Slovenija
32268 ogledov

Nove spremembe na področju nepremičnin

gradnja Žurnal24 main
GURS opozarja lastnike, naj si čimprej uredijo podatke o svojih nepremičninah. Predvidene so globe.

Z 22. februarjem so začele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. 

Nekatere določbe zakona so se začele uporabljati z 22. februarjem, medtem ko bodo nekatere stopile v veljavo šele novembra letos ali pa prihodnje leto. Geodetska uprava RS (GURS) priporoča lastnikom, naj čim prej uredijo vse podatke. Med podatki, ki jih je treba uskladiti čim prej, so podatki o etažni lastnini. Ureditev etažne lastnine se izvede na zemljiško-knjižnem sodišču ob pomoči notarjev, odvetnikov.

Večina drugih določb se bo pričela uporabljati 22. novembra letos, med njimi na primer lokacijska izboljšava zemljiškega katastra, spremenjen način vodenja podatkov registra nepremičnin in lastnikov, ki so vpisani le v register nepremičnin. Določbe glede spremenjene ureditve dejanske rabe zemljišč se bodo začele uporabljati 1. junija 2019. Upravljavci matičnih baz podatkov o dejanskih rabah zemljišč bodo podatke posredovali GURS, ki bo podatke prepisal do parcele natančno. 

Za pravilnost in popolnost evidentiranih podatkov so odgovorni lastniki. Lastniki morajo posredovati podatke o vseh novih stavbah in spremembe podatkov na  GURS.

Nepremičnine | Avtor: Profimedia Profimedia

Kaj morajo lastniki narediti?

1. Lastniki naj uredijo meje svojih parcel. Elaborat ureditve meje parcel izdela geodetsko podjetje, ki izdela tudi elaborat lokacijske izboljšave. ZEN-A vpeljuje novo geodetsko storitev "lokacijska izboljšava podatkov zemljiškega katastra", preko katere bo lahko lastnik - ali druge zainteresirane osebe - sam naročil izboljšanje lokacijske natančnosti parcel na določenem območju. 

2. Lastniki naj pravočasno vpišejo stavbe v kataster stavb. Elaborat za vpis izdela geodetsko podjetje ali projektant. V vseh stavbah, zgrajenih po 1. januarju 2003, ki 31. maja 2021 ne bodo vpisane v kataster stavb, se bodo deli stavb združili v en del stavbe. Lastnikom stavb z več deli GURS priporoča pravočasen vpis stavbe v kataster stavb in nato ureditev etažne lastnine v zemljiški knjigi. Vsi bistveni podatki o stavbah se bodo po 22. novembru 2018 lahko spreminjali le z elaboratom za vpis celotne stavbe v kataster stavb. 

3. Lastniki naj na GURS posredujejo podatke o vseh novih stavbah in spremembe podatkov. Spremembe ZEN-A določajo, da bo lahko lastnik katastrske podatke spreminjal le z vpisom stavbe, ki je bila vpisana le v register nepremičnin, v kataster stavb. V ta namen bo moral naročiti elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. 

Pomembno je, da je lastnik v zemljiški knjigi vpisan z EMŠO in ne le samo z imenom in priimkom. Poočitev (pomožni vpis) podatkov o lastniku se ob predložitvi osebnega dokumenta izvede na najbližjem zemljiškoknjižnem sodišču. 

Slovenija 10.11.2013 stanovanje, stanovanja, stanovanjski bloki, zgradba, stanov | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Ustrezno uredite pomembne podatke

GURS lastnikom svetuje, da naj bodo pozorni predvsem na bistvene podatke za stavbo, in sicer: naslov stavbe, parcele, na katerih stoji stavba, površina zemljišča pod stavbo, število etaž, številka pritlične etaže elektrika, kanalizacija, vodovod, leto izgradnje stavbe, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, plin, tip stavbe. Te podatke je treba na GURS ali preko aplikacije spreminjanje podatkov registra nepremičnin ustrezno urediti, če ne izkazujejo stanja na terenu. Dostop do aplikacije in navodila, kako urejati podatke je na spletni strani GURS. 

Bistveni podatki za del stavbe so: dejanska raba dela stavbe, dvigalo, lega dela stavbe v stavbi, leto obnove instalacij, leto obnove oken, naslov dela stavbe, vrste in površine prostorov dela stavbe, površina dela stavbe, uporabna površina, številka etaže, številka nadstropja, številka stanovanja ali poslovnega prostora, upravljavec, upravnik. Za rezervoarje in silose se bo vodil tudi podatek o volumnu. 

GURS bo podatke preverjal s pomočjo avtomatske prepoznave novih in spremenjenih stavb preko aeroposnetkov, terenskih ogledov in dosegljivih uradnih baz podatkov. Na podlagi teh podatkov bodo lastnike pozvali k popravi podatkov, kar GURS izvaja v okviru svojih kadrovskih zmožnosti. 

gradnja Novi zakon Slovenija V katerih primerih boste lahko legalizirali črno gradnjo

Takšne bodo globe

Zakon predvideva tudi prekrškovne določbe. V primeru neevidentiranja stavbe v katastru stavb je globa za posameznike od 300 do 1.500 evrov, v primeru neevidentiranja sprememb pa od 100 do 700 evrov. Globe v povezavi s posredovanjem vprašalnika registra nepremičnin so za posameznika od 100 do 500 evrov. Določena so tudi širša pooblastila geodetskega inšpektorja za zagotavljale učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem zakona.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 10
 • midolina3 10:59 06.marec 2018.

  "Geodetska uprava" mi je ocenila hišo grajeno leta 1950, ko ni bilo po vojni drugega materiala kot mivka in les, na 130.000 evrov, sosedu sodniku, ki je bila zgrajena leta 2000 s pomočjo verjetno kreditov, ki so bili namenjeni samo ...prikaži več priviligirancem, pa 100.000. Toliko o vaši strokovnosti in neopredeljenosti. Pa še to, cenilec podjetja z nepremečninami mi je ocenil hišo na 35.000evrov.

 • albert64 10:25 06.marec 2018.

  ČE NIMAJO BOLJ PAMETNEGA DELA NAJ GREDO MERIT TRASO ZA DRUGI TIR ...prikaži več

 • Avatar Leon
  Leon 08:18 06.marec 2018.

  GURS je leta 2013 ob popisu nepremičnin zapravil milijon in ničesar ustvaril razen zmede in kletvic namenjenih njihovim uradnikom . Banda .