Slovenija
6676 ogledov

Fantje, politiki vam obuvajo vojaške čevlje

slovenija 26.07.11, studentski vojaski tabor, studenti, tabor, slovenska vojska, Anže Petkovšek
Od obveznega služenja vojaškega roka do Nacionalne garde. Politične stranke v svojih volilnih programih, ki smo jih prebrali, da jih vam ne bo treba, varnostnim vprašanjem posvečajo precej pozornosti. SDS bi prepovedala burke in nikabe, SD petarde.

Četrti sklop izvlečkov iz volilnih programov smo posvetili varnosti, ki jo politične stranke razumejo zelo različno. Obrambnim vprašanjem nekatere med njimi ne posvečajo nobene pozornosti, a se hkrati poglobijo v migracije in terorizem, torej v trenutno varnostno minimalna tveganja za Slovenijo.

A kakršno koli koalicijo "velikih" bomo na koncu že dobili, vprašanje obveznega služenja vojaškega roka ali vsaj nekakšna mobilizacija rezerve bo brez dvoma ponovno na tapeti. Od zdajšnjih koalicijskih partneric se Desus zavzema za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka ter celo za usposabljanje vseh državljanov za rokovanje z orožjem.

Nekaj podobnega se verjetno skriva tudi v celofan zaviti ideji SD o dvigu "osebne in kolektivne odpornosti prebivalcev". SMC, Levica in NSi, Združena desnica in še nekateri so za krepitev vojaške rezerve, SDS vztraja pri Nacionalni gardi. 

Slovenska Vojska | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Predvsem levo usmerjene stranke (in SNS) se zavzemajo za izstop iz zveze Nato, le Lista Marjana Šarca pa v programu odkrito govori o tem, da bo tudi na tem področju potrebno spoštovati in izpolnjevati svoje obveze – torej tako finančne kot kadrovske zaveze zvezi Nato. 

Hekerji v vojski

Praktično vse stranke obljubljajo, da bodo uredile plačna razmerja tako v policiji kot v vojski in varnostne organe bolje opremile, pojavljajo pa se celo ideje o razvoju lastne vojaške opreme.

Nekdo pri Zedinjeni Sloveniji je očitno pisal program takoj po ogledu enega izmed serije filmov X-Men in bi denimo ustanovil poseben hekerski vod, ki bi v primeru napada vdiral v računalnike sovražnih letal in helikopterjev in jih obračal proti napadalcem.  

Kriminalu etablirane stranke ne posvečajo nobene resne pozornosti, novonastale bistveno več. Lista Bojana Požarja denimo zahteva enake kazni za mučenje in ubijanje živali kot za ljudi. Se pa večje stranke v okvirih svojih varnostnih poglavij veliko ukvarjajo s sodstvom, kar pa na neposredno varnost prebivalcev nima vpliva in jih zato nismo uvrstili v ta sklop.  

Ugriznjeno jabolko Volilni programi Slovenija Delo, družina in socialne zadeve: Prebrali smo volilne programe strank, da jih ne bo treba vam …

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)

 • Ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega roka za moške. Trenutne varnostne razmere in stanje Slovenske vojske zahteva ukrepanje. Mladi bodo s služenjem vojaškega roka pridobili tudi potrebna znanja za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter pridobili druga potrebna znanja, ki jim bodo v pomoč v njihovem življenju. 
 • Ob tem mora biti zagotovljena ustrezno številna stalna rezervna sestava ter ustrezna zaloga orožja in opreme. Zato si bomo v DeSUS prizadevali, da se uvede splošno obvezno usposabljanje za rokovanje z osnovnim pehotnim orožjem in sistem periodičnega preizkušanja tega znanja.
 • Zavzemali se bomo za sistem, kjer borbo proti tej vrsti ogroženosti v celoti vodi država s skupnim koordiniranim nastopom profesionalne vojske in policije ter odgovornim aktiviranjem celotne družbe.

