Slovenija
89766 ogledov

Oče štirih otrok: Davkarija mi je poslala položnico za sedem tisoč evrov

slovenija 03.04.2009 dohodnina, napoved dohodnine, pismo, posta, davcna uprava, Boštjan Tacol
"Pred kratkim sem dobil odločbo o odmeri dohodnine s položnico za plačilo skoraj sedem tisoč evrov!" je obupan naš bralec.

"Glede na to, da preživljam štiri šoloobvezne otroke in se je pravkar začela šola, partnerka pa ima minimalne dohodke, toliko denarja seveda nimam na zalogi," pravi. Pritožba je sicer mogoča, a ne zadrži izvršbe, kar pomeni, da moraš znesek v vsakem primeru plačati.

Za plačilo skoraj sedem tisoč evrov dohodnine ima 30 dni časa, potem začnejo teči zamudne obresti in mu grozi davčna izvršba, ki mu bo prinesla še dodatne stroške.

"Vse sem točno in pravočasno prijavil"

Čeprav je vse prihodke pravočasno in točno prijavil, je do zapleta prišlo, ker dela v Avstriji. "Leta 2017 sem davkariji prijavil vse v letu 2016 prejete dohodke v tujini, plačane prispevke, stroške povezane z delom, in seveda v tujini plačan davek v višini več kot 9000 evrov. Ne razumem, zakaj so v odločbi upoštevali prihodke, prispevke in stroške z delom v tujini, ki sem jih navedel, ne pa tudi plačanega davka," pravi. Prav tako mu ni jasno, zakaj finančna uprava potrdilo zahteva od njega, če je uvedena avtomatična izmenjava podatkov z drugimi državami EU, torej tudi z Avstrijo.

Obdavčitev vseh, ki delajo v tujini, a so slovenski davčni rezidenti, izvede tudi finančna uprava, a jih pri odmeri dohodnine upošteva davek, ki so ga že plačali v državi, kjer delajo. Gre za tako imenovano izogibanje dvojni obdavčitvi (pogoj za to je podpisan sporazum z drugo državo).

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, praviloma odbitek v tujini plačanega davka uveljavljajo na podlagi plačilnih list oziroma povzetka izplačanih dohodkov in plačanih davkov in prispevkov. A to je mogoče le, če v državi, kjer so zaposleni, ne vložijo dohodninske napovedi. Z njo lahko uveljavljajo olajšave in si znižajo davek, ki ga je treba plačati (podobno kot če bi pri nas naknadno uveljavljal olajšavo za otroke), posledično pa je manjši odbitek, ki ga upošteva naša davkarija, zato finančna uprava v teh primerih zahteva potrdilo o dokončnem in plačanem davku.

V Avstriji je rok pet let, pri nas že prej izdajo odločbo

"V prijavi dohodkov za leto 2016 sem Furs obvestil, da nameravam vložiti davčno napoved v Avstriji. Na njihovo zahtevo za dodatno izjavo sem jih nato še enkrat obvestil, da nameravam napoved za odmero davka vložiti v Avstriji in da odločbe še nisem prejel. Rok za davčni obračun v Republiki Avstriji je namreč 5 let in se še ni iztekel," nam je povedal bralec.

A naša finančna uprava v takih primerih ne čaka, da bodo kolegi iz Avstrije izdali odločbo, ampak izda začasno odločbo, v njej pa davka, ki je bil plačan v Avstriji, ne upošteva, saj ni dobila ustreznih dokazil, da je bil davek v Avstriji dokončen in tudi plačan. Račun je posledično zelo visok, to je tako, kot da bi morali naenkrat v celoti plačati celotno akontacijo dohodnine, ki jo vsak mesec plačujete od plače.

"Davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil," pojasnjujejo na finančni upravi. Rok za predložitev dokazil je pet let. 

Ko bo dobil potrdilo, bo nova odločba sodeč po pojasnilih dacarjev izdana v petnajstih dneh, a ne glede na to bi moral zdaj plačati skoraj sedem tisoč evrov dohodnine. 

Žarek upanja: v primeru, da je verjetno, da bo pritožbi ugodeno

Obstaja sicer žarek upanja, da mu tega zneska le ne bo treba plačati. "Vložena pritožba nima suspenzivnega učinka, kar pomeni, da ne zadrži plačila davčne obveznosti in po poteku roka za plačilo začetka davčne izvršbe. Vendar lahko pristojni finančni urad začeto izvršbo zadrži do odločitve o pritožbi, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. O tem odloči s posebnim sklepom," pojasnjujejo na finančni upravi.

