Število člankov avtorja „Iz JAR poroča Tine Zupan”: 30