Zdravje
22411 ogledov

Tako zgodaj slovenski najstniki začnejo s spolnostjo

Mlad par se drži za roke Profimedia
Z našim tokratnim sogovornikom – sociologom Ivanom Bernikom smo se pogovarjali o spolnosti, ki je njegova tema raziskovanja že vrsto let.

Nazadnje  je raziskavo o njej izvedel med ženskami, rojenimi v prvi polovici 20. stoletja. Se Slovenci v kakšnem pogledu v spolnosti razlikujemo od ostalih narodov?

Slovenci v očeh nekaterih narodov veljamo za zaprte ljudi, ki se ne želijo izpostavljati, v kolikor za to ni potrebe. Zato ni nič nenavadno, da nismo zgovorni niti o svojih spolnih izkušnjah in navadah. Pomanjkljivo izobraževanju o spolnosti je vidno že pri izobraževalnih ustanovah, ki temu namenijo le uro pri predmetu biologije v osmem razredu osnovne šole.

Odgovornost tako preložijo na zdravstvene ustanove, ki mladostnikom spolnost predstavijo (le) z biološkega vidika, manj pa obravnamo socialno-družbeni vidik spolnosti, ki ga je težje pojasniti. To v nekaterih vzbudi negodovanje, zatrjuje prof. ljubljanske družboslovne fakultete (FDV) Ivan Bernik, ki pove, da je sicer bolj pomembno, iz katerih virov informacije o spolnosti prejmemo.

Ženske imajo na možnost več različnih virov, od koder črpajo informacije. Pri moških so še posebej pomembni vrstniki, medtem ko imajo ženske poleg knjig in zdravstvenih delavcev tudi internet, ki ga moški večinoma uporabljajo le za pornografijo. V nacionalni raziskavi so pomembno vlogo prevzele mame, kar pa se v študentski raziskavi, katere del je bil Bernik, ni pokazalo.

"Ugotovili smo, da so mame ključne pri temeljitih pogovorih. Moramo vzeti v ozir, da je ena stvar, s kom se najpogosteje pogovarjaš in povsem druga, komu najbolj zaupaš. Lahko na primer najpogosteje brskaš po spletu, vendar temu najmanj zaupaš," poudari in doda, da ga najbolj veseli, da so mladi pri nas kljub izostanku spolne vzgoje dobro informirani. To tezo podpre s podatkom o 80-odstotni uporabi zaščite pri spolnem odnosu, kar nas da v bok državam s severa Evrope. Pri študentih je delež celo še večji. Drug zgovoren podatek so tudi najstniške nosečnosti, ki jih v Sloveniji skorajda ni.

Spolnost Zdravje Spraševali so jih o spolnosti in ugotovili ...

Ženske pri nas hitreje vstopijo v svet spolnosti

Zmanjšala se je starost, s katero mlajši adolescenti vstopijo v aktivni svet spolnosti, in se še vedno rahlo znižuje. Povprečna starost se trenutno giblje okoli 17. leta. Hitro znižanje starosti se je zgodilo pri moških v 60. oziroma 70. letih, katerim so z rahlo zamudo sledile ženske. Praviloma so namreč imele ženske kasneje prve spolne odnose kot moški, kar pa se je sedaj, sicer ne v vseh državah, obrnilo. To se je zgodilo v državah severne Evrope in tudi v Sloveniji. Kar Bernika ne preseneča, saj moški po navadi izbirajo mlajše partnerice.

seks spolnost ljubezen par | Avtor: Shutterstock Shutterstock
Da se vse več mladih vedno bolj zgodaj odloči za prvi spolni odnos, lahko povežemo tudi s pritiskom s strani ostalih vrstnikov. "Pritisk vrstnikov gotovo obstaja, kar mlajši tudi povedo. Pri tem ne gre toliko za pritisk, kot za to, da pravzaprav v resnici ne vemo, kaj drugi počno in mislijo. V smislu, da če vsi to počno, zakaj ne bi še jaz. Hočeš se potrditi," nadaljuje in opozori, da pri tem ne smemo pozabiti na previdnost.

Ko so študente v sklopu raziskave spraševali o motivih za prvi spolni odnos, je bil pri ženskah najpogostejši odgovor ljubezen, pri fantih radovednost. V raziskavi so še ugotovili, da je imelo približno 60-odstotkov mladih prvi spolni odnos s svojim partnerjem. Tudi na vprašanje, če jim je pomebno, s kom izgubiš nedolžnost, so odgovorili pritrdilno.

Zgodnji spolni odnos ima vpliv na nadaljnje spolno življenje posameznika. Čeprav sociologi tega ne morejo pojasniti, so tudi slovenske raziskave pokazale, da imajo tisti, ki prvič spolni občujejo pod 16. letom starosti, kasneje drugačno spolno biografijo od tistih, ki začnejo kasneje.

S tem so se podrobneje ukvarjali v Franciji in prišli do ugotovitev, da imajo ti v prihodnosti več spolnih partnerjev, bolj tvegana spolna vedenja in na področju spolnosti na sploh več eksperimentirajo. Kot zanimivost Bernik še navede, da je na starost moških študentov pri prvem spolnem odnosu v njihovi raziskavi vplival tudi podatek, ali so živeli z enim ali z obema staršema. Medtem ko je pri ženskah na to vplivalo več dejavnikov. "Vse kaže na to, da je ženska spolnost družbeno bolj pogojena, kar pomeni, da se pri svoji spolnosti bolj odzivajo na družbene okoliščine," utemelji.