Bralec nam je včeraj sporočil, da mu je finančna uprava sporočila, da bodo z izvršbo počakali do konca pritožbenega postopka, a so ga hkrati opozorili, da na dolg tečejo 2-odstotne obresti. Iz Avstrije pa še nobenega glasu, kdaj bodo rešili njegovo vlogo.

Koliko je podobnih primerov, ko morajo ljudje, ki delajo v tujini, plačati astronomske znesek dohodnine, na finančni upravi ne vedo, saj ne vodijo posebne evidence o zavezancih, ki niso predložili ustreznih dokazil o plačilu davka.

Pridobitev konkretnih podatkov od Avstrijcev je zadnja možnost, ne prva

Na vprašanje, zakaj podatkov ne pridobijo neposredno od avstrijskih kolegov, pa pravijo, da Furs "podlagi avtomatične izmenjave informacij, konkretno na podlagi Direktive Sveta 2011/16/EU, prejme tudi podatek o obračunanem davku v tujini ob izplačilu dohodka, ni pa podatka o tem, ali je bil tuj davek dokončen in dejansko plačan, kar je ključen podatek pri priznavanju odbitka tujega davka pri poračunu dohodnine v Sloveniji. Preveritev tega podatka oziroma tako imenovana izmenjava na zahtevo za konkreten primer z drugo državo pogodbenico bilateralnega davčnega sporazuma pride v poštev šele, ko so s strani države, ki zahteva pridobitev konkretne informacije, izčrpane vse možnosti pridobitve informacije v svoji državi. To pomeni, da je treba pred tem najprej zavezancem omogočiti, da predložijo ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, jih v primeru razhajanj med napovedanimi in poročanimi podatki pozvati k razjasnitvi zadeve, uskladitvi podatkov in drugo, šele nato sledi morebitna preveritev podatkov v tujino," pojasnjujejo.

Dodajajo še, da je dokazno breme na strani davčnega zavezanca, ki mora za svoje trditve in navedbe v davčnem postopku predložiti dokaze.

Roki se bistveno podaljšajo

Čeprav mora biti odločba o pritožbi po zakonu o upravnem postopku izdana v dveh mesecih, pa se pri odločbah za ljudi, ki delajo v tujini, lahko roki bistveno podaljšajo.

"Odločbe o letni odmeri dohodnine za posamezna odmerna leta se centralno izdajajo v določenih terminih (tranšah), katera se za pretekla odmerna leta izvajajo v daljših časovnih intervalih, zato v posameznih primerih lahko pride do situacije, ko pride do daljšega časovnega zamika izdaje odločbe v pritožbenem postopku (to so predvsem primeri, ko davčni zavezanci vložijo napoved za odmero dohodnine po roku za vložitev napovedi, predvsem za pretekla odmerna leta oz. Primeri, ko davčni organ dolgo časa (več let) čaka na predložitev dokazil o dokončnem davku, plačanem v tujini)," pravijo na finančni upravi.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 94
  • vojko19 13:49 20.oktober 2019.

    stara jugoslavija nič se ni spremenilo! prvo izvrši potem se pritoži KOMU?

  • matejcek 10:04 17.oktober 2019.

    zgodba se me je dotaknila, ker sem imel pred leti podobno slabo izkušnjo s FURSom, ki mi je napačno obračunal prispevke. Šlo je za več tisoč evrov, in podobno kot gospod sem dobil sklep, ki ga pritožba ne zadrži. "Prijazen" ...prikaži več odgovor FURSa je bil dajte vi zdaj to plačat, pa se bomo potem dogovorili. Zgodba se je razpletla šele ko so se vmešali mediji in so začele padati kazenske ovadbe.

  • McClain 07:10 17.oktober 2019.

    evo dokaz da v Sloveniji plačujemo mnogo višje davke kot v Avstriji, na klonc pa nimamo cest, bolnišnic itd. Sicer pa, nekje je treba dobit, če Jurček zapravi 800.000 neobdavčenih evrov na leto, ki jih za povrh niti zaslužiti ni bilo treba...

Sorodne novice