Avto
10691 ogledov

Kje boste morali imeti letos na naših cestah največ potrpljenja

DARS delo na cesti avtocesta promet policija Saša Despot
Leto 2023 bo v znamenju obsežnih vlaganj v ceste, ki pa bodo prinesla pomembne pridobitve in na koncu bolj tekoč ter varen promet. Dars in Direkcija za infrastrukturo sta sporočila, kje bodo zapore in omejitve.

Obnove in novogradnje na glavnih prometnicah po državi bodo letos potekale v nezmanjšanem tempu. Številna dela se bodo nadaljevala še iz lanskega leta, druge odseke bodo šele začeli obnavljati. Kmalu po koncu zimske sezone pričakujte zapore na nekaterih zelo obremenjenih cestnih odsekih. Kolesarji pa se lahko veselijo več deset kilometrov novih poti.

V Družbi za avtoceste (Dars), ki se skoraj v celoti financira s pobranimi cestninami, so za Žurnal24 pojasnili, da bodo za gradbena dela v okviru obnov avtocest in hitrih cest namenili 106 milijonov evrov. Za novogradnje pa bodo namenili 77 milijonov evrov.

"Z obnovitvenimi deli podaljšujemo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujemo prometno varnost."

Dars

Na Darsu pravijo, da bo letos najzahtevnejša rekonstrukcija ceste in objektov na odseku štajerske avtoceste Slovenske Konjice-Dramlje. Dela bodo obsegala rekonstrukcijo na odseku Slovenske Konjice-Dramlje v dolžini dobrih sedem kilometrov (smerno vozišče proti Celju) in na odseku avtoceste A1/0638 Slovenske Konjice-Dramlje (smerno vozišče proti Mariboru) v dolžini skoraj devetih kilometrov.

Poseben izziv bo obsežna obnova predorov Pletovarje in Golo rebro v obe smeri, pri čemer bo izmenično po tri mesece promet speljan samo skozi cevi na eni strani avtoceste. Obeta se tudi rekonstrukcija objekta Grapa ter sanacija objektov Škedenj I in Škedenj II na obeh smernih voziščih.

"Največja motnja v prometu bo pomenila postavitev začasne prometne ureditve s popolno zaporo smernega vozišča skozi predore, zato se prihodnji dve leti posledično pričakujejo zastoji v poletnih mesecih. Takrat bodo potekala glavna obnovitvena dela na odseku štajerske avtoceste Slovenske Konjice-Dramlje, ki se bodo izvajala pod popolno zaporo enega smernega vozišča, promet pa bo potekal po drugem vozišču dvosmerno skozi predore po enem pasu v vsako smer."

Dars

Na Darsu ob napovedi obnove poudarjajo, da gre za enega zahtevnejših avtocestnih odsekov v Sloveniji, na katerem je kar deset objektov. Zaradi velikega obsega del je izvedba predvidena v dveh gradbenih sezonah. V vsaki gradbeni sezoni predvidevajo popolno zapora enega smernega vozišča (polovice avtoceste) v poletnih mesecih leta 2023 in 2024, ko bo promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. V vmesnem času pa se bodo izvajala preostala dela na celotnem odseku, ko bo v več različnih fazah promet voden skozi zapore po obeh smernih voziščih (polovicah avtoceste) brez zmanjšanja prometnih pasov (na primer po dveh zoženih pasovih).

V obdobju zapor brez zmanjšanja prometnih pasov, ko bodo dela predvidoma potekala izven območja predorov in viaduktov, ni pričakovati daljših zastojev.

Olajšanja za Ljubljančane

Med obsežnejšimi obnovitvenimi deli, ki so stekla že v letu 2022, izpostavljajo nadaljevanje del na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami vključno z rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste na severno ljubljansko obvoznico (na spodnji fotografiji). Prav rekonstrukcije tega odseka bodo številni uporabniki ljubljanskega obroča zelo veseli, saj bo močno razbremenil težke prometne razmere na tem delu prestolnice. Glede na vremenske zmožnosti izvedbe bodo po odprtju kraka na južnem delu priključka Leskoškova, ki iz smeri Leskoškove vodi na severno obvoznico proti Zadobrovi, ostale krake postopno odprli do spomladi, obljubljajo na Darsu.

Priključek Leskoškova cesta | Avtor: Dars Dars

Končno pa se obeta tudi začetek del na ljubljanski obvoznici glede preureditve krakov priključka Ljubljana zahod (Vič), kjer dnevno prihaja do dolgih zastojev. Načrtovana je ureditev priključevanja na Tržaško cesto.

Nadaljevali bodo s prenovo gorenjske avtoceste med Lescami in Brezjami. Na štajerski oziroma pomurski avtocesti bodo dela na odseku Šentilj–razcep Dragučova–Lenart, na vipavski hitri cesti pa med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo.

