Gorenjska
941 ogledov

Kranj v 2020: Od vetra do epidemije

Peter Šalamon
Leto 2020 je bilo posebno, tudi v Kranju. Večji del leta je namreč zaznamoval novi koronavirus, ki je ohromil naše življenje. Kljub temu je Mestna občina Kranj izpeljala kar nekaj projektov.

Korona ohromila tudi Kranj

Leto 2020 si bomo zagotovo najbolj zapomnili po pandemiji koronavirusa. Ta je ohromil tudi življenje v Mestni občini Kranj (MOK). Potem ko je iz prvega vala izšla dokaj dobro, pa je bil drugi val precej hujši. Gorenjska je bila namreč dolgo časa vodilna pokrajina po številu okuženih. Tudi v Kranju je število okuženih naglo raslo. K sreči pa so se razmere v zadnjih tednih umirile. Do sedaj so od začetka epidemije v marcu v Kranju potrdili okrog 3650 okuženih, boj s covidom pa je na Gorenjske žal izgubilo 256 ljudi.

 

Epidemija je pustila tudi sledi v občinskih financah. Skupna ocena izgube na strani prihodkov za MOK znaša skoraj 800.000 evrov. V to so všteti omogočeno brezplačno parkiranje v času nedelovanja javnega potniškega prometa, nakup zaščitne opreme in vzpostavitev rdečih con, odpadle različne prireditve, vodenja in drugi neprodani turistični produkti, manj pobrane turistične takse, zaprtje bazena ter izpadi prihodkov kulturnih ustanov, ki so v času epidemije dalj časa imele zaprta svoja vrata.

 | Avtor: Zdravstveni dom Kranj Zdravstveni dom Kranj

 

Vetrovni začetek leta

Ni pa letos težav v Kranju povzročil le koronavirus. Že februarja je namreč celotno kranjsko občino prizadel močan veter. Ta je odkrival strehe, podiral drevesa in odnašal predmete. Tudi takrat je bilo gibanje na prostem zaradi izredno močnega vetra nevarno, zato so pristojni ljudi svet, da se zadržujejo v notranjih prostorih. Veter je med drugim odkril streho na kompleksu Planeta Tuš, prav tako je odkril del strehe na Gimnaziji Franceta Prešerna, kjer so okolico šole zaradi nevarnosti zaprli, dijake pa evakuirali z avtobusi. Zaradi vetra in podiranja drevja se je na cestah zgodilo več nesreč, na parkiriščih pa je bilo poškodovaih več vozil. Veliko nevarnost za ljudi je predstavljal material s streh, ki ga je na nekaterih krajih odnašalo tudi 100 in več metrov stran. Kranjski župan Matjaž Rakovec je bil zelo zadovoljen z odzivom kranjskih gasilcev in policistov, pa tudi pristojnih institucij na državni ravni. Kot je takrat opisal Rakovec, je bilo v Kranju "res obsedeno stanje".

 | Avtor:

 

Težave v kranjski Komunali

Skupščina Komunale Kranj, ki jo je kot predsednik vodil Zoran Stevanović, naj bi v začetku februarja razrešila direktorja Matjaža Berčona, ki je komunalo prevzel jeseni 2019. Ob tem so se pojavili dvomi v pravilen sklic skupščine, ki je potekala kar v gostinskem lokalu. Zato je Stevanović konec februarja sklical novo skupščino, na kateri so Berčona še enkrat razrešili. Vendar so tudi takrat obstajali dvomi v pravilnost sklica skupščine. Pravni strokovnjaki na kranjski občini in v komunali so tako preverili pravilnost sklica seje. Skupščina pod vodstvom Stevanovića je ob razrešitvi Berčona za vršilko dolžnosti imenovala Mojco Košir Štojs. Kranjsko okrožno sodišče je nato zavrnilo predlog za vpis spremembe zastopnika komunale v sodni register. Sodišče je namreč ocenilo, da za vpis spremembe niso izpolnjeni zakonski pogoji. Berčon je tako ostal na mestu direktorja. Ob tem so zaposleni tudi napovedali stavko, a so po pogovorih z vodstvom dosegli dogovor in jo preklicali.

 | Avtor:

 

V tem času je v veljavo stopil tudi nov odlok o Komunali Kranj, ki je prinesel spremembe v nadzoru vodenja družbe. Z odlokom so namreč ukinili skupščino in uvedli nadzorni svet, ki ga sestavljajo predstavniki MOK, drugih občin ustanoviteljic in delavcev. Skupščino pa po novem sestavljajo župani sedmih občin ustanoviteljic. Konec leta pa je Stevanović zaradi domnevnih nepravilnosti ovadil kar 5 županov, kranjskega pa ob tem pozval k odstopu. Kranjsi župan Matjaž Rakovec je odgovoril, da je prepričan, da so bili vsi dosedanji postopki v zvezi z delovanjem javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o., in skupščine podjetja izvedeni zakonito in skladno z ustanovitvenimi akti.