Nova Slovenija (NSi)

 • Nezakonite migracije je potrebno ustaviti in preprečiti, za osebe, ki imajo ustrezen status mednarodne zaščite pa mora Republika Slovenija zagotavljati ustrezno integracijsko politiko. V NSi menimo, da morajo priseljenci sprejeti in spoštovati slovenski in evropski pravni red, kulturo in jezik, pri čemer jim mora pomagati tudi država.
 • V NSi bomo zagotovili, da bo slovenska policija dobro in sodobno opremljena, primerljivo s policisti v najrazvitejših državah Evropske unije. Urediti plačna razmerja. Policijo debirokratizirati.
 • Tudi v primerih različnega tolmačenja zakonodaje mora policija sprejeti tisto razlago, ki predpisuje večji, ne pa manjši nadzor.
 • Nujna je kadrovska popolnitev policistov na meji.
 • Zaostritev pogojev za pridobitev statusa azilanta, redefinranje pravic, do katerih so upravičene osebe z mednarodno zaščito in pospešitev samih postopkov mednarodne zaščite. Hkrati mora uvesti tudi ustrezne varovalke za onemogočanje zlorabe instituta mednarodne zaščite.
 • Ko gre za podeljevanje delovnih in dovoljenj za bivanje si v Nsi ne želijo »vzpostavitve območij, kjer popolna suverenost slovenske države ni vzpostavljena«. Lokalnim skupnostim, kjer je že prišlo do težav pa bodo v NSi pomagali najti rešitve in vzpostaviti razmere, ki bodo zagotavljale kvalitetno sobivanje in varnost vseh naših državljanov.
 • Dvig obrambnega proračuna. 
 • Posodobitev oborožitve in opreme, povečanje usposabljanja in dvig pripravljenosti rezerve (VSR). Ta predvideva oblikovanje dodatnih vojaških enot v skupnem obsegu do 25.000 pripadnikov
 • Krepitev helikopterskih zračnih zmogljivosti in prisotnosti na morju.
 • Modernizacija in nadgradnja obveščevalno-varnostnega sistema. 
 • Vzpostavitev nacionalnega koordinatorja za boj proti terorizmu na najvišjem nivoju. 

Lista Marjana Šarca (LMŠ)

 • Izdelava sodobne Resolucije o strategiji nacionalne varnosti.
 • Zagotovitev ustreznega financiranja vseh treh podsistemov: notranjega (ureditev statusa in opreme policistov), obrambnega (ureditev statusa in opreme vojakov ter postopna zagotovitev sredstev proti 1,5 odstotka BDP) ter podsistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ureditev statusa in opreme gasilcev, reševalcev …).
 • Sprejem krovnega zakona o obveščevalno-varnostnih službah.
 • Vzpostavitev Obrambnega štaba. Polnopravno sodelovanje pri delitvi bremen v okviru NATO, EU in OZN.

Stranka modernega centra (SMC)

 • Vzpostavitev celovitega sistema ugodnosti za pridobivanje in zadrževanje ustreznega kadra v nacionalnovarnostnih podsistemih. 
 • Krepitev rezervne sestave vojske in policije. 
 • Okrepitev izvajanja preventivnih aktivnosti na različnih področjih varnosti. 
 • Določitev in zaščita kritične infrastrukture v Sloveniji. 
 • Vzpostavitev celovitega sistema za zagotavljanje informacijske varnosti. 
 • Izboljšanje ureditve odsotnosti prostovoljnega gasilca in drugih prostovoljnih reševalcev z dela.

Stranka Alenke Bratušek

 • Zagotovili bomo prenovo področne zakonodaje tako, da bo odražala dejanske potrebe modernega varnostnega sistema.
 • Pri nabavi opreme za obrambno-varnostni sistem bomo transparentni in učinkoviti – dali bomo prednost sredstvom, ki zagotavljajo dvojno uporabnost. Okrepili bomo sodelovanje med civilnimi in izobraževalnimi institucijami ter obrambnim sistemom in sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Levica

