Avto
49058 ogledov

Vsa (ne)verjetna vprašanja in odgovori glede e-vinjet

Vožnja po avtocesti Saša Despot
Slovenija uvaja e-vinjeto. Zbrali smo vprašanja in odgovore na številne realne zaplete. Dobro je na primer vedeti za pravilo "prvih 15 minut".

S 1. decembrom je Slovenija uvedla elektronsko vinjeto, ki bo s 1. februarjem, ko bosta v prodaji tudi sedemdnevna in 14-dnevna e-vinjeta, dokončno poslala v zgodovino nalepke. Elektronsko cestninjenje na slovenskih avtocestah in hitrih cestah naj bi bilo odslej do uporabnika prijaznejše in bolj prilagojeno njegovim potrebam. So pa predvidene tudi določene situacije, ki zahtevajo posebno obravnavo. Poleg vseh klasičnih vprašanj so zajete v novem Splošnem aktu o cestninjenju, ki ima funkcijo vodiča za Dars in uporabnike. 

Zbrali smo nekaj najbolj pogostih vprašanj, ki si jih bodo v prihodnjih tednih zastavljali uporabniki avtocest, in odgovore nanje.

Katera vozila plačajo cestnino z e-vinjeto in kako se e-vinjeta poveže z vozilom?

Plačevanje cestnine z e-vinjeto velja za motorna vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase in se opravi z nakupom elektronske vinjete za ustrezen cestninski razred pred začetkom uporabe cestninske ceste.

E-vinjeta je vezana na registrsko označbo in državo registracije vozila. Vsaka e-vinjeta dobi svojo edinstveno ID oznako v numerični obliki, ki se zapiše v sistem elektronske vinjete. ID oznaka elektronske vinjete vsebuje podatek o vrsti elektronske vinjete, cestninskem razredu in zaporedni številki izdaje. V bazi za e-vinjeto torej ni vpisanega lastnika vozila ali njegovega vozila. 

Kako kupiti e-vinjeto?

E-vinjeta se lahko po enaki ceni kupi prek spleta, na prodajnih mestih Darsa in na prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev, na primer na bencinskih črpalkah. Seznam pooblaščenih prodajalcev je objavljen na evinjeta.dars.si. Pogoji in način plačila na pooblaščenih prodajnih mestih niso v domeni Darsa.

Katero vinjeto lahko trenutno (december 2021) kupim?

Samo letno za razrede 1 (motorno kolo) 2A (avto) in 2B (kombi). Tiste s krajšo veljavnostjo bodo na razpolago s 1. februarjem.

Imam še vedno veljavno letno vinjeto modre barve. Se mi že splača kupiti e-vinjeto?

Ne. Počakajte do januarja, ko bo mogoče vnaprej nabaviti e-vinjeto z začetkom veljavnosti 1. februar. Nova e-vinjeta ima namreč rok veljavnosti 365 dni, ne glede na datum nakupa. V tem trenutku se e-vinjeto splača nabaviti le tistim, ki so vozilo na novo kupili in to še nima vinjete.

Vinjeta vožnja avtocesta promet Slovenija Aneks: Slovenske e-vinjete podražili za skoraj milijon

Kakšna je razlika, če se pri spletnem nakupu registriram ali pa se ne?

V vsakem primeru je za spletni nakup e-vinjete obvezen e-poštni naslov. Registracija stranke sicer ni obvezna, je pa treba v tem primeru plačilo vinjete izvesti takoj. Če se stranka registrira, pa s tem dobi možnost uporabe dodatnih storitev spletne trgovine, med drugim samodejni vnos veljavnih e-vinjet, samodejno obveščanju o njihovem poteku, nakup s kasnejšim plačilom po ponudbi, upravičen je do pravila "prvih 15 minut" (beri spodaj) ...

Kaj je treba paziti pri nakupu?

Predvsem na pravilni vnos registrske označbe, ki jo je treba v procesu vnosa dvakrat ponoviti. Če se registrska številka v sistemu ne ujema z registrsko označbo vozila, to pomeni, da cestnina ni plačana. Za pravilnost vnosa registrske označbe in izbiro cestninskega razreda je odgovorna izključno stranka.

Treba je biti pazljiv tudi glede izbire pravega cestninskega razreda in obdobja veljavnosti ter določiti začetek veljavnosti.

Način nakupa in plačila je prilagojen tudi za več vozil hkrati (vozni parki ...).

Je cena za e-vinjeto večja kot pri nalepki?

