Popotnik
3739 ogledov

V Ljubljani bodo poleg Trubarjeve prenovili še 261 ulic

Trubarjeva ulica
1/5
ATELIERarhitekti
Ljubljanske ulice dobivajo stilsko preobrazbo.

Gosposovetsko ulico v Ljubljani so pred kratkim odprti za promet in domačine navušili z novo podobo – razširili so pločnik za pešce in dodali drevesa, da je ulica tako veliko lepša, s pridihom narave. Iz Mestne občine Ljubljana so nam sporočili, da bodo predvidoma v mesecu oktobru začeli s temeljito obnovo Trubarjeve ulice.

Celovita prenova ulice, ki bo poleg nove podobe ulice vključevala tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave, bo trajala predvidoma eno leto. Dela bodo začeli na začetku Trubarjeve ulice, torej pri Prešernovem trgu, ta pa bodo potekala po posameznih odsekih, ne daljših od 100 metrov.

V okviru prenove bodo vključene tudi priključne ulice na Trubarjevo, torej Obrežna ulica, Prečna ulica, Kastelčeva, Znamenjska, Usnjarska in Vidovsanska ulica.

Trubarjeva ulica | Avtor: ATELIERarhitekti ATELIERarhitekti
Ne samo Trubarjeva, v načrtu je še 261 drugih ulic

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja vključuje tudi dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE, ki niso opremljene v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer aglomeracije Ljubljana, Tacen, Sadinja vas in Zg. Gameljne.

Celotna dolžina načrtovane kanalizacije znaša 88,3 km za odvod komunalnih odpadnih vod, predvidena pa je tudi gradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih cca. 17.500 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo priključenost na kanalizacijo povečala celo na 98 %. Ukinjenih bo 3900 obstoječih greznic, ki so velik vir onesnaževanja podzemnih voda.

Gradnja bo potekala po skoraj 261 ljubljanskih ulicah in bodo zaključena do konca leta 2020. Te ulice so:

Kočenska ulica, Ogrinčeva ulica, Blažičeva ulica, Cesta Andreja Bitenca, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Ulica Nade Čamernikove, Vagajeva ulica, Zakrajškova ulica, Zalaznikova ulica, Kalinova ulica, Ulica Juša Kozaka, Jerajeva ulica, Kamnogoriška cesta, Plešičeva ulica, Zapuška cesta, Gramozna pot, Hruševska cesta, Krožna pot, Litijska cesta, Trpinčeva ulica, Cesta na Ježah, Šmartinska cesta, Ulica Mire Miheličeve, Studenec, Cesta v Zajčjo dobravo, Novo Polje, cesta XII, Novo Polje, cesta XVI, Novo Polje, cesta XXIII, Balinarska pot, V Toplice, V Zalar, Agrokombinatska cesta, Pot v Zeleni gaj, Dunajska cesta, Stara Ježica, Udvančeva ulica, Cesta Urške Zatlerjeve, Pavlovčeva ulica, Stoženska ulica, Stožice, Brdnikova ulica, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Dolenjska cesta, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Cesta Andreja Bitenca, Ulica 4. Julija, Medveščkova ulica, Pipanova pot, Arharjeva cesta, Na Trati, Cesta dveh cesarjev, Kašeljska cesta, Kriva pot, Krmčeva ulica, Lovšetova ulica, Mazovčeva pot, Ravna pot, Trtnikova ulica, Vaška pot, Cesta v Kresnice, Pod Debnim vrhom, Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Kašeljska cesta, Milčetova pot, Novo Polje, cesta III, Polje, Polje, cesta XLIV, Polje, cesta XLVI, Polje, cesta XVI, Polje, cesta XVIII, Polje, cesta XXII, Polje, cesta XXIV, Polje, cesta XXVI, Polje, cesta XXVIII, Polje, cesta XXX, Polje, cesta XXXII, Polje, cesta XXXIV, Polje, cesta XXXVI, Polje, cesta XXXVIII, Rjava cesta, Vevška cesta, Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, Anžurjeva ulica, Cimermanova ulica, Kašeljska cesta, Ob studencu, V Sige, Vevška cesta, Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Cesta v Zajčjo dobravo, Sneberska cesta, Sončna pot, Zadobrovška cesta, Dobrajčeva ulica, Snojeva ulica, Škofova ulica, Vregova ulica, Babičeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta, Ižanska cesta, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta, Knezov štradon, Krošljeva ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pri mostiščarjih, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ulica Milke Kerinove, Ulica Zore Majcnove, Dolgi breg, Ilovški štradon, Lahova pot, Malova ulica, Mihov štradon, Peruzzijeva ulica, Uršičev štradon, Volarjev štradon, Malova ulica, Hladnikova cesta, Kobetova ulica, Livada, Šivičeva ulica, Cesta II. grupe odredov, Cesta na Urh, Govekarjeva ulica, Novo naselje, Papirniška pot, Aličeva ulica, Pot na most, Pot v Podgorje, Sadinja vas, Sostrska cesta,V Češnjico, Zavoglje, Cesta 13. Julija, Cesta II. grupe odredov, Cesta vstaje, Gustinčičeva ulica, Pšatnik, Šmarnogorska pot, Šmartno, Ulica Jožeta Štruklja, Ulica Željka Tonija, Cesta Cirila Kosmača, Cesta vstaje, Grobeljca, Grško, Molekova ulica, Na Palcah, Pot na goro, Pot sodarjev, Tacenska cesta, Thumova ulica, Ulica bratov Novak, Ulica Ivice Pirjevčeve, Ulica Lizike Jančarjeve, Vipotnikova ulica, Židankova ulica, Bistriška ulica, Borovniška ulica, Cesta na Mesarico, Čanžekova ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Koleševa ulica, Makucova ulica, Metliška ulica, Preserska ulica, Razdevškova ulica, Travniška ulica, Ulica Andreja Kumarja, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Lojzke Štebijeve, Ulica Lovre Klemenčiča, Vrhniška ulica, Vulčeva ulica, Barjanska cesta, Cesta dveh cesarjev, Cesta v Zeleni log, Juvanova ulica, Levarjeva ulica, Mokrška ulica, Ulica Ernesta Kramerja.

Komentarjev 11
  • miki1234 17:42 21.september 2018.

    10% od vseh teh poslov je lep izkupiček...

  • Žurnalček 16:33 21.september 2018.

    Najbolj se vidi navdušenje nad Jankovićem v Stožicah , ko se pripeljejo na koncert z vseh krajev Slovenije ! Čudjo se , ko da so prišli v Pariz , potem pa od začaranosti sploh več ne najdejo avta , ker ...prikaži več pozabijo šifro parkirnega prostora !

  • predrag 15:41 21.september 2018.

    Pridi še malo v Kranj Zoki, da bomo imeli še mi tako lepo.