 • Vlada se je zavezala, da bo v dve bataljonski skupini vložila 1,2 milijarde evrov. Kljub vsem izdatkom vojaki množično zapuščajo stalno sestavo, vojska pa po lastnih merilih ni sposobna braniti države. Slovenija si take vojske ne more privoščiti in je tudi ne rabi. 
 • Preklicali bomo te »zaveze« in zamrznili vojaške izdatke: 1,2 milijarde evrov bomo namesto v bataljonski bojni skupini vložili v raziskave in razvoj. 
 • Vojsko bomo umaknili iz vojaških operacij zveze NATO v tujini. O sodelovanju v mirovnih operacijah bo moral odločati parlament (kot denimo v Nemčiji). Prihranjena sredstva bomo uporabili prav tako za izboljšanje socialnega položaja vojakov in za potrebe zaščite in reševanja. 
 • Število pripadnikov stalne sestave bomo po naravni poti zmanjšali na raven, ki bo ustrezala dejanskim potrebam in zmožnostim Slovenije. Zmanjšano stalno sestavo bomo po potrebi nadomestili s povečanjem rezerve.
 • Ukinili bomo vojaški vikariat, vojakom pa zagotovili vse delavske pravice in socialno varnost tudi po izstopu iz vojske. 
 • Izvedli bomo referendum o izstopu Slovenije iz zveze NATO. Če bo uspešen, bo Slovenija spet nevtralna država.
 

Socialni demokrati (SD) 

 • Okrepili bom delo na področju računalniške in kibernetske forenzike. 
 • Varnostno izobraževanje in (preventivno) ravnanje policistov. Usposabljanje s področja čustvene in socialne inteligence. 
 • Prepovedali bomo uporabo petard vse dni v letu
 • Razvoj sistemskega okolja za omogočanje poročanja o korupcijskih dejanjih in zaščiti žvižgačev z vpogledom v število primerov glede na posamezno institucijo. 
 • Večja pozornost analitičnih služb na povezavo med premoženjem pravnih in fizičnih oseb in njihovimi uradno prikazanimi dohodki.
 • Na območjih, kjer se nahajajo in obravnavajo migranti, bo policija nenehno zagotavljala javni red in visoko stopnjo varnosti. 
 • Dejavna vloga Slovenije v Zvezi Nato za nadaljnji razvoj mehanizmov kolektivne varnosti. 
 • Osveščanje in usposabljanje državljank in državljanov za dvig osebne in kolektivne odpornosti na sodobne grožnje skozi izobraževalni sistem, v javni upravi in v splošnih javnostih. 
 • Aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, njihovo vključevanje v skupne projekte s Slovensko vojsko in sofinanciranje lokalne varnostne infrastrukture. 
 • Zaščita slovenske kritične infrastrukture za večjo kibernetsko varnost z izdelavo sistema nacionalne zaščite in izgradnjo neodvisnih in varnejših komunikacijskih sistemov.  

Lista Bojana Požarja

 • Ustanovitev posebne finančne policije, ki bo preiskovala »velike ribe«, oziroma najtežje oblike gospodarskega kriminala, zlorabe osebnih stečajev ter namerno oškodovanje upnikov s prenosom premoženja na družinske člane.
 • Za vse premoženje nepojasnjenega izvora se uporabi 100% davčna stopnja oziroma avtomatski zaseg. 
 • Izvede se operacija »Zadnji bankster«, skupaj z Interpolom, FBI in tožilci iz Islandije, za preiskavo poslovanja vseh članov uprav državnih bank v zadnjih 25 letih ter pregon bančnega kriminala.
 • Okrepitev nadzora na mejah zaradi preprečevanja nezakonitega priseljevanja. O tem, kdo prestopa državno mejo, mora odločati država, ne pa tihotapci ljudi.
 • Povišanje kazni za nasilne in spolne zločine.
 • Javna objava vseh obsojenih pedofilov, z imeni, priimki in fotografijami.
 • Uvedba enakih kazni za mučenje ali ubijanje živali, kot so kazni za mučenje ali ubijanje ljudi.

