navezavo kakovostnih poslovnih stikov s tujimi poslovnimi partnerji. Če se udeležite sejma v tujini v lastni režiji, vam lahko sofinanciramo stroške sejemskega nastopa.

Lažje do konkretnega posla v tujini

Z mrežo svetovalcev in slovenskih poslovnih klubov na tujih trgih (ti združujejo podjetja, ki so že dlje časa prisotna na posameznem trgu) vam pomagamo pri iskanju poslovnih priložnosti, načinov vstopa na posamezen trg ter identificiranju in preverjanju tujih poslovnih partnerjev. Za čim bolj uspešno poslovanje na tujem trgu vam nudimo konkretne informacije, nasvete in pomoč.

Prijavite se na brezplačno elektronsko obveščanje o informacijah s tujih trgov in storitvah agencije za izvoznike: www.izvoznookno.si/E-info, za dodatne informacije nam pišite na izvoznookno@spiritslovenia.si.

Vse storitve SPIRIT Slovenija s področja internacionalizacije so brezplačne.