Slovenija
3668 ogledov

Za del tretješolcev NPZ že aprila

Šola
Ministrstvo zbira šole, kjer bi NPZ poskusno uvedli že v tem šolskem letu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi Maja Makovec Brenčič, išče šole, na katerih bi že letos aprila poskusno izvedli Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v tretjem razredu. 

"Aprila 2018 želimo na šolah s slovenskim učnim jezikom, ki so zainteresirane, izvesti poskusno preverjanje znanja za tretješolce iz slovenščine in matematike," so zapisali v okrožnici. Navajajo, da želijo s poskusnim preverjanjem znanja pridobiti informacije o primernosti dolžine in težavnosti preizkusov znanja, primernosti različnih tipov nalog, razumljivosti različnih navodil za reševanje nalog ter zapisu navodil za vrednotenje in njihovi razumljivosti. Pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja se bodo po navedbah MIZS lahko uporabile pri pripravi sistema NPZ v 3. razredu v prihodnje.

Učilnica Slovenija Šole in vrtci bodo na valentinovo verjetno zaprti

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) poteka že vrsto let v 6. in 9. razredu. "Namen NPZ je, da vsi skupaj - učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugimi strokovnimi delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov zdravja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo," pojasnjuje ministrstvo. "Dosežek posameznega učenca pri NPZ njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremlja in načrtuje svoje šolsko delo." 

Šola | Avtor: Profimedia Profimedia

Osnovne šole, ki bi želele sodelovati pri poskusu lahko svojo odločitev o sodelovanju in število učencev sporočijo do petka, 15. decembra. 

A vprašanje je, koliko šol se bo sploh prijavilo. "Ko smo se zadnjič z ravnatelji pogovarjali o tem, smo bili še v protestnih dnevih in smo se dogovarjali, da se ne bo nobeden prijavil," je povedal predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan. "To je mimo, ne vem, koliko se jih je prijavilo. Mi se z našo šolo nismo in ne bomo prijavili."

Razred Slovenija Ravnatelji so se uprli ministrici in napovedali protest Novoletno darilo Vladno darilo Slovenija Višje plače za direktorje, ravnatelje in tajnike

Odločitev, zakaj Osnovna šola Janka Modra iz Dola, pri poskusu preverjanja NPZ v tretjem razredu ne bo sodelovala, utemeljuje z besedami, da so strokovna mnenja glede uvedbe NPZ zelo deljena. "Na strani ravnateljev nismo prepričani, ali je smiselno uvajati NPZ v tretji razred," pravi Pečan. "Nekoč je to že bilo, a je bilo ukinjeno."

Brez spremembe zakona o OŠ ne bo NPZ-ja v tretjem razredu, prav tako ne vpisa ocen NPZ v tretji triadi OŠ. "Vse bazira na spremembi zakona o OŠ, za katerega ta trenutek nobeden točno ne ve, v kakšni fazi je," pravi Pečan. "Ravnatelji smo zelo tvorno sodelovali, a naši predlogi niso bili upoštevani. Želeli smo, da bi se spremenili neobvezni izbirni predmeti, ker so, na takšen način, na kakršen se izvajajo sedaj, popolnoma nesmiselni."

Ministrstvo je sicer, kot smo že pisali, napovedalo, da bo spremenjeni predlog zakona pripravilo do konca poletja, a se to ni zgodilo. 

Osnovna šola Najprej poskus Slovenija Kdaj obvezen drugi tuji jezik? slovenija 22.10.07, euro sola, ucenci, pouk, solske klopi, foto Dejan Mijovic Slovenija Predlog zakona: Prvi tuji jezik v prvem, drugi v sedmem. Oba obvezna.

Šola | Avtor: Profimedia Profimedia

Poteka rekonceptualizacija razširjenega programa,  ki naj bi mu dali novo vsebino, spremenili podaljšano bivanje, a o tem ne vemo, kaj dosti. Tudi ne, kdaj naj bi se to zgodilo, poskusi naj bi se začeli naslednji september.

Gregor Pečan, združenje ravnateljev OŠ

Ravnatelje sicer ob spremembah, ki jih uvaja ministrstvo, najbolj moti časovnica. "Predlagali smo, da bi se spremembe zakonov lahko uvajale šele z enoletnim zamikom," razlaga Pečan. "To pomeni, se stvari, ki so sprejete v letošnjem letu, lahko začnejo uporabljati šele s septembrom prihodnjega leta. Zdaj se pogosto zgodi, da je zadeva sprejeta sredi leta, recimo aprila, mi pa jo moramo uvajati še v istem šolskem letu ali najpogosteje septembra."

Metka Zorec NESMISELNOST DEVETLETKE Slovenija Metka Zorec: Učencev, kot smo jih imeli včasih, ni več Šola v naravi Intervju Slovenija "Zgodilo se je že, da so petošolke v šolo prihajale v tangicah"

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 1
  • bojana66 16:54 15.december 2017.

    http://uzs.si/odprto-pismo-ministrici-makovec-brencic/

Sorodne novice