Zedinjena Slovenija (ZSI)

 • Odpovedali bomo pogodbo o NATO zvezi in stopili v družino nevtralnih držav, kot sta nam blizu Švica in Avstrija, pa tudi druge evropske države kot so Švedska, Finska, Irska, skupaj 19 evropskih držav, ki svoje varnosti ne vidijo v NATO paktu in ne potrebujejo NATA za vzdrževanje miru.
 • Oborožitev Slovenske vojske bomo prilagodili terenu in potrebam naše domovine, tudi z ustanovitvijo vojaške hekerske oziroma proti-hekerske enote, ki bo ščitila naše sisteme in vdirala v računalniške sisteme tujih vojaških letal, helikopterjev, radarjev in ostalih napadalnih sredstev, ter jih v primeru napada na Slovenijo onemogočila ali obrnila proti napadalcem.
 • Ustanovili bomo enoto za zaščito ljudstva proti specialni hibridni vojni. Njena naloga bo delovanje in ozaveščanje ljudstva na področju množičnega pranja možganov in demoralizacije ljudstva, ki se kaže v apatiji in obupu nad domovino. V zvezi s tem je tudi nujna prepoved financiranja društev, javnih storitev in verskih organizacij iz tujine. 
 • Ustanovili bomo lasten razvoj vojaške opreme in opremili Slovensko vojsko z visoko razvitimi tehnološkimi orožji, ki bo morebitne napadalce onemogočala tehnično in fizično.
 • V Slovensko vojsko bomo vrnili obvezno služenje vojaškega roka (naborništvo), ki bo trajalo tri mesece. Razdeljeno bo v posamezna vojaška področja. Vojaške vaje ne bodo daljše od tedna dni v razdobju petih let.

Dobra država

 • Sprejeti operativno strategijo kibernetske varnosti z opredeljenimi nevarnostmi in ukrepi.
 • Sprejeti Strategijo obveščevalno vodene policijske dejavnosti, ki temelji na urejenem sistemu zbiranja informacij, njihovem analiziranju in uporabi končnih izdelkov (obveščevalni izdelki oziroma obveščevalne informacije) pri sprejemanju odločitev glede najprimernejših ukrepov za vplivanje na varnostno okolje. 
 • Izboljšati strateško analitiko v policiji: v okviru okrepitve analitične funkcije bi bilo treba velik poudarek nameniti strateški analitiki, ki predstavlja pomemben element strategije obveščevalno vodene policijske dejavnosti in katere osnovni namen je izdelava strateških (kriminalistično) obveščevalnih izdelkov za podporo sprejemanja odločitev odločevalcev pri dolgoročnem načrtovanju, razporejanju razpoložljivih sredstev in zagotavljanju pravočasnih opozoril glede varnostnih groženj.
 • Postavili karierni sistem v slovenski policiji: kadrovski vir je najpomembnejši kapital v Policiji in učinkovito ravnanje s kadri je ključ do uspešnega in učinkovitega izvajanja policijskih nalog v družbi..

Naprej Slovenija

 • Do varnostnih vprašanj se v programu ne opredeljuje

Slovenska ljudska stranka (SLS)

 • Brez ilegalnih migrantov.
 • Brez prehitevanja tovornjakov

Slovenska nacionalna stranka (SNS) (program stranke iz leta 2016)

 • Zavzemamo se za ponovno uvedbo služenja vojaške obveznosti. 
 • Slovenska nacionalna stranka je nasprotovala vstopu v organizacijo NATO in nikakor ne pristaja na vzpostavitev in izgradnjo vojaških oporišč organizacije NATO na ozemlju Republike Slovenije. Glede na stroške članstva in na to, da nam zveza v ničemer ni pomagala v zvezi s sosednjo Hrvaško, zagovarjamo izstop iz zveze NATO.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

