Slovenija
14681 ogledov

Družina v dodatni stiski, ker CSD ne odloči

Socialna stiska
Problem imate, če vlogo oddajate avgusta, septembra in oktobra.

Ker nam je v mesecu avgustu potekla pogodba za otroški dodatek, sva oddala prošnjo za subvencijo vrtca in otroškega dodatka, a je še vedno nisva dobila, ker je na centru za socialno delo gneča," sta nam konec oktobra oktobra povedala starša v stiski. "Povedali so nam, da ga bomo dobili naslednji mesec." Za družino smo preko Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje zbirali sredsta.

Depresija Revščina Zdravje "Ko si hčerki zaželita kosmiče, jima jih enostavno ne moremo kupiti!"

Pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, priznavajo, da na naketerih centrih za socialno delo prihaja do precejšnjih zamud pri izdaji odločb, zato so pripravili spremembe oz. izboljšave, ki vključujejo uvedbo informativne odločbe za socialne transferje, podobno kot je to v primeru dohodnine. 

vrtec Vrtoglava položnica za vrtec Slovenija Ker odločbe za vrtec še ni, dobila račun za 600 evrov Vrtec Otona Župančiča Podražitve Slovenija Višje cene vrtcev Vrtec Slovenija Spremembe tudi pri plačilu vrtca

 Večina vlog je rešenih v enem mesecu

Iz prejetih statističnih podatkov o delu centrov za socialno delo pri odločanju v upravnih zadevah, torej samo o vlogah za otroški dodatek in subvencijo vrtca, je za leto 2016 razvidno, da so CSD-ji odločali v 1.439.006 primerih. "Od tega je bilo v zakonitem roku rešeno 1.252.677 zadev oz. 87,05 odstotka, po prekoračitvi roka pa 109.381 oz. 7,6 odstotka," pojasnjujejo pri ministrstvu. "Skupno število zadev, ki v poročevalnem obdobju za leto 2016 še niso rešene ob koncu leta, je 76.883 oz. 5,34 odstoka, vendar so med temi zadevami tudi tiste, ki so jih centri za socialno delo prejeli konec leta in niso rešene, ni pa zanje še potekel zakonsko določen rok."

CSD Moste-Polje | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Ministrstvo tako ocenjuje, da je skupno število zaostankov vseh centrov za socialno delo na koncu leta 23.487 oz. 1,6 odstotka vseh prejetih zadev.   

Večina, torej skoraj 90 odstotkov vlog je tako po navedbah ministrstva rešenih v enem mesecu, ki je zakonsko predpisan rok v splošnih upravnih postopkih, ko ni potreben poseben ugotovitveni postopek. "V ostalih primerih pa znaša ta rok največ dva meseca po prejemu popolne vloge," pojasnjujejo pri MDDSZ.

Razlike med posameznimi CSD-ji

Dodajajo, da na razlike pri časovnem reševanju vlog na posameznih centrih vpliajo okoliščine, ki se nanašajo tudi na organizacijo centrov in kadrovsko podhranjenost. "Eden izmed glavnih vzrokov za reševanje vlog po zakonitem roku je kadrovska podhranjenost centrov za socialno delo, saj pomanjkanje strokovnih delavcev in posledično (pre)velik pripad zadev na enega strokovnega delavca pomeni veliko verjetnost, da se bodo zaostanki ohranjali ali celo povečevali," razlagajo pri ministrstvu. "Zato tudi prihaja do razlik med posameznimi centri, da imajo nekateri manjše zaostanke pri delu oziroma rešijo več zadev v zakonskih časovnih okvirih, med tem, ko na nekaterih centrih, predvsem na večjih in bolj obremenjenih s pripadom zadev, prihaja do vse daljših zamud in posledično večjih socialnih stisk vlagateljev."

Dijaki Sociala Slovenija Otroka, starega 18 let, enkrat upoštevajo, drugič ne Otroci zbirajo plastenke Sociala Slovenija Nekdo dobiva 1611 evrov otroških dodatkov

To je tudi eden od razlogov, da na ministrstvu pripravljajo obsežnejšo reorganizacija centrov za socialno delo, katere poglavitni namen je razbremenitev administrativnega dela strokovnih delavcev in usmerjanje njihovega strokovnega znanja neposredno k uporabnikom. 

