Pod streho > Varčna hiša
16522 ogledov

To so dejstva o toplotnih črpalkah in „strokovnjakih“

Toplotna črpalka Profimedia
Ključni pogoj za razbremenitev okolja je zmanjšanje rabe energije. Do leta 2050 jo lahko lahko v vseh segmentih, v stavbah, industriji, kmetijstvu in prometu, zmanjšamo za faktor 10, ob hkratnem povečanju bivalnega udobja. Eden od učinkovitih ukrepov za zmanjšanje rabe energije je uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne vode.

Katastrofe si sledijo vse pogosteje. Preden prebrodimo eno, že udari druga. Med seboj se zelo razlikujejo in se zdijo nepovezane. Vendar imajo vse, finančna kriza, globalno segrevanje, klimatske spremembe, obremenjevanje okolja in covid pandemija, skupno točko: človeški pohlep in sebičnost. Šele ko bo človeštvo krenilo k vrlinam, bo zmanjšalo rabo energije in obremenjevanje okolja ter odpravilo antropogene vzroke klimatskih sprememb in ostalih katastrof. 

Toplota okolice je brezplačna

Toplotna črpalka (TČ) je naprava ali sistem, ki iz okolja odvzema toploto pri nižji temperaturi in jo pri višji temperaturi oddaja v ogrevalni sistem. Omogoča najcenejše, najpreprostejše in najzanesljivejše ogrevanje večine stavb, če je strokovno izbrana in pravilno vgrajena. 

Primerna je za ogrevanje vseh vrst stanovanjskih stavb, ne glede na energijsko učinkovitost ali velikost stavb. Uporabnik plača le energijo, ki je potrebna za dvig temperature toplote okolice, ki je brezplačna. Paradoks pa je, da se naložba v toplotno črpalko za ogrevanje energijsko potratne stavbe povrne hitreje kot za ogrevanje nizkoenergijske ali pasivne stavbe. 

toplotna črpalka | Avtor: Profimedia Profimedia
Prednosti in slabosti toplotnih črpalk

Na spletu so zapisana različna mnenja o TČ. Negativna, ki so zelo prepričljiva, so običajno anonimna in jih uvrščamo med urbane legende, saj so predvsem marketinški trik konkurence, ponudnikov neustreznih ogrevalnih sistemov. Nekateri negativni komentarji pa kažejo na slabe izkušnje, ki jih imajo uporabniki zaradi uporabe neustreznih TČ. Te izkušnje so dragocene, na tujih napakah se je ceneje učiti kot na svojih. Objektivna strokovna stališča o ogrevalnih TČ so praviloma podpisana, argumenti utemeljeni.

Nesporna prednost toplotnih črpalk je možnost rabe energije okolice. TČ uporabljajo obnovljive vire energije, hkrati pa ne povzročajo emisij prašnih delcev niti drugih škodljivih emisij. Omogočajo, da se zmanjša končna energija (energija, ko jo kupimo) in poveča koristna energija (energija, ki jo porabimo). 

Toplotna črpalka Novo ogrevanje Pod streho Tri zmote o toplotnih črpalkah, ki jim ne smete nasedati

Pomemben podatek za izbiro TČ je faktor sezonske energijske učinkovitosti za ogrevanje prostorov v povprečnih podnebnih razmerah (SPF). Ker je koristna energija občutno večja od končne, je cena energije nižja. TČ so primerne za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, delujejo samodejno, brez posegov uporabnikov, delovanje je vidno na internetu. Imajo dolgo uporabno dobo, od 15 do 25 let, brez okvare ali servisiranja. Pri adaptacijah so lahko TČ prigrajene k obstoječemu ogrevalnemu sistemu (talno, radiatorsko, zračno ogrevanje ali kombinacija) in grelniku sanitarne vode.

toplotna črpalka | Avtor: Profimedia Profimedia
Slabosti pa se pokažejo zlasti pri neupoštevanju stroke in posledično neustrezni izbiri in vgradnji. TČ mora ustrezno delovati pri vseh načrtovanih pogojih, za monovalentno delovanje je treba upoštevati najnižjo zunanjo projektirano temperaturo, za bivalentno pa investicijo in ceno pomožnega energenta. Treba je namreč upoštevati, da moč in učinkovitost TČ padata z nižanjem temperature vira toplote. 

Če TČ zrak/voda ni ustrezno izbrana in vgrajena, se pojavi moteč hrup, za uporabnika in sosede. Pri izbiri TČ voda/voda, zemlja/voda ali geosonda/voda pa je ključno poznavanje geoloških in hidroloških razmer. Pomembna je tudi izbira prave moči TČ, saj poddimenzionirani sistemi ne zadoščajo, predimenzionirani pa niso stroškovno učinkoviti. 

geovrtina Novo ogrevanje Pod streho Primerjava toplotnih črpalk: od najcenejše do najdražje

Za potratne in varčne stavbe

Načelno so TČ primerne za ogrevanje vseh vrst stavb, vendar svetujemo, da jih izbere projektant na osnovi strokovnih meril. V osnovi se razlikujejo glede na vir toplote (zrak, voda, zemlja) in ogrevalno temperaturo (nizkotemperaturne, visokotemperaturne). Zmogljivost in učinkovitost TČ je odvisna od vira toplote in od ogrevalnega sistema. Delovanje TČ zrak/voda na Primorskem, kjer se temperatura redko spusti pod ledišče, je drugačno kot na Notranjskem, kjer pade zunanja temperatura tudi pod -20°C. Nizkotemperaturna, ki napaja talno ogrevanje, se obnaša drugače kot visokotemperaturna za radiatorsko ogrevanje. 