 • Takojšnje sprejetje zakonov oz. novel zakonov, ki so povezani z varnostnimi razmerami v državi (Zakon o tujcih, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o preprečevanju terorizma, ...) in ki le-te izboljšujejo
 • Takojšnja priprava ustrezne zakonodaje, ki bo omogočala organizirano vključevanje državljanov v strukture, ki lahko sodelujejo pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varovanja premoženja. 
 • Kot enega prvih ukrepov napovedujemo vzpostavitve NACIONALNE GARDE, ki bo zagotovila zadostno število usposobljene vojaške sile za zavarovanja zunanjih meja, pomoči pri velikih elementarnih in drugih nesrečah in za okrepitev profesionalnih sil Slovenske vojske v primeru vojaškega konflikta.
 • Dosledno bomo preprečevali nezakonite prehode meje. Varovanje meje bo policija izvajala v sodelovanju s slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo mednarodnih enot za te namene. 
 • Sprejeli bomo takšno azilno zakonodajo, ki bo zaostrila pogoje za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azila in skrajšala čas odločanja o upravičenosti do mednarodne zaščite oz. azila.  Zakon bo dobitnikom azila poleg pravic naložil tudi pogodbene obveznosti (npr. učenje slovenskega jezika in kulture s preizkusom znanja, v okviru možnosti pa tudi plačevanje stroškov nastanitve, ...). V primeru storitve kaznivega dejanja bo azilant nemudoma izgnan z države. 
 • Po vzoru številnih (tudi muslimanskih) držav bomo uvedli prepoved nošenja burk in nikaba.
 • V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje bomo sprejeli novelo kazenskega zakonika, ki bo vsako sodelovanje, novačenje ali pomoč teroristom, terorističnim skupinam ali državam opredelila kot kaznivo dejanje, ki bo ostro kaznovano. V tem smislu bodo obravnavani in kaznovani tudi vsi povratniki, ki so se borili ali kakorkoli drugače sodelovali s samozvano islamsko državo. 
 • V sodelovanju z Ministrstvom za finance bomo nadzorovali financiranje skupin in organizacij iz tujine in ga po potrebi prepovedali. Organizacije, ki kakorkoli podpirajo ali zagovarjajo teroristična ali kazniva dejanja, bodo prepovedane.

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

 • Do varnostnih vprašanj se v programu ne opredeljujejo.

Združena levica

 • Za čimprejšnji nadzorovan izstop iz Zveze NATO.
 • Spoštovanje načel mednarodne solidarnosti, vzajemnosti, reševanje sporov z mirnimi sredstvi, razvijanje dobrososedskih odnosov, krepitev miru in varnosti v svetu in spoštovanje mednarodnega prava.
 • Prizadevali si bomo za zagotavljanje varnega življenja naših državljank in državljanov ter za učinkovito obrambo države, ki bo temeljila predvsem na zagotavljanju teritorialne varnosti v smeri obvarovanja države in njenih državljanov pred novodobnimi grožnjami, kot so kibernetski napadi na kritično infrastrukturo in preprečevanje terorističnih napadov.

Stranka slovenskega naroda

 • S popravo obstoječih predpisov in z ustanovitvijo posebnih neodvisnih strokovnih oddelkov na policiji, tožilstvu in DURS, bi se olajšalo zbiranje dokazov za pripravo učinkovitih sodnih postopkov na podlagi katerih se odvzeto premoženje iz gopodarskega (tajkunskega) in klasičnega kriminala vrača v državni proračun ali oškodovancem.
 • Namerno neplačevanje blaga in storitev po izteku plačilnega roka ter osebnih dohodkov in prispevkov iz naslova osebnih dohodkov je potrebno vnesti v kazenski zakonik kot kaznivo dejanje. 
 • Celovita Piranska občina in celovit Piranski zaliv ter dostop do odprtega morja oziroma celotno ozemlje na levem bregu Mure je tisti minimum, katerega nihče ne sme ogrožati. 

Kangler & Primc, Združena desnica

 • Obvezno samoobrambno usposabljanje ter vzpostavitev rezervne vojaške in policijske sestave. 
 • Slovenija v skladu s svojimi zmožnostmi ponuja začasno zatočišče ljudem, ki bežijo pred vojnami, predvsem družinam in materam z otroki. Pri tem daje prednost preganjanim krščanskim družinam, ki so največje sodobne žrtve državnih in meddržavnih konfliktov. Ekonomski migranti so v Sloveniji dobrodošli v primeru, če je za njih na razpolago predhodno evidentirano delo. Pri tem se sprejema 
 • uravnoteženo število žensk in moških, prednost pa imajo družine. Začasni prosilci za azil in migranti naj pred odobritvijo prošenj sprejmejo in podpišejo zavezujoč "Etični kodeks spoštovanja slovenske kulture, običajev in načina življenja".

