Slovenija
9702 ogledov

Če vlogo oddate le dan prepozno, se bo poznalo na položnici

Obup Shutterstock
Zamudil rok in dobil višjo položnico.

Bralec je zamudil rok za oddajo vloge za otroški dodatek za en dan. To je pomenilo, da je za obdobje enega meseca ostal brez pravic, ki izhajajo iz naslov otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev namreč določa, da je treba novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

To v praksi pomeni, da morajo tisti, ki se jim pravica izteče 30. junija 2018, vlogo oddati do 30. junija. Če ta rok zamudijo, bo pravica do otroškega dodatka prekinjena. Če vlogo oddajo julija, jim bo pravica ponovno priznana šele s prvim dnem avgusta za dobo enega leta. To pomeni, da za mesec julij niso upravičeni do otroškega dodatka.

Ženska se utaplja pod goro fasciklov, fascikli Slovenija Izredno stanje na centrih za socialno delo

Najbolj se to opazi pri vrtcu

Zakaj na tem področju velja takšna ureditev? "Ker Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da se otroški dodatek upošteva kot dohodek pri uveljavljanju drugih pravic iz javnih sredstev in ker se pravice iz javnih sredstev (izjema: npr. pravica do šolske prehrane) priznajo s 1. dnem naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge. S tem se zagotovi enako upoštevanje pravic. Stranka ima v primeru poteka pravice 1 mesec časa, da vloži novo vlogo, kar štejemo kot zadostno obdobje za podaljšanje pravice," utemeljujejo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

Na pristojnem ministrstvu s podatkom o tem, koliko je bilo v zadnjem letu primerov, ko so ljudje prepozno oddali vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, ne razpolagajo. "Iz prakse pa ocenjujemo, da približno 5 odstotkov upravičencev nove vloge ne vloži pravočasno - kar je tudi eden izmed razlogov za uvedbo avtomatičnega informativnega izračuna - vendar se to opaža predvsem pri pravici do znižanega plačila vrtca in ne pri otroškem dodatku," pojasnjujejo.

Vrtec | Avtor: Profimedia Profimedia

Informativni izračun

Namen informativnega izračuna je, da je stranka obveščena glede podatkov, s katerimi razpolaga CSD oziroma poenostavitev postopka v primerih, ko lahko CSD ugotovi dejansko stanje že iz vloge oziroma uradnih evidenc. Strankine navedbe je treba upoštevati pri odločanju, če le-te vplivajo na odločanje. Informativni izračun velja kot začasna odločitev CSD, ki postane končna, če stranka ne vloži ugovora.

Veliko govora o avtomatizaciji, a je še ni

Na ministrstvu že dlje časa napovedujejo avtomatizacijo postopka, kar bi pomenilo avtomatično podaljševanje letne pravice. "V letu 2019 bo prišlo do postopne vpeljave (mesečnih) informativnih izračunov za letne pravice (za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca in pravico od subvencije malice in subvencije kosila), ki se bodo mesečno iztekle od decembra 2018 do vključno julija 2019 (ker bo za avgusta 2019 potekle pravice izdan avtomatični informativni izračun), z delnim avtomatiziranim načinom izdelovanja informativnega izračuna. Masovni avtomatični informativni izračun (1x letno) pa se bo izvedel septembra 2019," novosti v prihodnjem letu opisujejo na ministrstvu.

Najprej so napovedovali, da bi avtomatični informativni izračuni lahko zaživeli že letos, a se je vse skupaj zamaknilo zaradi sprememb, ki jih bodo s 1. oktobrom doživeli Centri za socialno delo (CSD). Z oktobrom bodo namreč začeli delovati skladno z novo organizacijsko strukturo. Ker gre za poseg v delo CSD-jev, bi bila hkratna izvedba avtomatičnih informativnih izračunov prevelika obremenitev tako za delo CSD-jev kot za informacijski sistem, kar pa bi posledično vplivalo na pravice strank. "S postopno vpeljavo (mesečnih) informativnih izračunov bo omogočeno tudi, da bo lahko MDDSZ sproti odpravljalo morebitne napake, ki bodo imele vpliv na manjše število prejemnikov pravic iz javnih sredstev," zamik dodatno utemeljujejo na ministrstvu.

Šolarji | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Kako bo po novem letu?

Strankam, ki bodo odločbe potekle od vključno meseca decembra 2018 dalje, ne bo več treba vlagati vlog. Odločbe bo torej za začetek nadomestil informativni izračun, ki se bo s 1. januarjem 2019 postopno avtomatiziral. S 1. septembrom pa bo izvedena masovna izdaja avtomatičnih informativnih izračunov (AIZ). Masovni AIZ se bo izvajal vsako leto samo 1. septembra oz. 1. oktobra (v primeru študentov, ki status pridobijo šele s 1. oktobrom).

Avtomatični informativni izračun

Gre za avtomatiziran način izdelovanja informativnega izračuna, s katerim se načrtuje razbremenitev CSD-jev. Stranke bodo ravno tako obveščene o izračunu, avtomatično se bo izvajalo podaljšanje letne pravice. To sicer pomeni, da bi stranka še vedno morala vložiti prvo vlogo za letne pravice, vendar pa bi se naslednje leto pravice podaljšale brez vloge stranke. V prehodu na novo zakonodajo se za prvo vlogo šteje vsaka ugodena letna pravica. Ob tem na ministrstvu opozarjajo, da morajo stranke tudi pri avtomatičnem izračunu opozoriti na napake tudi v svojo škodo.

Avtomatični informativni izračun se bo izdal v primeru, da med izdajo zadnje odločbe in odločanjem v novem postopku, ni bilo sprememb, ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti. V nasprotnem primeru se bo postopek preusmeril v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki bo izdal prvostopni informativni izračun. "Če bo prišlo med prejemanjem pravice (npr. meseca januarja 2020) do spremembe, jo bo stranka še vedno morala sporočiti, pri čemer opozarjamo, da se prehodi iz vrtca v šolo izvajajo s 1. septembrom (med drugim tudi zato odločitev za ta datum), bo torej AIZ lahko že zajel te spremembe in stranki tega ne bo treba posebej sporočati."

Približno 60 odstotkov vseh odločb iz javnih sredstev je izdanih za letne pravice. Pri tem jih ima kar četrtina pri otroškem dodatku in znižanem plačilu vrtca začetek veljavnosti s 1. septembrom. Vse državne štipendije za dijake se odločajo s 1. septembrom, za študente pa s 1. oktobrom, saj se štipendije določajo za šolsko oz. študijsko leto.

Družinske finance Umik omejitev Slovenija Kdo se lahko veseli bolj polne denarnice in kdo ne?

Kot zanimivost naj dodamo še, da se vsako leto pravici do otroškega dodatka nekaj posameznikov tudi odpove. Z ministrstva so nam posredovali podatke o številu takšnih primerov za obdobje med 1. februarjem 2017 in 1. junijem 2018. 

Magna Vlada Slovenija Tujcem, ki delajo v Avstriji, bi zmanjšali otroški dodatek

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 3
  • neza48 09:27 12.junij 2018.

    Če oddaš vlogo 1 dan prej, ti vlogo zavrnejo, ker jim program dopušča vlaganje le 1 mesec pred iztekom. Biti moraš izredno natančen in po parih dneh moraš ponovno vložiti popolno vlogo. Tako se dela delo javnim uslužbencem!