 

Zeleni in trajnostno naravnani Kranj

Leto 2020 je v Kranju minil tudi v znamenju številnih zelenih in trajnostno naravnanih projektih. Tako je tudi letos po epidemiji zaživel projekt KRsKOLESOM z nekaj novimi postajališči, prvič pa sistem deluje tudi pozimi. Sredi poletja so zagnali še mrežo za izposojo koles, ki povezuje pet občin, Kranj, Naklo, Tržič, Radovljico in Jesenice. Gre za prvi korak k celovitemu in dobro podprtemu sistemu izposoje koles na Gorenjskem. Gorenjska.bike je produkt, v katerem je trenutno na voljo 28 postaj v kranjski občini, šest postaj v jeseniški, pet postaj v radovljiški, tri v tržiški in ena postaja v občini Naklo.

 | Avtor:

 

Na 360 kvadratnih metrih strehe Osnovne šole Staneta Žagarja je zaživela zelena streha, ki sta jo skupaj vzpostavila studio prostoRož in MOK. V okviru projekta, vrednega 70.000 evrov, je z različnimi vrstami zelenja zasedenih 250 m2 strehe, od tega 150 ekstenzivnih, 70 trajnic in zelišč, 30 pa korit z užitnimi rastlinami. Ostali prostor na strehi je namenjen učilnicama na prostem, opremljenima z mizami in klopmi. V letošnjem letu so v Kranju sicer posadili še več drevoredov, konec leta pa so odprli tudi novo povezavo za pešce in kolesarje na Savski otok oziroma Majdičev log, ki je prav tako nova zelena oaza v mestu.

Zelena streha na OŠ Staneta Žagarja | Avtor: Media speed Media speed

 

Tik pred koncem leta je MOK prevzela prvih 12 od 130 električnih vozil, ki jih bo uporabljala občinska uprava, javni zavodi in Javno podjetje Komunala Kranj. S tem so tudi uradno zagnali 15-letni projekt električne mobilnosti, vreden 5,1 milijona evrov, ki ga bo občina izvedla v sodelovanju s podjetjem Vizije mobilnosti iz Brezovice pri Ljubljani. V okviru javno-zasebnega partnerstva bodo zamenjali celoten vozni park z e-vozili in postavili 15 javnih polnilnic oziroma 30 polnilnih mest. V nadaljevanju bodo v okviru t. i. tretjega stebra tega projekta postavili tudi tri sončne elektrarne, in sicer na strehah Podružnične šole Center, pokritem olimpijskem bazenu in industrijskem objektu Komunale Kranj na Zarici.

Predaja ključev za električna vozila v Kranju | Avtor: Mestna občina Kranj Mestna občina Kranj

 

Končno dočakali obnovljeno Podružnično šolo Center

Na področju šolstva je bila v letošnjem letu zagotovo največja pridobitev dokončana obnova Podružnične šole Center, ki so jo uradno odprli konec avgusta. Projekt je bil vreden 6 milijonov evrov, operacijo pa sta sofinancirali država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S to pridobitvijo MOK rešuje prostorsko stisko, skrbi za vzgojo in izobraževanje podmladka, prizadeva si, da bi vsi imeli enake pogoje za osebni in intelektualni razvoj. MOK je letos storila še en pomemben korak na poti do novih prostorskih pridobitev za osnovnošolsko mladino. Postala je namreč lastnica nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici v Kranju, v kateri bo po obnovi dodatne prostore dobila Osnovna šola Jakoba Aljaža. Na občino je objekt brezplačno prenesla država.

Odprtje OŠ Simona Jenka - PŠ Center | Avtor: Peter Šalamon Peter Šalamon

 

Na športnem področju so se konec julija prižgali novi reflektorji na kranjskem stadionu. Gre za približno 1 milijon evrov vreden projekt, ki ga je MOK financirala s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Nogometne zveze Slovenije in Fundacije za šport. Nekaj sredstev so porabili tudi za novo atletsko stezo, preko rokometnega igrišča pa so postavili nov balon in začrtali atletske steze.

Prenovljena atletska steza v Kranju. | Avtor:

 

Projekt GORKI tik pred ciljno črto

Na prometnem področju so v prvi polovici leta promet sprostili na Delavskem mostu, začela se je tudi prepotrebna obnova ceste Breg-Mavčiče. Prav tako je bil konec leta skoraj zaključen  eden največjih projektov v občini na komunalnem področju – GORKI. V Britofu, Predosljah, Orehovljah in na Mlaki so tako položili več kilometrov komunalnih vodov, ob tem pa uredili tudi drugo infrastrukturo. Za zdaj ostaja le še nekaj neasfaltiranih cest, kar pa bodo izvajalci naredili takoj, ko bo to mogoče. V okviru tega projekta je na Mlaki zaživela tudi tako imenovana pametna soseska. Končna rešitev tega projekta bo omogočala zbiranje, prikazovanje in analizo podatkov iz pametnih števcev, pametnih senzorjev za okolje in promet. S tem bo MOK dobila vpogled v organizacijo, vodenje in izzive tovrstnih projektov ter model, ki bo primeren tudi za uvajanje po ostali občini in širše.

 | Avtor:

 

Leto se zaključuje tudi pozitivno

Ob koncu tega precej zahtevnega in napornega leta pa so kljub temu prišle tudi dobre novice. Tako so v akciji V Kranju dobro v srcu mislimo zbrali skoraj 30.000 evrov za družine v stiski. Na MOK so se v zadnjih dnevih leta 2020 zahvalili tudi za prispevek lokalni skupnosti tistim, ki igrajo izjemno pomembno vlogo v epidemiji novega koronavirusa. Ekipa civilne zaščite MOK, zdravstveno osebje, osebje za delo s starostniki, lekarniški delavci, policija, poklicni in prostovoljni gasilci, izvajalci komunalnih storitev, skrbniki brezdomcev in odvisnikov, prostovoljci, trgovci ter številni drugi delavci, ki ljudem zagotavljajo vsakodnevne življenjske storitve, vedno znova dokazujejo, kako pomembno družbeno vlogo opravljajo med epidemijo novega koronavirusa.

 | Avtor: Mestna občina Kranj Mestna občina Kranj

Komentarjev 1
  • rospioti 10:33 04.januar 2021.

    www︎.︎Magenot︆.︆net - oddličen projekt za odrrasle, ki želijo najti parrtnerja za sseks

Sorodne novice