TČ je treba izbrati glede na značilnosti lokacije in stavbe, vir toplote, velikost stavbe in ogrevalni sistem. Možna je izbira načina delovanja, monovalentno (samo TČ) ali bivalentno, z dodatnim ogrevalnim sistemom pri nižjih zunanjih temperaturah. 

Za stavbe s talnim ogrevanjem (temperatura ogrevalne vode do 35 °C) zadošča nizkotemperaturna TČ (n-TČ); ta kombinacija je učinkovitejša kot radiatorsko ogrevanje in visokotemperaturna TČ (v-TČ). Zato v novogradnjah predlagamo talno ogrevanje z n-TČ, pri prenovah pa je ustreznejše radiatorsko ogrevanje z v-TČ.

Izračun stroškovne učinkovitosti je malo drugačen v pasivnih in plus-energijskih stavbah. V teh je letna raba energije nizka, strošek za energijo tudi, temu primerno nizka naj bo investicija v TČ. Rešitev je integrirana TČ, ki združuje ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode in prezračevanje. 

Sončna elektrarna na hiši | Avtor: Profimedia Profimedia
Samooskrba in toplotna črpalka

Samooskrba pomeni proizvajanje elektrike iz obnovljivih virov za pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo, z lastno sončno elektrarno. 

Kombinacija TČ in sončne elektrarne v samooskrbi je zmagovita! Po približno šestih letih, ko se povrne naložba v sončno elektrarno, je elektrika za celotno gospodinjstvo, vključno z ogrevanjem, skoraj brezplačna. Tako dosežemo zmanjšanje rabe energije za faktor 10, ni treba čakati do leta 2050.

horoskop Zanimivo Pod streho Povejte s čim se ogrevate in povemo vam, kaj ste po horoskopu

Izbira in nezaupanje v stroko

Pri nas je stopnja zaupanja v stroko nizka. Investitorji stroko prezrejo, če je le možno. Kako izbrati TČ? Pravilna pot je, da investitor izbere projektanta in se z
njim dogovori o projektu ogrevanja s TČ. Ne le izbira, tudi način postavitve TČ je pomemben. Bo njen hrup moteč? Kaj pa sosedu? 

Po telefonu niti največji strokovnjak ne more določiti primerne TČ. Seveda ni pričakovati, da si bo projektant prišel ogledat objekt in podal rešitev brezplačno. Zato samograditelji praviloma ne naročijo projekta, razen če je pogoj za nepovratne finančne spodbude. Pa tudi takrat ima prednost najcenejši projektant, kot da kakovost ni pomembna. 

toplotna črpalka | Avtor: Profimedia Profimedia
Kdor napačno varčuje, vpraša za nasvet trgovca; ta mu ponudi artikel iz zaloge, ki ga bremeni. Še večjo napako dela tisti, ki verjame predlogu izvajalca, da bo naredil boljše, kot je določeno v projektu; boljše za koga?

Nezaupanje v stroko vodi do neupoštevanja te in do izbire nestrokovnih rešitev. Čeprav pravijo, da tudi slepa kura najde zrno in da vsak ogrevalni sistem greje, je vprašanje, kako sita je slepa kura in kako dobro greje slab ogrevalni sistem. 

talno gretje Spremljamo gradnjo Pod streho Za ogrevanje hiše in tople vode pičlih 20 evrov na mesec

Edina stalnica so spremembe

Na nekatere spremembe se hitro navadimo. Informatika, telefonija, plačilni promet … Po drugi strani pa se držimo starih navad na področju bivanja. Pretirana raba fosilnih energentov in neprimernih kurilnih naprav so pripomogli k obremenjevanju okolja in h klimatskim spremembam. Odgovor je v energijsko učinkovitih stavbah in v rabi obnovljivih virov energije, brez škodljivih emisij. Zato je že sprejeta zakonska odločitev o prepovedi rabe fosilnih energentov in elektrike za ogrevanje, izjema je raba elektrike za delovanje TČ. 

Ko se bomo sprijaznili z nujnimi spremembami v stavbah, bomo soprispevali k zmanjšanju rabe energije, k izboljšanju bivalnih pogojev in znižanju stroškov. Torej boljše, cenejše in učinkovitejše. S toplotnimi črpalkami bo lažje. 


Matjaž Valenčič je neodvisni energetski svetovalec iz zavoda ZaEnSvet.

Ogrevanje Novo ogrevanje Pod streho Toplotna črpalka ali zemeljski plin? Po 15 letih razlike ni

Komentarjev 14
  • lev0808 17:32 19.december 2020.

    Pri nas imamo TČ že 8 leto in je zakon. Prej smo porabili 2000l- 2400l olja, sedaj pa damo za ogrevanje samo 600eur. Zamenjali smo samo oljno peč iz 1976 leta s črpalko, ki deluje do 65° in deluje tudi ...prikaži več v najhujši zimi. Višja cena glede na novo peč se je že povrnila.

  • vojnik 15:28 18.december 2020.

    nujna je zakonodaja glede NF hrupa, kot je npr. v razvitih drzavah ... do takrat pa naj si investitor TČ usmeri sebi v hiso, ce je tako super fajn

  • Avatar vec
    vec 10:41 18.december 2020.

    Kolko jest opažam že nekaj časa, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE, namreč za prodajalce, reklamerje in razne novinarje ne velja, oz. jih ne ovira pri hvaljenju kako je to dobro in ful kul ker s prišpara ogromno, pa ekosklad dobiš ipd. ANyway, ...prikaži večy, PRVI ZAKON TEMODINAMIKE, začne kruto veljati ko kupljeno pripelješ domov seveda samo zate kot KUPCA, za ostale prej omenjene v verigi pa NE VELJA :)