Slovenija
4380 ogledov

Brez pokojnine in zavarovanja, ker čakajo, da Zavod odloči

ljubljana15.09.08, upokojenci, trznica, ljubljana, foto: nik rovan Nik Rovan
Imajo pravico do pokojnine, a so odvisni od drugih tudi več mesecev.

"Ogorčeni smo, pa tudi zaskrbljeni glede izvajanja ustavne pravice do socialne varnosti, vključno s pokojnino (50. člen Ustave RS), kot jo izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije," so pri Sindikatu upokojencev zapisali v javnem pismu. "Gre za primere, ko ima oseba pravico do pokojnine, zavod pa ji ne odmeri zakonske pravice do akontacije pokojnine po 180. čletnu ZPIZ, kadar ni mogoče določiti višine pokojnine ali dokončati postopka."

Ne glede na zakonske roke, ki so opredeljeni postopkih in lahko trajajo tudi do šest mesecev, nihče ne sme ostati brez socialne varnosti. Ni dovolj zakonska pravica do akontacije pokojnine, če tisti, ki so za to zadolženi, teh pravic ljudem ne zagotovijo.
Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije

Pojasnjujejo, da je Zavod v različnih območnih enotah obravnaval vloge na enak način in ni izdal naloga za izplačilo akontacije, čeprav je bilo jasno, da bo postopek trajal dlje časa zaradi pridobitve potrebnih podatkov za izračun višine pokojnine.

"Pooblaščeni delavec zavoda ni izdal naloga za izplačilo akontacije pokojnine," razlaga Francka Ćetković, pedsednica Sindikata upokojencev Slovenije. "Ljudje v tem času ostanejo brez socialne varnosti, brez zdravstvenega zavarovanja in brez sredstev za preživljanje, prepuščeni sami sebi ali družinskim članom, če jih ti lahko preživljajo.Takšno ravnanje zavoda je nedopustno."

Zavod odgovarja, da je takih primerov malo

Pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije odgovarjajo, da je primerov, ko so posamezniki upravičeni do pokojnine, pa se jim zaradi pridobivanja manjkajočih podatkov do izdaje odločbe akontacija pomotoma ne bi izplačevala, na zavodu izjemno redki. 

Ko se takšen primer ugotovi, bodisi po opozorilu stranke bodisi preko notranjih kontrol v zavodu, se takoj izda nalog za akontacijo in prednostno posreduje v izplačilo.
ZPIZ

Poudarjajo, da si Zavod prizadeva, da bi bili zahtevki strank rešeni v najkrajšem možnem času oziroma vsaj znotraj zakonskih rokov. "Kljub temu se lahko zgodi, da odločba ne more biti izdana v roku," ralagajo pri ZPIZ-u. "Običajno pride do tega takrat, ko zavod ne razpolaga z vsemi podatki, ki so za izdajo odločbe potrebni."

upokojenec računalnik Do 470 evrov mesečno Slovenija ZPIZ vas nagradi, če se ne upokojite

Upokojenec | Avtor: Profimedia Profimedia

Dodajajo, da na podlagi navedb v pismu sindikata ne morejo pojasniti, zakaj je prišlo do zamude v konkretnem primeru in predlagajo, da pobudiki posredujejo podatke o konkretnih zadevah, ki jih bodo lahko preverili in na tej podlagi ustrezno ukrepali.

Ko tak primer zaznajo, izplačajo akontacijo

"Če se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, njegove višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče dokončati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, se mu skladno z določbo 180. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju začasno izplačuje akontacija, določena po zbranih podatkih," poudarjajo pri ZPIZ-u. "Takoj, ko se v postopku priznavanja pravice do pokojnine ugotovi pomanjkljivost podatkov se nalog za akontacijo praviloma tudi izda. S tem se zagotovi, da zavarovanec v času do izdaje odločbe ostane brez dohodka, s čimer mu je tako zagotovljena socialna varnost."

Triletni otrok ne bi lagal, vsi bi mu morali verjeti. Otroka se tega ne da nauči Slovenija Družinska pokojnina: Po smrti očeta ne dobita ničesar

Kaj pravi zakon?

Zakonsko določeni rok za izdajo odločbe je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku dva meseca od prejema popolne zahteve. "Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za postopke, v katerih je potrebna izdaja izvedenskega mnenja invalidske komisije določa rok štirih mesecev, v postopkih, v katerih se pravica prizna na podlagi mednarodnih pogodb pa šestih mesecev od prejema popolne zahteve," še pojasnjujejo pri ZPIZ-u. "Enako sicer velja v primeru izdaje naloga za izplačilo akontacije, zato je tudi običajno, da večina zavarovancev vloži zahtevo za priznanje pravice do pokojnine najmanj dva meseca pred datumom upokojitve."

V primeru, ko se ugotovi, da je zavarovanec vlogo podal tik pred datumom upokojitve, pa se takšne vloge obravnavajo prednostno. "S tem se ponovno zagotovi, da zavarovanec ne ostane brez dohodkov oziroma ima zagotovljeno socialno varnost," razlagajo pri Zavodu. "Prav tako zavod zavarovanca z datumom upokojitve, tudi v primeru akontacije, prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 6
  • borut08 08:46 16.september 2018.

    Sej lopivi si pa nakradejo kadar zelijo in drzava jih sciti oz.najvec ima zaslug policija,ki pa je orodje v rokah politike za unicevanje malega postenega cloveka po drugi strani pa posteno zesluzenega drobiza ne dobis.

  • Rudman 09:12 15.september 2018.

    saj ni panike, bo pa za migrante vec ostalo

  • kapibara1 16:06 14.september 2018.

    Res narobe - imajo informativni izračun, ki ga dobiš pri 58 letu, najman od tega lahko začnejo.. drugače, pa res lahko neka akontacija, čez lepo pa poračun..

Sorodne novice