Število člankov avtorja „iz Istanbula poroča Šime Dmitrović”: 19