Oglaševanje
8 ogledov

Še to jesen poskrbite za svojo jesen

modra zavarovalnica Žurnal24 main
Glede na trenutne demografske trende je jasno, da samo državni ukrepi pri zagotavljanju pokojnin ne bodo dovolj in da bomo morali za svojo dodatno pokojnino poskrbeti sami.

Če ne bomo ukrepali dovolj zgodaj, bomo v prihodnje na tem področju zagotovo doživeli negativna presenečenja. Večina si ustrezne pokojnine ne bo mogla zagotoviti samo s plačevanjem obveznih prispevkov, ampak bo morala v aktivni dobi dodatno varčevati. Z varčevanjem za pokrivanje pokojninske vrzeli je treba začeti čim prej, saj lahko na podlagi izračunov hitro ugotovimo, da nas odlašanje veliko stane.

Čas je na vaši strani

Upokojitev je zadnja stvar, na katero mislite, ko ste še mladi, kar je popolnoma narobe. Če začnete varčevati takoj, ko zaključite šolanje in se zaposli, ste za varno starost naredili največ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolj kot je oddaljena upokojitev, več lahko privarčujete že z manjšim zneskom, saj za dodatno pokojninsko zavarovanje velja obrestno obrestni izračun. To pomeni, da se donos, ki ga upravljavec pokojninskega zavarovanja ustvari, mesečno pripiše na posameznikov pokojninski račun. Vsak naslednji mesec se poleg vplačanih premij tako obrestujejo tudi vsi v preteklosti ustvarjeni donosi. Če torej začnemo varčevati pri 25 letih in bomo do upokojitve pri 65 letih varčevali po 25 evrov mesečno, bomo s 4 % letno donosnostjo privarčevali skoraj 30.000 evrov. Če z varčevanjem odlašamo do 40. leta, pa kljub enkrat višjemu mesečnemu vplačilu, privarčujemo bistveno manj.

Ali dovolj poznamo najprimernejšo obliko varčevanja za starost?

Dodatno pokojninsko zavarovanje je najprimernejša in edina namenska oblika varčevanja za starost. Največja prednost pokojninskega zavarovanja je dolgoročno varčevanja, za katerega je vplačnik nagrajen z davčno olajšavo. Vplačane premije mu namreč znižajo letno dohodnino. Če se posameznik npr. uvrsti v 27-odstotni dohodninski razred in je v preteklem letu vplačal 500 evrov iz svoje neto plače, bo ob odmeri dohodnine prejel vrnjenih približno 135 evrov. Hkrati je dodatno pokojninsko zavarovanje varčevanje z zajamčenim donosom, ki zavarovancem zagotavlja, da sredstev, ki jih varčujejo za starost, ne morejo izgubiti. To pomeni, da če izvajalci pokojninskih zavarovanj v kriznih letih/mesecih dosegajo negativen donos, mora zavarovancu pripadati zajamčen donos, ki ga izvajalec zagotavlja iz lastnega kapitala.

Danes nižja dohodnina, jutri višja pokojnina

Dodatno pokojninsko zavarovanje je najprimernejša namenska oblika varčevanja za starost. Največja prednost pokojninskega zavarovanja je dolgoročno varčevanje, za katerega je vplačnik nagrajen z davčno olajšavo v višini 5,84 % bruto plače (oziroma 24 % plačanih prispevkov), vendar v letu 2013 ne več kot 2.819,09 evra. Vplačane premije posamezniku namreč znižajo letno dohodnino. Če se npr. uvrsti v 27-odstotni dohodninski razred in je v preteklem letu vplačal 500 evrov iz svoje neto plače, bo ob odmeri dohodnine prejel vrnjenih približno 135 evrov.

Zaposleni v podjetjih, ki so preko delodajalca kolektivno vključeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, svoje davčne olajšave ne morejo izkoristiti v celoti do višine 5,84 odstotka bruto plače, saj ima prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav delodajalec. Če delodajalec posamezniku plačuje premijo, ki je nižja od 5,84 odstotkov njegove bruto plače, lahko posameznik z individualnim vplačilom v višini razlike, uveljavlja dodatno znižanje svoje dohodninske osnove.

Pri Modri zavarovalnici brez vstopnih stroškov do konca 2013!

Začnite z varčevanjem za starost že danes. Le tako boste lahko izkoristili ugodne pogoje, ki vam jih ponujamo do konca leta 2013. Vsi, ki se boste vključili v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, lahko izkoristite možnost vplačila premije brez vstopnih stroškov. Tako si lahko že z nekaj evri, ki jih vplačate danes, ob upokojitvi zagotovite višjo dodatno pokojnino.