Piratska stranka Slovenije

 • Zaščita žvižgačev.
 • Reorganizacija slovenske vojske in ureditev plačnih razmerij. 

Gibanje skupaj naprej

 • Izboljšanje delovanja tožilstva in bolj odločno ukrepanje v primeru preiskovanja kaznivih dejanj korupcije in organiziranega kriminala; končne odgovore v primerih preiskovanja korupcije v NLB in v zdravstvenem sistemu; 
 • izboljšanje razmer za delo policije, tako kadrovske in materialne pogoje delovanja policije ter drugih strateško pomembnih skupin (gasilcev, vojske, reševalcev idr.);
 • Brezkompromisni obračun z gospodarskim kriminalom in korupcijo; 
 • Migrantsko politiko, usklajeno z Dublinsko uredbo in predpisi EU;

Za zdravo družbo

 • Postavili se bomo po robu tudi Hrvaški, ki je naše »voditelje« do zdaj vedno naplahtala, pri tem pa njihove škodljive poteze pogojevali z vstopom v Schengen in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na področju begunsko-migrantske krize se zavzemamo za ločitev med begunci in nezakonitimi migranti. Temu primerno je potrebno upoštevati tudi mednarodno pravo. Vzpostavili bomo varne meje in najprej pomagali svojim državljanom, nato pa tudi drugim, če bomo seveda ekonomsko zmožni.
 • Gospodarsko aktivna stranka (GAS)
 • Določitev kazenske odgovornosti (pravne in fizične osebe) naročnika ali njegovega pooblaščenca, če v trenutku naročila blaga ali storitve ni imel finančnega kritja za naročeno storitev ali blago.(po vzoru Avstralija)
 • Solidarna odgovornost vseh v verigi naročil do dejanskega izvajalca storitve ali prodajalca blaga na vseh delovnih področjih ne glede kdo je glavni naročnik.

Socialistična partija Slovenije

 • Za mir na našem prostoru je nujno potreben izstop iz Nata.
 • Slovenija potrebuje srednjo policijsko in vojaško šolo ter policijsko in vojaško akademijo.
 • Zavzemamo se za zaporne kazni in ukrepe prisilnega psihiatričnega zdravljena za tiste, ki nespoštljivo ravnajo z živalmi. Poleg tega je treba ustanoviti strogi nadzor (živalsko policijo).
 • Organizirati nacionalno obrambno varnostni sistem oziroma uvesti obvezno služenje vojaškega roka za 1 leto
 • Solidarnost, za pravično družbo
 • Svojo udeležbo v mednarodnih aktivnostih bomo preverjali s stališča svojih vrednot in načel ter omejili izključno na obrambne aktivnosti na teritoriju članic Nata.
 • Oblikovali bomo obrambne sile, ki bodo temeljile na zagotavljanju začetne nacionalne obrambe ter na povečanju lastnih zmogljivosti in sprejemu pomoči zaveznikov ob morebitnem napadu.

ReSET

 • Potrebno je izkoreniniti in ustrezno kaznovati ugotovljeno korupcijo, klientilizem in nepotizem.
 • Poimensko naznaniti ljudi, ki so odgovorni za slabo poslovanje državnih podjetij, odobravanje nezavarovanih kreditov oziroma nastanek bančne luknje (člani uprave, nadzorniki, direktorji). Zavzemali se bomo, da se tem ljudem doživljensko prepove opravljanje funkcije v javnem sektorju ali v podjetjih, kjer je lastnik država. Enako velja za vse javne uslužbence, za katere je bilo ugotovljeno, da so se okoristili z državnimi denarjem.


 

Komentarjev 9
 • rogixl 20:11 18.maj 2018.

  SDS bi spet rad imel svojo vojsko.

 • dragec 13:05 18.maj 2018.

  3000 tabornikov je polna kapa

 • mph 11:48 18.maj 2018.

  Kar zadeva mene vojska mora bit profesionalna, še bolje pa bi bilo združit funkcije policije in vojske, da imamo primarno bistveno več policije, ki pa je usposobljena tudi za primer morebitne vojne. So pa tudi države, ki sploh nimajo vojske, ...prikaži več niso pa na Balkanu. :-)