Ne. Za osebna vozila in avtodome letna vinjeta stane 110 evrov, za kombije 220 evrov.

Ali lahko račun po plačilu zavržem?

Ne! Shranite ga do konca veljavnosti vinjete. Fizični ali digitalni račun za nakup elektronske vinjete je obvezna priloga zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete. Stranka mora predložiti račun za nakup elektronske vinjete tudi v primeru, ko ob nakupu elektronske vinjete določi dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, in kasneje odstopi od prodajne pogodbe do začetka veljavnosti kupljene elektronske vinjete in zahteva vračilo kupnine.

Kdaj začne kupljena vinjeta veljati?

Stranka pri nakupu poljubno določi datum začetka njene veljavnosti. Ne glede na cestninski razred vozila ali vrsto elektronske vinjete je mogoče začetek veljavnosti elektronske vinjete določiti največ 30 dni vnaprej od vključno dneva njenega nakupa.

Kako preverim, da moja vinjeta še vedno velja?

Preverjanje veljavnosti je mogoče preko spletne strani evinjeta.dars.si. Tam vpišete registrsko oznako in državo. Če veljavna vinjeta v bazi obstaja, dobi uporabnik nazaj potrdilo skupaj z informacijo, do kdaj velja. Sicer se pokaže obvestilo, da za omenjeno registrsko označbo ni veljavne e-vinjete.

Se pa preverjanje samodejno opravi tudi ob vsakem nakupu prek spletne strani. Sistem stranko opozori, če za registrsko označbo vozila, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta.

Ali lahko odstopim od nakupa e-vinjete pred začetkom veljavnosti in dobim nazaj kupnino?

Da, kadarkoli. Po začetku veljavnosti pa odstop ni več mogoč. Navodila za povračilo kupnine so na spletni strani evinjeta.dars.si.

Ali lahko spremenim podatke na že kupljeni vinjeti?

Samo nekatere in samo pred začetkom veljavnosti: začetek dneva veljavnosti, registrsko označbo in državo. 

Kako lahko spremenim zgornje podatke?

Preko spletne trgovine, a se morate registrirati. Poleg tega tudi na kateremkoli Darsovem prodajnem mestu ali preko njegove zaledne pisarne. Če je bila elektronska vinjeta kupljena na prodajnem mestu pooblaščenega prodajalca, lahko stranka spremembo podatkov opravi samo na tistem prodajnem mestu, ali preko spletne trgovine Darsa.

V nobenem primeru pa po opravljenem nakupu elektronske vinjete ni mogoče spreminjati njene vrste in cestninskega razreda, za katerega je bila kupljena. Takrat je treba odstopiti od nakupa v skladu z navodili.

Ampak obstaja tudi pravilo prvih 15 minut ... Kaj je to?

Po začetku veljavnosti elektronske vinjete so možnosti spreminjanja podatkov omejene na manjše spremembe oziroma popravke naknadno odkritih napak pri vnosu registrske označbe vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta in jih je mogoče opraviti le v 15 minutah od nakupa elektronske vinjete. To je mogoče za registrirane uporabnike spletne trgovine, na prodajnih mestih Darsa, pri Darsovem nadzorniku ali na tistem pooblaščenem mestu, kjer je bila kupljena.

Darsovi nadzorniki | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Kako bodo po novem preverjali, ali imam veljavno e-vinjeto, ko pa bo hkrati še toliko vozil imelo nalepke?

Do konca januarja, ko ostajajo v veljavi letne vinjete 2021 in krajše vijolične vinjete 2022, pravega nadzora še ne bo. Darsovi nadzorniki bodo med prazniki osredotočeni predvsem na tuje registrske oznake, kjer je letnih vinjet zelo malo. Nadzor bo večinoma potekal prek nadzornih točk, še vedno tudi z uporabo daljnogledov. Februarja bo Dars delno že prešel na preverjanje ob pomoči tehnične opreme za samodejno prepoznavo registrskih tablic, na polno pa naj bi visoko avtomatiziran sistem prek portalov začel delovati konec februarja. Ko se bo Dars "oborožil" še z učinkovito zaledno aplikacijo za obdelavo kršitev, bo sistem preverjanja in kaznovanja potekal z minimalnim angažiranjem Darsovega osebja.

Bodo torej Darsovi nadzorniki po novem spali v službi?

Ne bi smeli, saj jim je novi ZPrCP dal številna nova pooblastila s področja nadzora avtocestnega prometa, ki so bila doslej rezervirana le za policijo.

