Slovenija
42 ogledov

Policisti zapuščajo pisarne

slovenija 15.04.2010 policist, policija, ustavljanje vozil, stop, loparcek, foto Boštjan Tacol
Policisti. Kazni za prehitro vožnjo ne bodo več pisali le na papir, ampak tudi na tablične računalnike. Modernizacija. Prihodnjo jesen bodo poleg gotovine lahko sprejemali tudi kartice.

Policisti bodo predvidoma že v začetku prihodnjega leta začeli kazni za prometne prekrške pisati in deliti s tabličnimi računalniki. Že čez dobra dva meseca bodo na teren s tabličnimi računalniki poskusno odšli policisti treh enot prometne policije in preverili, ali bi tako dovolj poenostavili delo in pospešili postopke policistov.

Najprej samo pilotsko

Za zdaj bodo policisti na terenu delali s 14 tabličnimi računalniki in ducatom mobilnih tiskalnikov, ki jih je policija že naročila. Od tega, kako se bo delo z novimi pripomočki obneslo, pa bo odvisno, koliko policistov in katere enote bodo še dobili tablične računalnike. "V pilotskem preverjanju bo zajeto osnovno preverjanje prek tabličnega računalnika, torej voznika, vozila in listin, ter izvedba postopka z izdajo plačilnega naloga. Podatki pa bodo takoj zapisani tudi v zaledni sistem," poudarjajo na Generalni policijski upravi (GPU).

Nič več v pisarno

Policija od policistov pričakuje, da bodo s tabličnimi računalniki vsa opravila pri obravnavi prekrškov končali že na terenu, ko bodo prekrškarje ustavili. V splošno policijsko bazo podatkov bodo takoj vnesli tudi podrobnosti o prekrških. "Tako bodo prihranili čas, ki bi ga drugače porabili za delo v pisarni," dodajajo na GPU. Zdaj evidence policisti dopolnjujejo šele, ko se vrnejo s terena, pogosto zunaj rednega delovnega časa.

Želijo biti vidni

Na GPU za zdaj še ne želijo razkriti ali napovedovati, koliko bo nova oprema stala. Zagotavljajo pa, da s takim poenostavljanjem dela policistov uresničujejo želje ljudi, naj policisti več časa preživijo na terenu v lokalnih okoljih in manj v pisarnah na policijskih postajah.

S tem, da bo policistom zaradi dela prek tabličnih računalnikov zagotovo ostalo več časa za večji nadzor in več preventivnih ukrepov na terenu, se strinja tudi profesor s fakultete za varnostne vede Branko Lobnikar. "Policisti bodo tako večkrat vidni na terenu. Zaposlenih je vedno manj policistov in s pravo organizacijo dela v policiji bi lahko tako nadomestili tudi ta izpad v delovnem procesu. Čas je, da začne tudi policija pri svojem delu uporabljati najsodobnejšo informacijsko tehnologijo," dodaja Lobnikar.

POS-terminal jeseni 2014

Opremljanje prometnih policistov s POS-terminali, prek katerih bi lahko vozniki takoj negotovinsko plačali globo, pa se profesorju ne zdi primerno.

Vlada je sicer policiji že lani naložila, naj preveri, kako bi lahko tujcem omogočili elektronska plačila glob s plačilnimi karticami.

Policija namerava zato najprej poskusno najeti okoli 150 prenosnih POS-terminalov, za kar bo država plačala približno 15 tisoč evrov. Policisti naj bi jih na terenu začeli uporabljati predvidoma prihodnjo jesen.

 

 

Tatjana Bobnar je bila namestnica šefa kriminalistike, ko je policija podpisala  | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main
Miniintervju: ključni cilj zmanjševanje administrativnih ovir

Kdaj predvidoma bo dokončan pilotski projekt e-policist?
Pilotski projekt e-Policist bo predvidoma končan do konca leta 2013 in zajema poleg priprave rešitve tudi izvedbo testiranja na izbranih policijskih enotah.

Kdaj se je projekt začel pripravljati?
Idejni projekt sega že v leto 2008, konkretno pa se je na podlagi odločitve vodstva Policije in podpore vodstva ministrstva pričel izvajati maja 2013.

Kaj je ključni cilj projekta ?
Zmanjševanje administrativnih ovir z namenom učinkovitejše porabe delovnega časa za izvajanje temeljnih policijskih nalog je ena od ciljev vodstva ministrstva in policije, realizira pa se skozi delovno skupino za odpravo administrativnih ovir, ki jo kot namestnica generalnega direktorja policije vodim. Na podlagi lastnih pobud in pobud policijskih enot na regionalnem in lokalnem nivoju, smo v času našega delovanja realizirali že okoli 200 ukrepov. S tem ciljem zmanjšanja administriranja se med drugim preučujejo tudi naši predlogi za spremembo zakona o kazenskem postopku.

