Avto
34527 ogledov

Šole vožnje si bodo same določile najnižjo ceno, minister bo podpisal

Volan
1/2
Gregor Prebil
Zaradi novega zakona o voznikih se obetajo astronomske podražitve. Šole vožnje si bodo namreč kar same določile najnižjo urno postavko.

"Z ministrstkim podpisom si bo branža avtošol sama določila ceno. Logika iz preteklih podobnih zgodb me navdaja s skrbjo, da v takšnem primeru cena ne bo ravno na stroškovnem nivoju. Vsak, ki ima priliko (samemu sebi!) določati ceno, si le-te ne nastavi ravno nizko," nas je opozoril bralec, ki ocenjuje, da se bo cena ur zvišala za 50 do 70 odstotkov.

Zakon o voznikih, ki je začel veljati 12. januarja letos, v 14. členu določa, da minister, pristojen za promet, "na podlagi enotnih ekonomskih normativov, ki jih pripravi Gospodarska zbornica Slovenije, določi najnižjo ceno učne ure usposabljanja kandidatov za voznike".

Danes si šola vožnje, ki posluje skladno s predpisi, cen, ki jih nekateri oglašujejo, ne more privoščiti. Pričakovati je, da bo predpisana najnižja cena zagotavljala kvalitetno izvajanje predpisanih programov z ustreznimi materialno kadrovskimi pogoji. Vse kar bodo šole vožnje želele ponuditi več in bo za šole predstavljal strošek, se bo pa moralo odraziti v ceni storitve.

Združenje šol voženj Slovenije

Na ministrstvu za infrastrujkturo pravijo, da predloga GZS še niso prejeli, zato najnižja cena še ni določena. Na vprašanji, kako odgovarjajo na pomislek, da si bodo avtošole same sebi postavile ceno in da to gotovo ne bo stroškovna cena in zakaj je državna regulacija na tem področju potrebna, saj vlada na drugi strani zagovarja deregulacijo poklicev, pa niso odgovorili.

"Ekonomski normativi, ki jih predvideva 25. točka 14. člena Zakona o voznikih, bodo dokončno oblikovani, ko bodo sprejeti podzakonski akti, ki bodo natančneje predpisovali delovanje šol vožnje, pa so nam odgovorili v Združenju šol vožnje Slovenije, ki deluje pri Podjetniško trgovski zbornici. Kakšne predpise je treba še sprejeti in ali obstaja kakšen rok za odločitev o najnižji ceni ure v avtošoli, na ministrstvu niso odgovorili.

Cena ure je sedaj povprečno med 22 in 25 evri. Če bo prišlo do 70 odstotne podražitve, bi nova cena znašala med 37 in 42 evri.

Bodo inštruktorji imeli le 22 ur na teden?

V združenju šol vožnje niso zanikali, da naj bi v normativih za avtošole upoštevali normative za izobraževanje odraslih v javnih zavodih, kjer je učna obveznost le 22 ur tedensko.

"Učitelji vožnje v šolah vožnje izvajajo vzgojno izobraževalni proces, ki ni namenjen le opravljanju vozniškega izpita ampak ima dolgoročnejši vpliv na ravnanja bodočih voznikov in neposredno vpliva na prometno varnost. Vemo, da vsak učni proces zahteva čas za pripravo na izvedbo izobraževanja in na koncu tudi analizo in ovrednotenje procesa. Glede na to, da gre pri delu učitelja vožnje za izredno zahteven vzgojno izobraževalni proces, ki je zaradi izvajanja na cesti v konkretnih prometnih situacijah tudi izredno stresen, bi bilo pričakovati, da ta poklic razumemo kot resno delo, ki ima pomemben vpliv na varno življenje vseh nas v prometu," so pojasnili in dodali, da imajo inštruktorji še kup drugih nalog. 

avtošola | Avtor: Dejan Mijović Dejan Mijović

"V večini šol vožnje je delo organizirano na način, da morajo učitelji vožnje sami skrbeti za organizacijo vzgojno izobraževalnega procesa, poleg tega pa morajo skrbeti tudi za vzdrževanje vozil , vodenje predpisane dokumentacije in skrbeti za sprotno strokovno izobraževanje. Vse to in še več učitelji vožnje opravljajo znotraj delovnega časa in ga delodajalci morajo plačati. Prav tako mora vsak lastnik šole vožnje pri določanju cene storitve upoštevati tudi odsotnosti zaposlenega zaradi dopustov in bolezni," opozarjajo v cehu. 

Najnižjo ceno treba določiti zaradi prekrškarjev

Koliko približno naj bi znašala nova najnižja cena ure, niso odgovorili. "Nekatere cene, ki se danes pojavljajo na trgu vzbujajo vprašanja, kako je takšna cena mogoča glede na znano dejstvo, da so za nakup vozil, goriva, vzdrževanje vozila, prostore, opremo, plačila in izobraževanje zaposlenih potrebna znatna finančna sredstva. Pričakovati je, da cena usposabljanja mora pokriti dejanske stroške poslovanja in omogočati strokovni razvoj ter zagotavljati kvalitetno izvajanje programa, ki ga predpisuje zakon in podzakonski akti," pravijo v cehovskem združenju šol voženj.

