Avto
10611 ogledov

Presenečenje (ali pač ne): policisti ostali brez novih naprav

Policija policist policisti Saša Despot
Zgodba o odgovornih v policiji kot dobrih gospodarjih.

Policija v boju proti pijanim voznikom ne bo dobila etilometrov. Izmed dveh ponudb niso izbrali nobene. 

Poročali smo, da so na policiji po 15 letih pripravili spet pripravili razpis za etilometre, zakonsko in strokovno priznane naprave za meritev alkohola v izdihanem zraku, ki so v številnih zahodnih policijah povsem običajno delovno orodje. 

V Sloveniji je imelo doslej to orodje pri odločevalcih v policiji popolnoma drugo vlogo, kar je imelo velikokrat v praksi hude posledice za voznike. Tudi za padlega generalnega sekretarja vlade Franca Breznika iz stranke SDS. 

Na razpis sta v roku, ki je potekel na začetku septembra, ponudbo oddali dve domači posredniški podjetji, Dräger Slovenija in Timtrade. Medtem ko je prvo že pred časom izvedla obvezni postopek tipske odobritve ponujene naprave na Uradu za meroslovje in bila tako na razpis vnaprej pripravljena, je drugemu podjetju to za model konkurenčnega proizvajalca uspelo šele v času razpisa, ki je bil objavljen sredi poletnih dopustov. Poletne dopuste sicer poznajo in prakticirajo tudi proizvajalci tovrstne opreme, kar lahko otežuje pripravo ponudb. 

Razpisni pogoji so imeli zelo kratek dobavni rok. Policija bi morala kot proračunski porabnik posel obvezno dokončati do konca novembra. Odpiranje ponudb na začetku septembra je bilo elektronsko, edini izbirni pogoj ob upoštevanju tehničnih specifikacij in odobritve tipa Urada pa najnižja cena. Pri tem naročnik ni postavil pogoja celotnih življenjskih stroškov naprav, čeprav lahko med etilometri prihaja do razlik v operativnih stroških, če naprava za delovanje uporablja jeklenke s plinom. Zakon o javnem naročanju zaradi duha gospodarnosti sicer predvideva tudi vključitev stroškov skozi predvideno življenjsko dobo.  

V Dräger Slovenija bi 20 etilometrov skupaj z usposabljanjem in osnovno opremo policiji prodali za 248.606 evrov. Pri Timtradu bi za vse skupaj zaračunali 196.886 evrov. 

Na policiji so nato potrebovali več kot mesec dni, da so prišli do zaključka - naročila ne bodo oddali. 

Alkotest Ozadje Avto Kako "nabit" je bil v resnici sekretar Breznik

Etilometer meritev alkohola | Avtor: Profimedia Profimedia

Dobri gospodarji ali iskanje načina, kako ne nabaviti?

Pri pregledu cenejše ponudbe so namreč na policiji ugotovili, da ne upošteva zahtev iz naročila, saj da ponudnik ni predložil vse dokumentacije za dokazovanje tehnične ustreznosti, temveč je navedel le povezavo na spletno stran, ki pa se po mnenju policije "lahko spreminja in je le dopolnitev dokumentacije za dokazovanje tehnične ustreznosti ponujenega blaga." Na policiji so še ugotovili, da ne morejo "objektivno preveriti ali ponujena oprema ustreza zahtevam naročnika." 

V dokumentih za tipsko odobritev Urada za meroslovje, ki tako kot policija spada v državno upravo, so natančno opisane tehnične lastnosti vsake odobrene naprave skupaj z dokazi, da verodostojno opravlja namenjeno nalogo.

Dodatno so pri policiji glede cenejše ponudbe ugotovili, da je ponudnik predložil le prvo stran zavarovalne ponudbe, zato da ta ni popolna in tako ni veljavna. Ponudnika niso opozorili na pomanjkljivost.

Sklep izborne komisije, v kateri imajo glavno besedo ljudje iz Sektorja za elektronske naprave in laboratorij merilnikov: "Ponudnik ni bil pozvan k dopolnitvi, saj bi le-ta bila glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3, nedopustna." Ponudbo Timtrada so izločili.

Policija pa se ni odločila izbrati niti dražje ponudbe. Ugotovila je namreč, da ponujena cena 248.606 evrov za slabih pet tisoč evrov presega zagotovljena sredstva naročnika. Policija sicer v razpisnih dokumentih ni nikjer navajala, da je vrhnja cena največ 243.800 evrov.

"Upoštevajoč višino naročnikovih zagotovljenih sredstev ter načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, je ponudba ponudnika DRÄGER Slovenija d.o.o., glede na 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, kot taka nedopustna in je iz navedenega razloga izključena," so ugotovili odgovorni na policiji in sklenili, da se javno naročilo ne odda. 

Če bi se katero od neizbranih podjetij želelo pritožiti, mora plačati zelo visoko takso 1.000 evrov. Pod sklep je podpisan notranji minister Aleš Hojs.

Alkotest Razkrivamo Avto Kako je policija z indikatorji nategnila pravno državo

Kaj zares pravi Zakon o javnih naročilih v 89. in 2. členu

89. člen, 5. in 6. odstavek

(5) Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

(6) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-        svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

-        tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-        tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

2. člen, 29. točka prvega odstavka

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika;

andrej.leban@zurnal24.si

Komentarjev 12
 • Avatar stoychi
  stoychi 16:53 21.oktober 2021.

  naj uporabijo IJJ PCR teste in določijo okuženost z alkotom po mili volji ;)

 • Howard_Steinke 16:37 20.oktober 2021.

  Prvi mesec sem od tega preprostega spletnega gospodinjskega dela prejel 26391. To delo je na spletu in je delno ali v zaključnem obdobju zelo enostavno, samo sledite navodilom na tem blogu ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦

 • sam1 15:48 19.oktober 2021.

  Pa saj lahko naročijo dve različni vrsti naprav-ene,ki pokažejo več od dejanskega stanja za navadne smrtnike,pa one druge,ki ostanejo "mrtvi" tudi ob večjih obremenitvah za člane elit......