Cilj je zlasti povečati možnost izkoriščanja informacijske tehnologije in elektronsko poslovanje med vsemi deležniki v (pred) kazenskem postopku. Vsi policisti želimo, da bi bili prebivalci čim bolj zadovoljni z našim delom, zato, tudi v finančno zelo okrnjenih pogojih, vedno znova iščemo nove načine in oblike dela, da bi tako v največji meri zadovoljili interese in potrebe ljudi po varnosti. Ankete javnega mnenja kažejo, da ljudje želijo imeti policiste v okolju, kjer živijo in delajo, kajti vidnost in navzočnost policistov v okolju zagotavlja na nek način tudi večji občutek varnosti. Da bi se temu cilju še bolj približali, smo že v letu 2011, tudi z namenom odprave administrativnih ovir pripravili projekt Mobilna policijska postaja, ki zelo uspešno deluje širom Slovenije in v praksi pomeni delo policistov v lokalni skupnosti s policijskim avtomobilom, ki je opremljen za vse vrste dela, ki ga običajno opravljajo policisti na policijski postaji in na terenu.


Koliko bo stala izvedba tega projekta? Kaj vse stroški uvedbe projekta točno zajemajo?
Stroški izvedbe pilotskega projekta zajemajo stroške nabave opreme (tablični računalniki, tiskalniki), ostalo je zagotovljeno v okviru obstoječe infrastrukture oz. z lastnimi kadrovskimi viri. Pri uporabi bodo nastali še stroški podatkovnega prenosa.

Od česa bo izvedba odvisna in kje (po katerih policijskih upravah) se bo najprej začel izvajati? Ali se bo izvajal znotraj vseh policijskih uprav?
Izvedba je v največji meri odvisna od razvoja primerne mobilne rešitve ter prilagoditve zalednih storitev/aplikacij. Pilotsko testiranje se bo predvidoma izvajalo na enotah: Postaja prometne policije Ljubljana, Postaja prometne policije Kranj in Specializirana enota za nadzor prometa.

Kakšna oprema bo potrebna zato, da se bo ta projekt lahko uvedel in izvajal? Ali bodo to samo tablični računalniki, s pripadajočo aplikacijo ali še kakšna druga oprema? Katera?
Tablični računalniki, tiskalniki ter priročna oprema (zaščitna torbica, priključna postaja "dock", podatkovni prenos preko omrežja mobilne telefonije).

Kdaj je GPU točno prejela predlog vlade oziroma MNZ naj se vzpostavi sistem, ki bo omogočal plačila s plačilno kartico? Kdaj je GPU nato začela preverjati možne načine in rešitve za vzpostavitev tega sistema?
Aktivnosti vezane na uvedbo POS terminalov je policija začela izvajati v letu 2012, ko je generalna policijska uprava pripravila finančne, tehnične in postopkovne vidike vezane na uvedbo elektronsko plačilo glob (sicer pa je to predlog policije že izpred 10 let).

Dejstvo je, da pri nadzoru cestnega prometa omenjeni način plačila že omogočajo CURS, IRSPEP in DARS, zato tuji državljani podoben način plačil pričakujejo tudi od policije. V sklopu projekta odprave administrativnih ovir tudi policija podpira možnost negotovinskega plačila glob na kraju prekrška, saj pomeni to optimizacijo policijskih postopkov s tujimi državljani, saj se bodo ti postopki lahko hitreje zaključevali.Na nivoju generalne policijske uprave je bila s strani generalnega direktorja policije ustanovljena delovna skupina za uvedbo POS terminalov v policiji, ki mora vzpostaviti pogoje za testno uvedbo POS terminalov na postajah prometne policije, kar pomeni, da je potrebno izvesti pogajanja z bankami, preveriti možnosti vezane na plačilo provizij, prilagoditi policijski informacijski sistem in izvesti usposabljanje uporabnikov, svoje delo pa mora zaključiti do 1.7.2014.

Komentarjev 10
  • ac-dc 15:22 16.oktober 2013.

    Ko boš zbral dovolj pik, boš pa za nagrado dobil jedilni pribor ali pa brisače.

  • dragec 09:39 16.oktober 2013.

    ma lepo vas prosim, modernizacija policije? ma oni nimajo niti za BUREK, za opremo, da ne govorim!!!!

  • Igor Đukanović 09:12 16.oktober 2013.

    Končno. Tako se bo zelo povečala transparentnost. V tablični računalnik vnešeno kazen bo veliko težje naknadno (prijateljem policistov) brisati iz evidence. Prav tako naj bi po mojem mnenju prav država spodbujala negotovinsko plačevanje. Čemu samo na občinah? Prav je, da ...prikaži veče, da se tako kar najhitreje, najbolj transparentno in s čimmanj možnosti za korupcijo uredi plačevanje kazni takoj. :-)