Vožnja po avtocesti Bluetooth Avto Darsov odziv: vse je anonimno!

Kaj tvegam, če se po naši avtocesti ali hitri cesti vozim brez katerekoli vinjete?

300 evrov. Oziroma za skoraj tri leta letnih e-vinjet. Verjetnost, da boste zabeleženi, bo precej višja.

Katera vozila so oproščena (dela) plačila e-vinjete?

Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, ki ureja cestninjenje. A tudi vozila, ki jih zakon oprošča plačila cestnine, morajo biti registrirana v sistemu elektronske vinjete pred začetkom uporabe cestninske ceste. Gre za vozila policije, reševalnih služb, Darsova vozila, določena vozila za opravljanje humanitarnih nalog ...

Do povračila polovice cene vinjete na raven 2A so upravičeni tisti lastniki kombijev, ki izpolnjujejo pogoje in lahko uveljavljajo enkratno pomoč za velike družine.

Prodaja vozila: avto pri novem lastniku obdrži iste tablice. Ali ostane vinjeta v veljavi?

Da, elektronska vinjeta ostane veljavna do poteka, saj je vezana na tablico. Stari lastnik ne more uveljavljati povračila.

Ukradli so mi tablico, odjavil sem vozilo in vrnil tablice ...

Če se vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana letna ali polletna elektronska vinjeta, odjavi iz evidence registriranih vozil pred potekom njene veljavnosti, ali je registrska tablica ukradena, uničena oziroma izgubljena, lahko lastnik ali imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih cest vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete za čas od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil, do dneva poteka njene veljavnosti, pod pogojem, da vozilo ni ponovno registrirano z isto registrsko označbo s strani prvotnega lastnika ali imetnika vozila ali drugega lastnika oziroma imetnika vozila. Za izračun sorazmernega dela preostale vrednosti se uporablja število preostalih dni. Stranka mora vlogo prek spletnega ali pisnega obrazca oddati v roku 30 dni po nastali spremembi. Ob ugoditvi zahteve je dolžna plačati takso v višini dobrih petih evrov, ki se odbije od vrnjenega zneska. Za začasne tablice povračilo ni mogoče!

E-vinjeta | Avtor: Dars Dars

Posebni primeri, ko so stanke tudi upravičene do vračila sorazmernega dela vrednosti e-vinjete:

- Ko po začetku veljavnosti letne ali polletne elektronske vinjete ugotovi, da je bil pri njenem nakupu izbran napačen cestninski razred in hkrati kupi elektronsko vinjeto za vozilo z isto registrsko označbo za pravilen cestninski razred. 

- Ko ugotovi, da je za isto registrsko označbo vozila kupil dve letni ali polletni elektronski vinjeti, ki sta že začeli veljati; v primeru ugoditve zahtevku se stranki vrne sorazmerni del vrednosti elektronske vinjete, ki je začela veljati prej, in sicer od dneva nakupa nove elektronske vinjete do dneva poteka veljavnosti prej kupljene elektronske vinjete. 

Kako naj vem, ali moje vozilo po Darsovih specifikacijah sodi v 2A (osebni avto) ali 2B (kombi) cestninski razred?

Dars opravlja meritve višine vozil nad prvo osjo v skladu s standardom SIST ISO 612-2000. Če je višina vozila nad prvo osjo nad 1,3 metra, spada vozilo v 2B razred (kombi pod 3.500 kg NDM). Objavljen je tudi seznam izmerjenih vozil. Če vašega vozila ni na njem, spada v za polovico cenejši 2A.

andrej.leban@zurnal24.si

Komentarjev 4
 • kjaka 18:07 06.december 2021.

  Torej, kot na Kitajskem, počasi uvajamo spremljanje/sledenje gibanja. Ali je kdo (lahko tudi novinar) zaprosil za mnenje Informacijskega pooblaščenca glede zbiranja, uporabe in vpogleda v podatke v novi zbirki podatkov, ki bi neposredno ali posredno vsebovala osebne podatke (posebej, če ...prikaži več se iskaže, da se je vozilo ustavilo pri medicinski ustanovi, ali banki ali ...)

 • Avatar Darsialessa
  Darsialessa 00:28 05.december 2021.

  Dobrodošli v najboljšem intimnem klubu - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m

 • peter992 18:07 04.december 2021.

  Se pravi, da sedaj ko kupiš vinjeto, se lahko en mesec voziš zastojn po avtocesti, preden začne teči veljavnost le te.