Število člankov avtorja „Iz Londona poroča Šime Dmitrović”: 40