Socialne pomoči in varstveni dodatek prioritetno

"Prioritetno se tako na centrih za socialno delo kot na pritožbenemu organu rešujejo vloge oziroma pritožbe za uveljavljanje denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ker so navedeni prejemki namenjeni zagotavljanju osnovnih sredstev za preživljanje, zato pri obravnavanju teh pravic praviloma ne sme prihajati do večjih odstopanj glede predpisanih rokov," pojasnjujejo pri ministrstvu. 

Drugi vzrok reševanja vlog po zakonitem roku je močno povečano število vlog v mesecih avgust, september in oktober. "V teh mesecih je vložena večina vlog za pravico do državne štipendije, saj je začetek šolskega oziroma študijskega leta, poleg tega, pa so v mesecu septembru prvi vpisi otrok v vrtec zaradi česar se močno poveča število vloženih vlog za uveljavljanje pravice do znižanega plačila za programe vrtcev," razlagajo pri MDDSZ. "Prav tako na večje število vlog vplivajo t.i. spremembe, ko upravičenci z že priznanimi pravicami sporočajo spremembe statusa, spremembe vzgojno izobraževalnih zavodov ipd. oziroma centri za socialno delo ugotovijo spremembe po uradni dolžnosti in morajo ponovno odločati o pravicah ter izdati novo odločbo."

Socialna stiska | Avtor: Profimedia Profimedia

V primeru stiske naj se dogovorijo z vrtcem

V primeru socialnih stisk nastalih zaradi zamika izplačila transferjev, predvsem otroških dodatkov in pravici do znižanega plačila vrtca, staršem predlagajo, da se dogovorijo z vrtci za nadaljevanje znižanega plačila vrtca, kakršno je bilo na podlagi pretekle odločbe in po izdaji nove odločbe za doplačilo programa oziroma za vračilo (poračun) morebitnega preplačila vrtca za mesece, ko nova odločba še ni bila izdana. 

Otroci v vrtcu Sociala Slovenija Konec varčevanja pri otroških dodatkih Darilo ob rojstvu otroka Slovenija Prihodnje leto darilo za vse novopečene starše

"O takšnih dogovorih staršev z vrtci smo obveščeni tudi iz prakse ter tudi z možnimi dogovori  glede manjšega časovnega zamika pri plačilu položnic vrtca iz razloga še ne izdane odločbe o določitvi plačila vrtca za starše," pravijo pri ministrstvu. "Vsekakor navedeni predlogi ne pomenijo najbolj ustreznih rešitev, vendar se je potrebno zavedati, da je ob reševanju socialnih stisk nemalokrat ključno prav sodelovanje vseh vpetih strani ter razumevanje, da ima tudi državni sistem dodeljevanja pomoči socialno šibkejšim lahko napake, ki pa se jih z medsebojnim sodelovanjem da zmanjševati."

Prihodnje leto informativna odločba

Kot že omenjeno v začetku ministrstvo pripravlja reformo centrov za socialno delo, ki je trenutno v obravnavi v državnem zboru. Z njo se uvaja informativna odločba, katere cilj je zagotoviti sodoben socialnovarstveni sistem, ki omogoča enovit, hiter, strokoven in učinkovit način odločanja o pravicah iz javnih sredstev. "Z razmejitvijo obravnave strokovnih vsebinskih nalog od obravnave vlog po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev želimo več časa, prostora, kadra nameniti razvoju socialnega dela in dela na terenu, v družinah," še poudarjajo pri MDDSZ. Zakon bo predvidoma sprejet v tem letu, uporabljati pa se bo začel jeseni 2018.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 10
 • dragec 17:18 21.november 2017.

  Socialna država

 • Avatar omega_v6
  omega_v6 16:18 21.november 2017.

  Kako lahko pričakujete red na CSD-jih ko pa ga ni na vladi?? Seveda so CSD-ji zanič ne delajo po zakonih ampak po poznanstvih!! Seveda,če si tujec dobiš vse,če pa si Slovenec pa te preprosto odslovijo!! Nobene kontrole delavci se ukvarjajo ...prikaži več z privatnimi zadevami!! Sramota države saj tisti,ki ihčejo pomoč ne živijo tako dobro,kot predobro plačeni delavci na CSD-jih!?

 • Dusan Kokalj 15:57 21.november 2017.

  Na CSD zbran v veliki večini sam gnoj z ministrico na čelu.