Vozniški izpit Ste naredili v prvo? Avto Ste izpit položili v prvo? Ne hvalite se ...

Zakaj bi morali sploh določati najnižjo ceno avtošol? Na združenju pravijo, da zaradi cele vrste kršitev.

"Danes je cena ključni element izbire pri kandidatih, ko se odločajo za ponudnika usposabljanja za vožnjo. Še vedno pa je pri njih in njihovih starših premalo zavedanja, da je tudi pri izobraževanju cena prepogosto sorazmerna s kakovostjo storitve. Nerealno nizke cene, ki jih danes zaznavamo na trgu, vodijo v sivo ekonomijo, slabo zaščito pravic potrošnikov/kandidatov, slabo usposobljenost kandidatov za voznike in kršitve pravic delavcev. Kandidati, ki nezadovoljni prehajajo iz ene šole vožnje v drugo pogosto izpostavljajo, da so se usposabljali pri šolah vožnje, ki so krajšale ure usposabljanja, ki v evidenčne kartone niso vpisale vseh ur usposabljanja, ki niso opravljale predpisanih relacijskih voženj in podobno," razlagajo.

Avtošole in inštruktorji niso krivi za nesreče

"Ceno slabo usposobljenih voznikov, ki menijo, da je kršenje predpisov sprejemljivo, pa plačujejo žrtve in poškodovani v prometu skupaj z njihovimi bližnjimi," še pravijo v združenju.

Starejši voznik Po nesreči v Trzinu Avto Kaj za varnost na cestah pomeni, da imamo vozniška dovoljenja do 80. leta starosti?

Na agenciji za varnost prometa nimajo podatkov, da bi se zaradi slabega dela avtošol dogajale prometne nesreče. "Vozniški izpit opravijo zgolj kandidati, ki so se v šoli vožnje zadostno usposobili, zato težko kakršno koli krivdo za nastanek prometne nesreče pripisujemo učiteljem vožnje, saj so vzroki za nastanek prometnih nesreč odvisni ne samo od pridobljenih spretnosti in poznavanja prometnih predpisov, ampak tudi osebnostnih značilnosti in stališč posameznika, življenskega sloga, motivacije za vožnje itd.," pravijo.

Največ težav z evidencami

Na vprašanje, ali ni zadosten kriterij za kakovost avtošole uspeh njenih kandidatov na izpitni vožnji, pa na agenciji odgovarjajo, da to sicer drži, a da na izpitu ne morejo preveriti vodenja evidenc.

"Zagotovo je kvaliteta usposobljenosti kandidatov za voznike odvisna predvsem od kvalitete in skrbnosti usposabljanja. V tem vidiku je preizkus usposobljenosti za vožnjo na vozniškem izpitu zadosten kriterij kvalitete dela posameznega učitelja vožnje in šole vožnje. Vendar je sistem pridobitve pravice do vožnje v skladu z Direktivo 2006/126 Evropskega sveta in parlamenta in slovensko področno zakonodajo skrbno in natančno določen. Predpisane so vsebine in trajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja kandidatov, natančno je predpisano vodenje evidenc v šolah vožnje, kar pa se seveda na vozniškem izpitu ne more preveriti. V ta namen javna agencija izvaja strokovne nadzore v šolah vožnje, kjer se ugotavlja, ali se usposabljanja kandidatov izvajajo na ustrezen način, vodenje evidenc šole vožnje pa v skladu s področno zakonodajo," so pojasnili na agenciji za varnost prometa.

AVP in raziskava vpliva mobilnikov Slovenski dokazi Avto Edinstven slovenski eksperiment dokazal vpliv uporabe telefona na delovanje možganov voznikov

Prav evidence so očitno največji problem pri delovanju avtošol. "Med izvajanjem strokovnih nadzorov nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela šol vožnje največkrat opažamo pomanjkljivosti pri vodenju zakonsko predpisanih evidenc, neobveščanje AVP o izvajanju programa usposabljanja v skladu z Zakonom o voznikih in predpisi in občasno neizvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil v skladu s predpisi (tako teoretičnega kot praktičnega)," so razložili na AVP.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 19
  • aunty_acid 12:38 16.november 2017.

    seveda. cena ure bo garancija za kvaliteto. pa kje še... samo cene bodo dvignili in še bolj kasirali... treba bi bilo predpisati nadzor, ne pa najnižjo ceno.

  • Harrison 06:52 15.november 2017.

    Naj se raje ukvarjajo z instruktorji in njihovim poučevanjem. Včasih bi šel ven iz avta in ga vprašal po zdravju, ko vidim, kako ga uči. Ni čudno, da potem, ko ima izpit se ob zavijanju levo ustavi takoj za semaforjem ...prikaži več namesto, da bi se pomaknil globje v križišče in za sabo potegnil še nekaj vozil.

  • Stallone 21:21 14.november 2017.

    vozniček, malo si rekel 7 ur nonstop za volanom. tedenska omejitev je 63 ur in marsikatera avtošola forsira inštruktorje, da delajo čimveč