Seks Mladi Zdravje Vsak deseti ima seksualne težave

Danes je spolnost udomačena

Sam je mnenja, da smo Slovenci za govorjenje o spolnosti zaprti, zgolj stereotip in se v tem pogledu ne razlikujemo dosti od drugih narodov. "Govoriti o spolnosti zagotovo ni 'simpl', saj je to taka tema, o kateri nismo vajeni govoriti," pojasni. Ne dolgo nazaj je v okviru raziskave o spolnosti stotih žensk v prvi polovici 20. stoletja, od njih prejel topel odziv.

Ankete je opravljal v domovih za upokojence v različnih slovenskih regijah in prav nobena izmed stotih udeleženih, ki so jih za intervju izbrale socialne delavke, intervjuja ni zavrnila. Čeprav so se pogovarjali o izjemno intimnih zadevah, so sodelovale. "Iskreno povedano, na začetku sem se bal, da bo izredno neprijetno, v smislu, kaj bom vrtal v starejše ženske in jih silil, da govorijo o stvareh, ki so zanje neprijetne. Bilo pa je ravno obratno, nekatere so celo dejale, da so zelo vesele, da so to z menoj delile," se veselo spomni in ovrže tezo, da bi bila spolnost pri nas tabuizirana.

Ravno nasprotno, po njegovem mnenju je danes spolnost postala udomačena. V smislu, četudi se starši z otroki o spolnosti ne pogovarjajo, jo sprejemajo. "V preteklosti so starši težko izhajali iz dejstva, da smo ljudje spolna bitja in o tovrstnih interesih in početju niso hoteli vedeti. Pri mlajših generacijh to ni več tako, je pa seveda odvisno od družine in po mojem mnenju tudi od izobrazbe staršev," razloži in nadaljuje, da starejše ženske, s katerimi je opravil intervjuje in so odraščale v povojnem obdobju, o teh temah s svojimi starši niso razpravljale.

"Tudi o menstruciji niso nič vedele. Takrat jim je svetoval nekdo, ki jim ni bil tako blizu kot starši, na primer teta ali soseda. Tude same se nato s svojimi otroki o tej temi niso veliko pogovarjale, kar pa se s socializacijami spreminja. Če se ljudje naučijo o spolnosti komunicirati, le-ta naredi življenje bolj civilizirano," še doda.

zmenek poljub Ni več tabu Zdravje "Sramu na področju spolnosti se je treba znebiti"

Včasih spolnost predstavljala strah, sedaj užitek

Danes se o spolnosti velikokrat pogovarjamo tudi na šaljiv način, kar Bernik komentira z besedami: "Morda tisti, ki imajo radi grobe šale, v sebi skrivajo kakšne probleme, ki jih ne znajo drugače izraziti. Šale na temo spolnosti so zelo delikatne, mejo dobrega okusa se hitro lahko prestopi." 

Skozi leta se je spremenil tudi odnos do spolnosti. Še nekaj deset let nazaj nismo poznali kontracepcije, posledično ženskam spolni odnos ni predstavljal užitka, saj so se bale, kdaj bo prišlo do nezaželene nosečnosti. Zanimivo pa je, da so ženske kljub pomanjkanju kontracepcije v povprečju imele dva otroka in pol.

Danes pa spolnost v prvi vrsti predstavlja užitek. "Lahko je tudi moč, da imamo nazdor, podreditev. Ljudje imajo različne probleme, ki jih s pomočjo spolnosti rešujejo. Spolnost je za večino vir zadovoljstva. Tiste ženske, ki so imele izkušnje z nasiljem, pa na spolnost seveda gledajo drugače," nadaljuje Bernik.

Spolnost | Avtor: Profimedias Profimedias
Poleg tega spolni odnosi rešujejo tudi druge probleme v odnosu oziroma so znak, da so druga področja dobro urejena. "Če imate veliko konfliktov na drugih področjih, spolnost ne more dobro funkcionirati. Obstajata dva groba pokazatelja, če bo zveza funkcionirala. To sta odsotnost spolnosti v zvezi in odsotnost konfliktov, kar pomeni, da za partnerja nisi več tako zainteresiran, da bi tisto, kar te moti, izrazil. In rekel: 'Spremeniva zvezo na boljše'," je jasen Bernik, ki pa zasvojenosti s spolnostjo ne pripisuje velikega pomena.

Po njegovo ta pravzaprav sploh ne obstaja oziroma zanjo ne obstaja noben klinični izraz. "So ljudje, ki jim spolnost pomeni ogromno in so v primerjavi z ostalimi nadpovprečno spolno aktivni, so pa tudi ljudje, ki so spolno dremavi. V Ameriki so ugotovili, da obstaja majhen del populacije, ki počne vse mogoče in jim je spolnost v življenju zelo pomembna. Tako kot nekatere na primer privlačijo knjige in jih berejo do onemoglosti, je pri drugih pomemben spolni užitek," sklene. seks Magazin Seks skrivnosti srečnih parov
Komentarjev 1
  • ode 08:04 28.januar 2020.

    Pri zingarjih je tako, kot pri mačkah. Ko se prvič goni je breja. Pri tem pa ni važno, koliko je stara. Tudi pri nekaterih drugih ljudstvih je tako. Civili pa se moramo držati zakonov, ki prepovedujejo s. o. pred 15. letom.

Sorodne novice