Obnovitvena dela bodo v letu 2023 skladno z investicijskim načrtom in ob pogoju uspešno zaključenih postopkov oddaje predmetnih javnih naročil med drugim stekla na gorenjski avtocesti mimo Jesenic (obnova viaduktov Podmežakla 3 in 4), na hitri cesti Škofije–Srmin in na odseku dolenjske avtoceste Ivančna Gorica–Bič.

Na vipavski hitri cesti načrtujejo izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov hitre ceste Razdrto–Vipava–Ajdovščina–pokriti vkop Vipavski križ.

Po napovedih Darsa bodo začeli z gradnjo priključka Dragomer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Gradili bodo tudi srminsko in bertoško vpadnico. Znova napovedujejo dokončanje priključka predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani.

Karavanke, notranjost predora | Avtor: Dars Notranjost predora Karavanke Dars

Preboj pod Karavankami in postopno po 3. osi

Po številnih zapletih in zamudah glede razpisnih postopkov za slovenski del predora Karavanke se nadaljuje pospešen izkop v drugi cevi predora. Za jesen napovedujejo preboj na že izkopano avstrijsko stran. V teku je že tudi razpis za izvedbo elektro-strojne opreme, ki pa ga je za celotno novo cev objavil kar avstrijski upravljalec avtocest Asfinag.

Nadaljevala se bo fazna gradnja tretje razvojne osi. Tako se obeta gradnja ali priprava in zaključevanje postopkov na odseku od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. Za odsek od priključka Šentrupert do Velenje jug je v teku postopek izdaje gradbenega dovoljenja. 

Za odsek 3. razvojne osi jug od priključka Novo mesto do priključka Osredek še niso končani vsi postopki glede pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, so pa že izvedli nekatere postopke glede izbire izvajalca del. Začetek del v dolžini petih kilometrov napovedujekjo že za letos. Za odsek od Osredka do Malin je v teku priprava dokumentacije, za odsek od Malin do mejnega prehoda Metlika pa je projekt še v fazi projektiranja in usklajevanja glede trase.

Na vzhodnem kraku 3. osi pa bodo začeli graditi odsek Markovci-Gorišnica-Ormož.

Grahovo ob Bači cesta | Avtor: Žurnal24 Žurnal24

Sanacije plazov in rekonstrukcije cest

Na Direkciji za infrastrukturo, ki bdi nad državnimi cestami, med letošnjimi večjimi gradbenimi projekti izpostavljajo obvoznico Gornji Grad v višini 4,5 milijona evrov. Drug obsežen projekt je zahodna mariborska obvoznica. Za začetek so predvidena dela za prvo etapo med Streliško in Kardeljevo v višini 1,8 milijona evrov, v teku je razpis za izgradnjo celotnega dela obvoznice med Lackovo in Kardeljevo. 

Na regionalni cesti Lendava-Pince bodo dela po izbiri izvajalca potekala v dolžini več kot šestih kilometrov. Na celotni trasi bodo zgradili kolesarsko pot, v naseljih pa pločnike.

Nadaljevala se bo zahtevna sanacija plazu v naselju Grahovo ob Bači v Baški grapi, ki je skupno ocenjeno na 4,7 milijona evrov. Med postopkom je prišlo do zapletov z lastniki zemljišč. Direkcija napoveduje tudi sanacijo plazu Sv. Trojica s hkratno izgradnjo krožišča in kolesarskih poti, z deli naj bi začeli spomladi in jih zaključili še letos. Sanacija plazu z rekonstrukcijo ceste bo potekalo tudi v Bohinjski Beli. V sklopu del je predvidena rekonstrukcija ceste s kolesarsko stezo, dela so ocenjena na več kot pet milijonov evrov. 

Še letos naj bi po izbiri izvajalca začeli z ureditvijo prometnice Hrastnik - Most čez Savo, dela bodo trajala dve leti. 

Obsežna bo tudi rekonstrukcija brkinske ceste na odseku Rjavče - Pregarje v skupni dolžini okoli osem kilometrov, ki bo vključevaa izgradnjo vodovoda. Skupna ocenjena vrednost je 15 milijonov evrov. 

kolesarska steza Šempeter v Savinjski dolini | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Številne nove kolesarske poti

Eden največjih kolesarskih projektov bo gradnja državne kolesarske povezave Bled - Bohinjska Bistrica v dolžini kar 20 kilometrov. Projekt je vreden kar 19 milijonov evrov in delno sofinanciran z evropskimi sredstvi. Rok dokončanja je konec 2024.

Izvedena naj bi bila tudi gradnja nove kolesarske povezave Celje–Žalec v dolžini okoli osem kilometrov. Ocenjena vrednost je 1,3 milijona evrov in delno sofinancirana iz evropskega proračuna. 

Pospešeno bodo dela potekala tudi na Slovenskogoriški kolesarski poti in sicer na trasi Lenart - Radehova - Sv. Trojica, Lenart - Žiče Sv. Ana – Trate. Celotna vrednost je prek 20 milijonov evrov. 

andrej.leban@zurnal24.si

Komentarjev 1
  • drecos123 11:13 03.januar 2023.

    zarad mene vse zaprite se ne vozim po tem makedamu ničvrednemu