Pod streho > Nepremičnine
8010 ogledov

NUSZ ni dajatev za pravico uporabe stavbnega zemljišča, temveč ...

Parcele javne drazbe
Na portalu predlagam.vladi.si na ministrstvu za finance odgovarjajo, zakaj še vedno plačujemo arhaično dajatev nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Poziv državljana, naj vlada ukine, da se ukine NUSZ ni prvo takšno. Lastniki zemljišč so namreč pogosto prepričani, da je to nepravična in nepotrebna dajatev. „Zakaj bi ljudje plačevali nadomestilo za uporabo, če pa so že kupili stavbno zemljišče in so lastniki,“ sprašuje državljan. 

Na ministrstvu za finance najprej pojasnjujejo, da plačilo NUSZ ni dajatev, urejena v davčnem predpisu, temveč jo ureja predpisi s področja pristojnosti ministrstva za okolje in prostor. „Vendar ima dajatev vse značilnosti davka, zato se s problematiko njenega preoblikovanja oziroma posodobitve ukvarja ministrstvo za finance.“

Izvira iz časov socializma

Nadomestilo je dajatev, ki izvira še iz časov drugačne družbene ureditve, socializma, v kateri je bilo lastništvo nad stavbnimi zemljišči lahko omejeno in nadzorovano. Od tod izvira tudi njeno poimenovanje, pojasnjujejo na ministrstvu. 

NUSZ se je vedno razumelo kot inštrument zemljiške oziroma prostorske politike, zato bi, tudi glede na poimenovanje, lahko razumeli, da gre dajatev za uporabo zemljišče, pa ni tako. Z njim se, tako ministrstvo, obdavčuje pravica uporabljati komunalno opremo: javni vodovod, kanalizacijo, električno napeljavo in dostop do javne ceste. Ta je bistvena oziroma nujna za možnost izkoriščanja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč v skladu z namenom, ne glede na vrsto lastništva. 

položnica nusz NUSZ Pod streho Kdo ga plača? Najemnik ali lastnik stanovanja?

Tako so predmet obremenitve vsa „nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb in je zanje zagotovljena oskrba z navedeno komunalno opremo, ter zazidana stavbna zemljišča, torej zemljišča, na katerih je zgrajena ali se gradi stavba ali objekt, zavezanec za plačilo pa ni lastnik ampak neposredni uporabnik, torej v primeru najema najemnik.“

NUSZ se za nezazidana stavbna zemljišča odmerja od površine zemljišča, namenjenega gradnji (gradbene parcele), za zazidana stavbna zemljišča pa od površine stavbe ali dela stavbe. S tem se zasleduje cilj, da se dajatev odmerja sorazmerno s koristjo, ki jo posamezna nepremičnina dejansko lahko realizira iz naslova komunalne opremljenosti, ki jo zagotavlja posamezna občina.

NUSZ je dajatev za uporabo komunalne infrastrukture

„NUSZ torej po svoji vsebini, kljub morda res zastarelemu poimenovanju, ni dajatev na pravico uporabljati stavbno zemljišče ampak fiskalni ukrep, s katerim občina od nepremičnin, ki uporabljajo javno komunalno infrastrukturo, od te ugodnosti pobira javno dajatev, ki predstavlja njen izvirni davčni prihodek.“

Občine sredstva za investicije v gradnjo in izboljšanje lokalne infrastrukture torej črpajo iz dveh vitov, NUSZ in plačila komunalnega prispevka. 

Na ministrstvu pojasnjujejo še, da NUSZ predstavlja pomemben finančni vir občin, zato ga „ni mogoče niti ni primerno ukiniti.“ Iz tega naslova se v občinske proračune v povprečju steče 14 odstotkov od vseh davčnih prihodkov oziroma 10 odstotkov od vseh prihodkov.  

Kljub temu pa se na ministrstvu strinjajo, da je treba „zaradi zastarelosti sistema NUSZ, ki se odraža predvsem v zastarelih pravnih podlagah ter v zastarelem načinu določanja davčne osnove (vrednotenju) in predmetov obdavčitve (nepovezane občinske evidence o nepremičninah)“ pripraviti posodobitev te obdavčitve. Odgovor na to naj bi bil sodobni davek na nepremičnine, ki na uveljavitev sicer čaka že dolga leta.

Hiša brez kleti Davki Pod streho Zanimiv odgovor ministrstva na predlog o ukinitvi davka na hiše
Komentarjev 8
  • Francisscos 09:33 13.december 2021.

    Občina in država pobereta, vendar bi morali urediti okoli bloka, da si ne bi pritlični lasniki neupravičeno lastili zelenice za svoja parkirišča. Zgradili so si garaže, nadstreške in še in še. Uradno parkirajo na zelenicah. Verjetno imata župan in minister ...prikaži več enako urejeno, kradeta svojim sosedom. V socializmu so bile na teh mestih, kjer je sedaj pločevina in se preprečuje dostop, vrtnice.

  • Luksi 10:27 12.december 2021.

    Za vse navedeno prejmemo vsak mesec račune ampak, saj vsi vemo, da denarja ni nikoli dovolj, zato je potreben še davek. Kar se države tiče bi najraje še kakšnega dodali, ljudi je treba izžeti do konca...

  • Joseph_Sims 10:20 12.december 2021.

    Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